Sunteți pe pagina 1din 11

Reprezentarea asamblărilor sudate

Generalităţi
Sudarea este operaţia tehnologică prin care se realizează o asamblare nedemontabilă a două piese
metalice cu acceaşi compoziţie sau cu compoziţii apropiate, utilizând încălzirea locală presiunea sau ambele
procedee, cu sau fără folosirea unui metal de adaos similar cu cel al pieselor asamblate.
Prin sudură se înţelege zona de îmbinare rezultată în urma sudării. Materialul de adaos depus prin
sudare se numeşte cordon de sudură.
Elementelor care trebuie să fie îmbinate prin sudură(de obicei profile sau table), li se prelucrează nişte
locaşuri numite rosturi, unde va fi aşezat cordonul de sudură.
Reprezentarea îmbinărilor sudate(conform SR EN 22553 : 1995 înlocuit prin SR EN ISO 2553:2015)
Reprezentarea sudurilor se poate face fie detaliat, fie simplificat, mai des uilizată în desenul tehnic
fiind reprezentarea simplificată.
Metoda reprezentării simplificate constă din reprezentarea convenţională a sudurii pe desen şi
notarea convenţională cu ajutorul următoarelor elemente:
- simboluri principale şi secundare;
- o linie de reper;
- o linie de referinţă;
- un număr de cote şi de indicaţii suplimentare.
Fiecare tip de asamblare sudată este notat printr-un simbol principal care indică forma sudurii de realizat. În
tabelul 1. sunt prezentate simbolurile principale ale câtorva tipuri de îmbinări(conform SR EN 22553 : 1995).
Simboluri principale pentru asamblări sudate (conform SR EN 22553 : 1995) Tabelul 1.
Nr.Crt. Denumirea îmbinării Reprezentarea detaliată Simbol
1. Îmbinare în I(cu margini drepte)

2. Îmbinare frontală în I

3. Îmbinare în I pe suport

4. Îmbinare în V

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 1


5. Îmbinare frontală în V

6. Îmbinare în V pe suport

7. Îmbinare în ½ V

8. Îmbinare în Y

9. Îmbinare în 1/2Y

10. Îmbinare în U

11. Îmbinare în 1/2U

12. Îmbinare de completare

13. Îmbinare în colţ

14.. Îmbinare în găuri rotunde

Uneori este necesară o combinaţie de simboluri principale(tabelul 2.)

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 2


Combinaţii de simboluri principale pentru asamblări sudate Tabelul 2.
Nr. Denumirea Simbol Reprezentarea Reprezentarea Reprezentarea
Crt. îmbinării axonometrică detaliată în plan simbolică
1. Sudură în I
efectuată pe
ambele părţi

2. Sudură în V
si completată la
radacină

3. Sudură în V
din ambele părţi
(sudură în X)

4. Sudură în
jumătate V
din ambele părţi
(sudură în K)
5. Sudură în Y
din ambele părţi

6. Sudură în
jumătate Y
din ambele părţi

7. Sudură în U
din ambele părţi

8. Sudură în
jumătate U
din ambele părţi

9. Sudură în V
şi sudură în U

10. Sudură în
colţ şi sudură
în colţ

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 3


Forma suprafeţei exterioare sau prelucrarea cusăturii este indicată pe desen prin simboluri secundare,
conform tabelului 3. Tabelul 3.
Forma suprafeţei cusăturii /prelucrarea cusături Simbolul
Cusătură cu suprafaţa plană

Cusătură cu suprafaţa convexă


Cusătură cu suprafaţa concavă
Marginile sudurii trebuie netezite prin retopire superficială
Îngroşarea cusăturii se va îndepărta până la nivelul marginilor rostului
Suport la rădăcină permanent
Suport la rădăcină detaşabil
Dacă nu este necesară precizarea formei suprafeţei exterioare a cusăturii, simbolul secundar nu se
utilizează. În tabelul 4 sunt prezentate exemple de utilizare a combinaţiilor de simboluri principale şi
secundare.
Combinaţii de simboluri principale şi secundare pentru asamblări sudate Tabelul 4.
Nr. Denumirea Simbol Reprezentarea Reprezentarea Reprezentarea
Crt. îmbinării axonometrică detaliată în plan simbolică
1. Sudură în V
plană

2. Sudură în X
convexă

3. Sudură în
colţ concavă

4. Sudură în V
cu suport la
radacină
detaşabil
5. Sudură în colţ
cu marginile
netezite prin
retopire
superficială

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 4


Simbolul cusăturii se amplasează pe desen cu ajutorul unei linii de referinţă(fig.1.). Linia de reper
formează un unghi oarecare cu linia de referinţă şi se termină cu o săgeată, având vârful fie pe îmbinare, fie
pe suprafaţa exterioară a cusăturii.
1- linia de reper
2- linia de referinţă
3- simbolul sudurii
Fig. 1.
În raport cu linia de referinţă, simbolul poate avea următoarele poziţii:
1. deasupra liniei de referinţă, dacă suprafaţa exterioară a cusăturii se află pe partea liniei de
reper(fig. 2, fig.3)

Fig. 2.

Fig. 3.
2. sub linia de referinţă, dacă suprafaţa exterioară a cusăturii se află pe partea opusă liniei de
reper(fig. 4, fig.5)

Fig. 4.

Fig. 5.
3. pe linia de referinţă, dacă cusătura se află in planul îmbinării(fig. 6.)

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 5


Fig. 6.
Cotarea cusăturilor. Simbolul este însoţit de un număr de cote care se amplasează de o parte şi de
alta a acestuia, după cum urmează:
- la stânga simbolului se înscrie cota(cotele)referitoare la secţiunea transversală a cusăturii;
- la dreapta simbolului se înscrie cota(cotele) referitoare la dimensiunile longitudinale ale cusăturii;
- deasupra simbolului se inscrie cota(cotele) referitoare la dimensiunile rostului.
Cotele de poziţionare a cusăturii în raport cu marginile tablei nu sunt cuprinse în notarea cusăturii ci se
înscriu pe desen.
Exemple de reprezentare, notare şi cotare a diferitelor tipuri de îmbinări sudate(a-reprezentare
detaliată, b- reprezentare simplificată):

Fig. 7. Îmbinare în colţ a două table pe ambele părţi

Fig. 8. Îmbinare în colţ a trei table pe trei părţi

Fig. 9. Cotarea şi notarea îmbinării în I

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 6


Fig. 10. Cotarea şi notarea îmbinării în I incomplet pătrunsă

Fig. 11. Cotarea şi notarea îmbinării în Y

Fig. 12. Cotarea şi notarea îmbinării în U

Fig. 13. Cotarea şi notarea îmbinării cu margini răsfrânte incomplet pătrunsă

Fig. 14. Cotarea şi notarea îmbinării în colţ continuă

Fig. 15. Cotarea şi notarea îmbinării în colţ continuă cu catete egale


Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 7
Fig. 16. Cotarea şi notarea îmbinării în colţ continuă cu catete neegale

Fig. 17. Cotarea şi notarea îmbinării în colţ intermitentă

Fig. 18. Cotarea şi notarea îmbinării în găuri alungite

Fig. 19. Cotarea şi notarea îmbinării în găuri rotunde

Fig. 20. Cotarea şi notarea îmbinărilor prin puncte

Fig. 21. Cotarea şi notarea îmbinărilor în linie

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 8


Dacă îmbinarea se execută pe întreg conturul piesei, aceasta se simbolizează printrun cerc amplasat la
intersectia liniei de reper cu linia de referinţă(fig.22.)

Fig. 22. Fig. 23. Fig. 24


În cazul ezecutării îmbinării la montaj, aceasta se simbolizează printrun steguleţ amplasat al
intersecţia liniei de reper cu linia de referinţă(fig.23)
Indicarea procedeului de sudare se poate face şi printrun număr înscris la capătul liniei de referinţă
între ramurile unei bifurcaţii(fig. 24.)
Reguli de întocmire a desenelor pentru piese sudate
Reprezentarea sudurilor se face în conformitate cu regulile generale pentru întocmirea desenelor
tehnice şi a regulilor specifice standardului SR EN 22553 : 1995(înlocuit prin SR EN ISO 2553:2015) cu
privire la reprezentarea şi cotarea sudurilor pe desenele tehnice:
 în desenele de ansamblu, care nu au ca scop prescrierea formei şi a dimensiunilor sudurii, cusăturile
nu se reprezintă. În aceste desene, ansamblurile sudate se reprezintă evidenţiindu-se elementele componente
şi se poziţionează ca o singură piesă. Evidenţirea elementelor componente se face prin trasarea liniilor de
separaţie ale acestora cu linii vizibile mai subţiri decât linia de contur a ansamblului sudat, iar haşurarea în
secţiune a tuturor elementelor componente ale aceluiaşi ansamblu se face în aceeaşi direcţie. Orice alte
indicaţii cu privire la sudură se înscriu la condiţiile tehnice;
 în cazul reprezentării detaliate:
 în vederea pe direcţia axei longitudinale a îmbinării, se reprezintă marginile cusăturii(conturul
găurilor în cazul sudurii în găuri), trasate cu linie continuă groasă, iar între ele se desenează linii continue
subţiri curbate;
 în vederea perpendiculară pe axa longitudinală a îmbinării şi în secţiune, aceasta se reprezntă
înnegrit, cu excepţia desenelor care au ca scop prescierea formei şi dimensiunilor rosturilor;
 îmbinările prin puncte şi îmbinările în linie se reprezintă, atât în vedere cât şi în secţiune
conform fig. 20 şi 21;

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 9


 în cazul în care cusătura are lungime mare pe desen, se reprezintă doar capetele
cordonului(fig.25)

Fig. 25.
 în cazul reprezentării simplificate:
 locul cusăturii se reprezintă, atât în vedere cât şi în secţiune, cu o line continuă groasă, cu
excepţia cusăturilor în găuri, prin puncte şi în linie, care se reprezintă, în vedere şi în secţiune , prin axele
găurilor sau prin linie –punct subţire în cazul sudurii în linie;
 liniile de reper şi de referinţă se trasează cu linie continuă subţire;
 simbolurile cusăturii se trasează cu linie continuă, având înălţimea de circa 1,5 ori mai mare
decât dimensiunea nominală a scrierii, folosite pentru cotarea în desenul respectiv;
 cotele pentru dimensiunile cusăturii se scriu cu aceeaşi dimensiune nominală a scrierii
utilizate pentru cotare în desenul respectiv;
 cusăturile pe ambele părţi(bilaterale) se reprezintă şi se notează ca două suduri obişnuite(pe o parte).
Notarea cusăturilor se face pentru fiecare faţă separat

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 10


Fig. 26. Prezentarea şi notarea îmbinărilor sudate în desenul de execuţie

Reprezentarea asamblărilor sudate- prof. Manea Romicǎ Page 11