Sunteți pe pagina 1din 13

CAP IV- TERTI,SUBVENTII PENTRU INVESTITII

A. ASPECTE GENERALE PRIVIND TERTII,SUBVENTII PENTRU INVESTITII


1. Definitii si delimitari privind tertii
ACTIV CURENT:
-se asteapta ca aceasta sa fie realizata in cursul normal al ciclului de exploatare
al intreprinderii
- se asteapta ca activul sub forma de crenta sa fie realizat in max 12 luni de la
data bilantului
DATORIE CURENTA:
-se asteapta ca datoria sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare
al intreprinderii
-datoria este exigibila in max 12 luni de la data bilantului
CRENATELE CURENTA,COMPONENTE ALE ACTIVELOR CURENTE,SI DATORIILE
CURENTE FORMEAZA CATEGORIA GENERICA DE TERTI.
2. Recunoasterea si evaluarea creantelor si datoriilor curente
(tertilor)

Recunoasterea elementelor in situatiile financiare se realizeaza prin


referinta la doua criterii ce trebuie indeplinite in mod cumulativ:
-probabilitatea realizarii unui beneficiu economic viitor(pentru active)
,respctiv a unei iesiri de resurse purtatoare de beneficii economice( pentru
datorii)
- evaluarea sa se poata realiza in mod credibil
BAZE
B.

DE EVALUARE:
Cost istoric
Cost curent
Valoarea realizabila( de decontare)
Valoarea actualizata
TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND CREANTELE SI DATORIILE

Operatiile economice privind creantele si datoriile curente sunt inregistrate in


contabilitate pe baza datelor din documentele justificative primare, in care au
fost consemnate cu ocazia desfasurarii lor.
1. Sistemul de conturi privind creantele si datoriile curente
CLASA 4- CONTURI DE TERTI
40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
44 BUGETUL STATULUI,FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
45 GRUP SI ACTIONARI /ASOCIATI
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
47 CONTURILE DE SUBVENTII ,REGULARIZARE SI ASIMILATE
48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII
49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

I.

Toate conturile in care se inregistreaza datoriile curente au functie


contabila de DATORII.
SE CREDITEAZA cu datoriile create in mod curent fata de terti,SE DEBITEAZA la
decontarea datoriilor, iar SOLDUL CONTURILOR ESTE CREDITOR si reprezinta
datoriile curente in curs de decontare
II.
Toate conturile in care se inregistreaza crentele curente au functie
contabila de ACTIV. Se
DEBITEAZA la crearea creantelor asupra tertilor, SE CREDITEAZA la decontarea
creantelor, iar soldul este DEBITOR SI reprezinta creantele curente in curs de
decontare.
2. Tratamente contabile privind decontarile cu furnizorii
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
Furnizori= datoriile curente fata de terti determinate de achizitiile pe credit ale
bunurilor,de executarea pe credit a lucrarilor si serviciilor care fac obiectul
activitatii intreprinderii.
OBS:
Decontarea dintre entitate si furnizori se efectueaza ulterior.
EXEMPLU:
Societatea comerciala Noravax S.A. ACORDA avans societatii comerciale Fibrex
SA ,care are calitatea de furnizor,in valoare de 50000 lei, TVA 24%. Ulterior,
societatea comerciala Novatex SA primeste de la societatea comerciala Fibrex S A
materii prime in valoare de 80000 lei, TVA 24%. Se primeste si factura de
stornare a avansului si apoi se achita diferenta cu ordin de plata.
a) Acordarea avansului se inregistreaza in contabilitate, in baza facturii de avans
si a ordinului de plata,astfel:
TVA deductibil aferent avansului acordat:50000 leiX24%=12000 lei
%
=
401 Furnizori
62000 lei
4091 Furnizori-debitori
50000 lei
Pentru cumparari de bunuri
De natura stocurilor
4426 TVA deductibil
12000 lei
401 Fz
=
5121 CCBlei
62000 lei
b) Achizitionarea de materii prime de la furnizor pe baza facturii si a notei de
receptie si contatare de diferente( in situatia inventarului permanent) se va
inregistra la costul de achizitie (format din pretul de cumparare,ch de
transport,aprovizionare,alte ch accesorii) si TVA deductibil aferent:
%301
`
=
401 FZ
99200 lei
Materii prime
80000 lei
4426 TVA deductibil
19200 lei
c) Inregistrarea facturii de stornare a avansului acordat initial:
%
=
401 FZ
(62000 lei)
4091 Fz-debitori
(50000 lei)
Pt cumpararea de bunuri
De natura stocurilor
4426 TVA deductibil
(12000 lei)
d) Stingerea datoriei fata de furnizor,in baza ordinului de plata:
Diferenta de plata acordata furnizorului: 99200 lei-62000 lei=37200 lei
401 Fz
=
5121 CCB 37200 lei

3. Tratamente contabile privind decontarile cu clientii


clientii reprezinta creantele curente fata de terti determinate de vanzarea pe
credit a bunurilor ,de executarea pe credit a lucrarilor si serviciilor care fac
obiectul activitatii intreprinderii.

I. CREANTE DIN VAZARI LA INTERN


TIPURI DE INREGISTRARI SEMNIFICATIVE PRIVIND DECONTARILE CU
CLIENTII LA INTERN SUNT URMATOARELE:
a) Vanzarile pe credit comercial a produselor finite ,a semifabricatelor,a
produselor reziduale si a marfurilor, precum si facturarea lucrarilor executate
si a serviciilor prestate, la preturile de vanzare plus TVA colectata:
4111Clientii
=
%
70 Cifra de afaceri neta
4427 TVA colectata
b) Acceptarea la plata a efectelor comerciale de incasat:
413 Efecte de primit =
4111Clienti
De la clienti
c) Remiterea catre banca,spre incasare ,a efectelor comerciale:
5113 Efecte de incasat
=
413 Efecte de primit
De la clienti
d) Incasarea , prin intermediul bancii, a efectelor comerciale remise:
%
=
5113 Efecte de incasat
5121 CCB
(cu valoarea neta incasata
(cu valoarea efectului comercial)
627 Ch cu serviciile bancare
Si asimilate
( cu comisionul datorat bancii)
e) Incasarea avansurilor primite de la clienti:
4111 Clienti
=
%
419 Clienti-creditori
4427 TVA colectata
5121 CCB
=
4111Clienti
f) Stingerea creantei fata de client prin decontarea avansului si incasarea
diferentei:
%
=
4111Zclienti
419 Clienti-creditori
( cu avansul incasat de la client
Exclusiv TVA)
4427 Tva colectat
(cu tva aferenta avansului primit)
5121 CCB
( cu valoarea neta incasata de la client)
g) Inregistrarea clientilor incerti sau in litigiu:
4118 Clienti incerti sau in litigiu
=
4111Clienti
Si concomitent ,inregistrarea ajustarii pentru deprecierea creantelor
clienti:
6814 Ch de exploatare
=
491 Ajustari pt
deprecierea
Pv ajustarile pentru deprecierea
creantelor-clienti
Activelor circulante

h) Scoaterea din gestiune a clientilor insolvabili:


%
=
4118 Clienti in litigiu sau incerti
654 Pierderidin creante
Si debitori diversi
4427 TVA colcetat
Si concomitent ,anularea ajustarii ramase fara obiect, prin reluarea
acesteia la venituri din ajustari:
491 Ajustari pt deprecierea =7814 Venituri din ajustari
Creantelor-clienti
pt deprecierea AC
i) Reactivarea clientilor scosi din evidenta:
4111Clienti
=
%
754 Venituri din creante
Reactivate si debitori diversi
4427 TVA colectat
II.CREANTE DIN VANZARI LA EXPORT
Vanzarile la export se pot realiza pe cont propriu sau in comision.
OBS:
1) Conditii de livrare:
FOB- portul romanesc de incarcare, pretul extern este format doar din pretul
marfii
CAF- pretul extern este format din pretul marfii si transportul pe parcurs extern
CIF-pretul extern este format din pretul marfii,transportul pe parcurs exstern si
asigurarea pe parcurs extern.
EXEMPLU-EXPORT PE CONT PROPRIU
O societate comerciala a vandut in luna iunie 2010 marfuri la extern pe
cont propriu in conditii de livrare CIF: valoarea externa CIF 1400 USD
,transportul pe parcurs extern 150 USD ,asigurarea pe parcurs extern 50
USD .
Cursurile de schimb au fost urmatoarele:
-la livrarea marfurilor :3,2 lei/USD
-la incasarea creantelor: 3,25 lei /USD
-la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern:3,23 lei/USD
-la plata transportului pe parcurs extern:3,19 lei/USD
Determinarea valorii extern FOB:
-valoare externa CIF:1400 USDX3,2 lei/USD=4480 lei
-transport pe parcurs extern:150 USDX3,2 lei/USD=480 lei
-asigurare pe parcurs extern: 50 USDX3,2 lei/USD=160 lei
-valoare externa FOB( 1400 USD-150 USD-50 USD)X3,2 lei/USD=3840 lei
a) Livrarea marfurilor la extern pe baza facturii externe si a facturii externe de uz
intern in conditii de livrare CIF:
4111Clienti
=
%
4480 lei
707 Venituri din vz mf
3840 lei
708 Venituri din activitati diverse
640
lei
b) Inregistrarea ch de asigurare:
613 Ch cu primele de asigurare
=
401 Fz
160
lei
c) Plata contravalorii ch de asigurare:
401
=
5121 CCB
160
lei

d)Incasarea contravalorii mf vandute la extern:


Stabilirea diferentei de curs valutar:
-valoare la incasare: 1400 USD X3,25 lei/USD=4550 lei
-valoarea la facturare: 1400 USDX3,2 lei /USD=4480 lei
-diferenta de curs valutar favorabila:70 lei
5124 CCB
=
%
4550 lei
4111Clienti
4480 lei
765 Venituri din dif de curs valutar
70
lei
e) Inregistrarea ch de transport pe parcurs extern conform facturii:
Sabilirea diferentei de curs valutar:
-valoare la livrarea mf:150 USD X3,2 lei/USD=480 lei
-valoare la facutarea trasnportului:150 USD X3,23 lei/USD=484,5 lei
-diferenta de curs valutar nefavorabila:45000 lei
%
=
624 Ch cu transp
De bunuri si personal
665 Ch din diferente
De curs valutar
f) Plata datoriei fata de prestatoturul de servicii:

401 Fz

484,5 lei
480,0 lei
4,5 lei

Stabilirea diferentei de curs valutar:


-valoare la facutrare: 150 USDX3,23 lei/USD =484,5 lei
-valoare la plata: 150 USDX3,19 lei/USD=478,5 lei
-diferenta da curs favorabila:6 lei
401 Fz

=
%
484,5 lei
5124CCB in valuta
478,5 lei
765 Venituri din diferente de curs valutar

6,0

lei
4. Tratamente contabile privind decontarile cu personalul
Decontarile cu personalul presupun , pe de-o parte , inregistrarea in conturile de
ch a dr de personal cuvenite angajatilor si, pe de alta parte , plata efectiva a
acestor sume personalului.
BAZA DE CALCUL A IMPOZITULUI PE SALARII:
SALARIU BRUT DE BAZA (REALIZAT)
+sporuri si adaosuri
+indemnizatii de conducere si alte sporuri acordate pentru functii de conducere
+indexari de salariu si compensari ale cresterii preturilor
+salariu in natura
=VENIT BRUT TOTAL
-contributia personalului la asigurarile sociale
-contributia personalului la fondul de somaj
-contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate
=VENIT NET
-deducerea personala

=VENIT BAZA CALCUL (VENIT IMPOZABIL)


-impozit pe salarii
+deducere personala
-avansuri acordate personalului
-retineri in favoarea tertilor
-retineri in favoarea unitatii
=SALARIU NET DE PLATA (REST DE PLATA)
SPORURILE=acordate personalului pot avea caracter permanent sau temporar.
SPORURI CU CARACTER PERMANENT: SPORUL DE VECHIME, sporul de fidelitate,
sporul de conducere,sporul de conducere.
SPORURI CU CARACTER TEMPORAR: sporul pentru ore suplimentare.
ADAOSURI la salarii unele sume primite de personal sub forma primelor de
vacanta
ALTE DREPTURI DE PERSONAL SE includ in componenta salariului brut :
indemnizatia pentru concediul de odihna.
CH CU PERSONALUL SI DECONTAREA DREPTURILOR CUVENITE ANGAJATILOR
INREGISTRARI CONTABILE:
a) Plata avansurilor catre salariati:
425
=
%
Avansuri acordate personalului
5311 Casa in lei
5121 CCB
b) Ch cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului, inregistrate pe baza
statului de salarii:
641 Ch cu salariile pers
=
421 Personal-salarii datorate

c) Retinerile din salarii reprezentand avansuri,propriri,contributia personalului


pentru asigurarile sociale,pentru asigurarile de sanatate,pentru ajutorul de
somaj,impozit pe salarii:
421 Personal-sal datorate=
%
425 Avansuri acordate personalului
427 Retineri din salarii datorate tertilor
4312 Contributia personalului la asig sociale
4314 Contr ang pt asig sociale de sanatate
4372 Contr pers la fondul de somaj
444 Impozit pe venituri de natura salariilor
d)Achitarea salariilor nete datorate personalului
421 Personal-sal datorate
=
%
5121 CCB
5311 a in lei
e) Ajutoarele materiale cuvenite salariatilor,suportate din asig sociale:
431 ig sociale
=
423 Personal-ajutoare materiale datorate
f) Inregistrarea drepturilor de personal neridicat:
%
=
426 Drepturi de personal neridicate
421 Personal-salarii datorate
423 Personal-ajutoare materiale datorate
424 Prime reprezentand participarea pers la profit

ACHITAREA DREPTURILOR DE PERSONAL:


426 DR de personal neridicate
=
%
5121 CCB
5311 Casa in lei
DREPTURILE DE PERSONAL NERIDICATE S-AU PRESCRIS:
426 Dr de personal neridicate
=
7588 Alte venituri din expl
5. Tratamente contabile privind decontarile cu asigurarile sociale si
protectia sociala
Operatiile privind decontarile cu asigurarile sociale se refera la constituirea
obligatiilor fata de bugetul asigurarilor sociale si la stingerea acestor obligatii in
legatura cu contributiile intreprinderii si ale personalului la asigurarile sociale si la
fondul de somaj.
TIPURILE DE INREGISTRARI DETERMINATE de operatiile privind decontarile
si cheltuielile cu asigurarile sociale si portectia sociala sunt:
a) Contributia unitatii la asigurarile sociale:
6451Contributia unitatii la asigurarile sociale
=
4311 Contributia
unitatii
La asigurarile sociale
Iar la virare
4311 Contributia unitatii
=
512 CCB
La asigurarile sociale
b) Contributia personalului La asigurarile sociale:
421 Personal-salarii datorate
=
4312 Contributia
personalului
La asigurarile sociale
c) Contributia unitatii, ca angajator , la asigurarile sociale de sanatate:
6453 Contributia angajatorului
=
4313 Contributia
angajatorului
Pentru asigurarile sociale de sanatate
pentru asig sociale de
sanatate
Si a personalului ,ca angajat,la asigurarile sociale de sanatate
421 Personal-salarii datorate
=
4314 Contributia angajatilor pentru asig
sociale de santate
Iar la virarea sumelor:
%
=
512 CCB
4313 Contrib,angajator pentru asig sociale de santate
4314 Contrib angajatilor pentru asig sociale de sanatate
d) CONTRIBUTIA UNITATII SI A PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ
D1) sumele datorate de untiate pentru contituirea fondului de somaj:
6452 Contrib unitatii pentru ajutorul de somaj
=
4371 Contrib untiatii la
fondul de somaj
D2) sumele datorate de catre personal pentru contituirea fondului de
somaj:
421 Personal-salarii datorate
=
4372 Contrib personal la
fondu lde somaj
Iar la virarea sumelor:
%
=
512 CCB

4371 Contib unitatii la fondul de somaj


4372 Contrib personal la fondul de somaj

EVIDENTA DECONTARILOR PRIVIND CONTRIBUTIA ENTITATII SI A PERSONALULUI


LA ASIGURARILE SOCIALE
431 ASIGURARI SOCIALE
Se crediteaza cu sumele privind contributiile datorate la asigurarile sociale.Se
debiteaza cu sumele virate la asigurarile sociale si sumele datorate
personalului ce se suporta din asigurarile sociale. In acelasi cont se inregistreaza
contributiile la asigurarile sociale de sanatate.SOLDUL CREDITOR reprezinta
sumele datorate la asigurarile sociale.
EVIDENTA DECONTARILOR PRIVIND AJUTORUL DE SOMAJ DATORAT DE UNITATE
/DE SALARIATI
437 AJUTOR DE SOMAJ
Se crediteaza cu sumele datorate pentru contituirea fondului de somaj,Se
debiteaza cu sumele virate la fondul de somaj si cu sumele acordate salariatului
din fondul de somaj.Soldul contului este creditor si repr sumele datorate de
unitate si de salariati pentru constituirea fondului de somaj.
CH PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA DEBIT 645 CH PRIVIND
ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA. SE DEBITEAZA PRIN SINTETICE DE
GRADUL II (431 Asig sociale, 437 Ajutor de somaj, 423 Personal-ajut materiale
datorate):
645= 431/437/423
si
a) Sumele datorate ce sa suporta din asig sociale:
431 Asig sociale
=
423 Personal-ajutoare
materiale datorate
b) Sume acordate,potrivit legii,din fondul de ajutor de somaj:
437 Ajutor de somaj
=
5121 CCB/5311 Casa
c) Ajutoare materiale sociale achitate in plus personalului:
423 Personal-ajut materiale daotrate=
438 Alte datorii si
creante sociale
6. Tratamente contabile privind decontarile cu debitorii si creditorii
diversi
I.
Activ privind debitorii diversi= creantele curente privind debitele
provenite din pagubele
materiale, amenzile si penalitatile pretinse, stabilite in baza unor hotarari ale
instantelor judecatoresti, precum si alte creante care prin natura lor nu sunt
delimitate prin conturi de creante comerciale salariale, sociale, fiscale sau in
cadrul grupului si cu asociatii
Tipurile principale de inregistrari privind operatiile determinate de decontarile cu
debitorii diversi sunt:
a) tipuri de plasament si instrumente de trezorerie cedate:
461
=
50
Debitori diversi
Investitii pe termen scurt

b) Imobilizari cedata:
461
=
7xx
Debitori diversi
Conturi de venituri
c)Creante pentru concesiuni,chirii,locatii de gestiune,licente,si alte drepturi
similare:
461
=
706
Debitori diversi
Venituri din redevente,
Locatii de gestiune si chirii
d)Debitori prescrisi si debitori insolvabili scosi din evidenta:
654
=
461
Pierderi din creante
Debitori diversi
Si debitori diversi
e)Diferente nefavorabile de curs valutar aferente debitelor in devize la lichidarea
debitorilor:
665
=
461
Ch din diferente
Debitori diversi
De curs valutar
f)Diferente favorabile de curs valutar aferente debitelor in devizele la lichidarea
debitorilor:
461
=
765
Debitori diversi
Venituri din diferente de curs
valutar
II.
Creditori diversi= fata de terti pe baza de titluri executorii si cele
privind redeventele,
locatiile de gestiune si chiriile, cele privind achizitionarea valorilor mobiliare de
plasament apelate( nominalizate) precum si diferentele favorabile si nefavorabile
de curs valutar evidentiate cu ocazia lichidarii creditorilor.
Tipurile de inregistrari semnificative privind decontarile cu creditorii diversi sunt
urmatoarele:
a) datorii privind achizitionarea titlurilor de plasament apelate:
50
=
462
Investitii pe termen scurt
Creditori diversi
b) Datorii fata de terti pe baza titlurilor executorii:
2,3,4,5 si 6
=
462
Conturi de active si ch
Creditori diversi
c) Decontarea datoriilor fata de creditori:
462
=
512 CCB
Creditori diversi
531 Casa
C. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND SUBVENTIILE PENTRU INVESTITII
Atunci cand ne referim la subventii, ne referim atat la subventiile aferente
activelor,cat si subventiile aferente veniturilor.Este important de stiut faptul ca
subventiile sau asistenta guvernamentala nu sunt cele primite doar din partea
Guvernului. Acest termen include Guvernul,agentiile guvernamentale,precum si
alte institutii similare nationale si internationale.
SUBVENTII AFERENTE ACTIVELOR(PENTRU INVESTITII) = reprezinta acele
subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea in cauza

sa achizitioneze ,sa construiasca sau sa dobandeasca in alt mod active


imobilizate.
Cu ajutorul conturilor de subventii pentru investitii se tine evidenta donatiilor
pentru investitii, precum si a plusurilor la inventar de natura imobilizarilor
corporale si necorporale.
475 SUBVENTII PENTRU INVESTITII
EXEMPLU:
La data de 5 aprilie 2007 , o entitate a achizitionat o linie de productie la costul
de 100000 lei,subventia guvernamentala primita fiind de 60000 lei. Durata de
viata utila a activului este estimata la 5 ani, iar metoda de amortizare aleasa este
cea liniara.
La data de 23 mai 2010, ca urmare a nerespectarii clauzelor impuse, societatea
se vede nevoita sa ramburseze 90% din valoarea subventiei primite.
Inregistrarile in contabilitate se prezinta astfel:
a) achizitia instalatiei (5.04.2007)
%
=
404
119000
2131Echipamenta tehnologice
Fz de imobilizari
100000
(masini, utilaje si instalatii de lucru)
4426
TVA deductibila
19000
b) Recunoasterea dreptului de a primi subventia:
4451
=
4751
60000 lei
Subventii guvernamentale
Subventii guvernamentale
Pentru investitii
c)Primirea subventiei
5121
=
4451
60000 lei
CCB
Subventii guvernamentale
d) Inregistrarea amortizarii anuale (trebuie sa tinem cont ca trec 3 ani de
utilizare)
6811
=
2813
20000 lei
Ch de exploatare
Amortizarea instalatiilor
Pv amortizarea imobilizarilor
mijl de transport,animalelor si
plantatiilor
e) Trecerea anuala a subventiei la venituri
4751
=
Sub guv pt investitii

7584
12000 lei
Venituri din sub pentru inv

La data rambursarii subventiei (23.05.2010) situatia se prezinta astfel:


Soldul subventiei la venituri in avans=60000-36000=24000 lei
Subventie de rambursat=60000X90%=54000 lei
Astfel, la rambursarea subventiei,societatea va recunoaste la ch surplusul de
30000 lei (54000-24000)
%
=
5121
54000
4751
CCB
24000 lei

Sub guv pt investitii


6588
Alte ch de exploatare

30000 lei

D. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND DECONTARILE DIN CADRUL


UNITATII
482 DECONTARI INTRE SUBUNITATI, cont ce functioneaza ,in functie de situatie
,fie ca un cont de activ ,fie ca un cont de datorii.
Contabilitatea unui punct de lucruimplica urmatoarele aspecte particulare:
-nu exista conturi de capital social
-pot sa apara doar contrui de cap pp,cum ar fi rezervele din reevalare
imobilizarilor
-toate taxele si impozitele datorate statului se transfera catre firma mama prin
contul 481 Decontari intre unitate si subunitati
-TVA se regularizeaza la sfarsitu de luan in cadrul punctului de lucru si se
transfera firmei-mama prin intermediual contului 481 Decontari intre unitate si
subunitati
-toate transferurile intre firma mama si punctul de lucru se fac numai prin
contrul 481 Decontari intre unitate si subunitati
DOCUMENTE CONTABILE: avizul de insotire a marfii
Nota de debitare-creditare
EXEMPLU:
La nivelul unui punct de lucru L,situatia TVA pentru luna iulie 2010 este
urmatoarea:
Varianta 1:
TVA deductibila: 10000 lei
TVA colectate: 20000 lei
TVA de plata: 10000 lei
Varianta 2:
TVA deductibila:20000 lei]
TVA colectata: 10000 lei
TVA de recuperat: 10000 lei
Varianta 1:
a) regularizare TVA
4427
=
%
20000 lei
TVA colectata
4426
10000 lei
TVA deductibila
4423
10000 lei
TVA de plata
b) transferul TVA de plata la firma mama:
4423
=
481
10000 lei
TVA de plata
Decontari intre unitate
Si subunitati
Varianta 2:
a) Regularizare TVA:
%
=
4426
20000 lei
4427
TVA deductibila
10000 lei

TVA colectata
4424
TVA de recuperat
10000 lei
b) Transferul TVA de recuperat la firma-mama:
481
=
4424
10000 lei
Decontari intre
TVA de recuperat
Unitate si subunitate
E. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND DATORIILE FINANCIARE PE
TERMEN SCURT
= datoriile,considerate de noi financiare,care trebuie platite in termen de 12 luni de la data

bilantului sau in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii.


EXEMPLE DE DATORII FINANCIARE PE TERMEN SCURT:

-imprumuturi din emisiunea de obligatiuni ( ct 161+1681-169)


-sume datorate intitutiilor de credit ( 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
-sume datorate entitatilor afiliate (ct 1661+1685+2691+451)
-sume datorate entitatilor de catre compania este legata in virtutea intereselor de participare
(1663+1686+2692+453)
-alte datorii (1623+1626+167+1687+2693+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
F. TRATEMENTE CONTABILE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU
DEPRECIEREA CREANTELOR
TIPURI DE INREGISTRARI:
-ajustari pentru deprecierea creantelor curente
a) Constituirea ajustarilor pentru deprecierea creantelor:
Ajustarea contituita= CreantaXProbabilitate de neincasare a creantelor
6814
=
49
Ch de exploatare pv
Ajustarile pentru deprecierea
Ajustarile pt deprecierea AC
creantelor
Sau
6864
=
49
Ch financiare pv
Ajustarile pentru deprecierea
ajustarile pt pierderea de val a AC
creantelor
b) Diminuarea si anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor
49
=
7814
Ajustari pt deprecierea
Venituri din aj
Creantelor
pt deprecierea AC
Sau
49
=
7864
Ajustari pt deprecierea
Venituri financiare din aj
Creantelor
pt pierderea de val a AC
G. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND VENITURILE/CHELTUIELILE IN
AVANS
i.
471 CH IN AVANS

=Ch inregistrate in cursul unui exercitiu care trebuie inscrise in activ atunci cand
consumul va interveni in anul urmator,sunt deci ch contabilizate in cursul ex N
,dar care corespund cumpararii de bunuri si servicii a caror livrare (prestare) va
interveni in cursul ex N+1.
De ex o prima anuala de asigurare platita in anul N ,dar o parte priveste ex N+1
OBS:
1) CONT DE ACTIV,DE CREANTE,DE REGULARIZARE A CH,CONT TRANZITORIU
2) La deschiderea exercitiului urmator se soldeaza debitandu-se contul
corespunzator de ch
3) Ch esalonate sunt amortizate pe mai multe exercitii viitoare
ii.

472 VENITURI IN AVANS

= sunt venituri contabilizate in cursul ex N, dar care corespuns unor livrari sau
prestatii care se vor face in anul N+1 ( de exemplu, o chirie incasata in ex N,dar o
parte priveste ex N+1)
OBS:
1) CONT DE OBLIGATII IN NATURA
2) Se crediteaza direct:
4111
=
472
Clienti
Venituri in avans
Sau
Se debiteaza contul de venituri:
704
=
472
Venituri din serv prestate
Venituri in avans
3) Cont de PASIV, DE OBLIGATII NEFINANCIARE,DE REGULARIZARE A
VENITURILOR,CONT TRANZITORIU
4) La deschiderea exercitiului urmator se soldeaza creditandu-se contul de
venituri
472
=
704
Venituri in avans
Ven din servicii prestate

S-ar putea să vă placă și