Sunteți pe pagina 1din 2

Contabilitatea vânzării mărfurilor în comerțul în consignație

Operațiunile economice și formulele contabile la comitent:


1. Reflectarea valorii mărfurilor transmise spre vânzare comisionarului:
Dt 217 Ct 217
2. Reflectarea creanței comisionarului aferente mărfurilor transmise în consignație:
Dt 920
3. Calcularea TVA la momentul emiterii facturii fiscale:
Dt 234 Ct 534
4. Reflectarea veniturilor din vânzarea mărfurilor:
Dt 221 Ct 611
5. Compensarea creanței aferente TVA calculată anterior:
Dt 221 Ct 234
6. Casarea costului mărfurilor vândute:
Dt 711 Ct 217
7. Decontarea creanței comisionarului aferente mărfurilor vândute:
Ct 920
8. Calcularea comisionului (fără TVA) care urmează a fi achitat comisionarului:
Dt 712 Ct 544
9. Trecerea în cont a TVA aferentă comisionului:
Dt 534 Ct 544
10. Compensarea reciprocă a creanțelor și datoriilor aferente decontărilor cu comisionarul:
Dt 544 Ct 221
11. Înregistrarea numerarului primit de la comisionar:
Dt 241,242 Ct 221
12. Reflectarea cheltuielilor aferente comercializării mărfurilor (în cazul când astfel de cheltuieli
se recuperează de către comitent conform contractului):
Dt 712,534 Ct 544

Operațiunile economice și formulele contabile la comisionar:


1. Reflectarea valorii mărfurilor primite pentru vânzare conform contractului de comision:
Dt 916
2. Trecerea în cont a TVA la momentul primirii facturii fiscale și a mărfurilor destinate vânzării:
Dt 534 Ct 544
3. Calcularea creanței cumpărătorului și determinarea datoriei față de comitent:
Dt 221 Ct 544
4. Reflectarea TVA de la valoarea mărfurilor vândute cumpărătorilor:
Dt 221 Ct 534
5. Calcularea venitului sub formă de comision:
Dt 221 Ct 611
6. Reflectarea TVA de la suma comisionului calculat:
Dt 221 Ct 534
7. Casarea valorii mărfurilor vândute cumpărătorilor:
Ct 916
8. Stingerea datoriei față de comitent privind mărfurile vândute cumpărătorilor cu suma creanței
pentru serviciile prestate:
Dt 521 Ct 221
9. Înregistrarea numerarului de la cumpărători:
Dt 242 Ct 221
10. Achitarea datoriei față de comitent:
Dt 521 Ct 242
Operațiunile economice și formulele contabile la comisionar (în relațiile cu o persoană fizică):
1. Reflectarea valorii mărfurilor primite pentru vânzare conform contractului de comision:
Dt 916
2. Încasarea numerarului din vânzarea mărfurilor:
Dt 241 Ct 832
3. Calcularea venitului sub formă de comision:
Dt 832 Ct 611
4. Reflectarea TVA de la suma comisionului calculat:
Dt 832 Ct 534
5. Reflectarea datoriei față de comitent pentru mărfurile vândute cumpărătorilor:
Dt 832 Ct 544
6. Achitarea datoriei față de comitent (diminuată cu suma comisionului și impozitului pe venit
reținut la sursa de plată):
Dt 544 Ct 241
7. Reflectarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată:
Dt 544 Ct 534
8. Casarea valorii mărfurilor vândute cumpărătorilor:
Ct 916