Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea : Liceul Tehnologic “Ion I. C. Bratianu” Satu Mare


Data : 04.11.2020
Disciplina : MII– Reprezentarea organelor de masini
Clasa X F
Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 2: . Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor şi
flanşelor

Titlul lectiei: Reprezentarea si cotarea filetelor

Tipul lecţiei: Lectie de insusire de noi cunostiinte


Loc de desfăşurare: sala de clasă/cabinet
Timp: 45 min
Propunator: Ing. Brisc Ioana
Competente generale: Formarea de priceperi si deprinderi ;aplicarea in practica a cunostintelor insusite ;
familiarizarea elevilor cu diferite procedee de munca.

Cunoştinţe:

5.1.2. Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor şi flanşelor

Abilităţi:

5.2.2. Utilizarea regulilor de reprezentare a filetelor şi flanşelor pentru întocmirea desenului la scară;
5.2.3. Utilizarea regulilor de cotare a filetelor şi flanşelor pentru întocmirea desenului la scară;

Atitudini:

5.3.1. Asumarea răspunderii privind notarea stării suprafeţelor, pe desenul la scară;


5.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii desenului la scară;
5.3.3. Interrelaţionarea în timpul întocmirii desenului la scară a organelor de maşini;
5.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii desenului la scară a organelor de maşini;
5.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor ce le revin în timpul
întocmirii desenului la scară a organelor de maşini;
5.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor ce le revin în timpul întocmirii desenului la scară a
organelor de maşini;
5.3.7. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;
5.3.8. Asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte respectarea normelor generale utilizate la întocmirea
desenului la scară.
Obiective:

O1 Să defineasca filetul

O2. Să clasifice filetele dupa caracteristici

O3 Să precizeze elementele component ale filetului

O4 Să explice reprezentarea conventional a filetelor

Resurse didactice :
 Resurse procedurale: conversaţia , explicaţia didactică, descoperirea dirijată, expunerea ,
problematizarea, demonstratia didactica. Metoda ciorchinelui, rebus
Resurse materiale: fişe de lucru, cleste pentru nituri, nituri
 Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual
 Forma de evaluare: Observarea sistematică a comportamentului elevilor, analizarea modului de lucru
şi a răspunsurilor.

Bibliografie: Organe de masini, Ed. CD PRESS

Manual pentru cultura de specialitate, Ed Didactica si Pedagogica 2004

ETAPELE LECTIEI Ob. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL-FORMATIV STRATEGII DIDACTICE Timp

op. Activitatea profesorului Activitatea RESURSE Resurse


elevilor MATERIALE procedurale

Moment Crearea condiţiilor necesare Se pregătesc Catalog Conversaţia 2


min
organizatoric unei bune desfăşurări a pentru oră
lecţiei; prezint audienţa; cer
elevilor să se aşeze în bănci şi
să se pregătească de
începerea orei. Se face
prezenţa şi se stabilesc
regulile de disciplină.
Reactualizarea Voi solicita eleviilor sa si Tabla Conversatia 8
cunoştinţelor min
amintesca principalele Elevii

notiuni despre cotarea indeplinesc

pieselor metalice sarcina propusa

Comunicarea O1 Anunţ..titlul.lecţiei,şi.obiecti- Elevii Expunerea 2


min
temei şi a O2 vele. urmăresc cu
obiectivelor O3 atenţie si
lecţiei notează titlul
pe caiete

Elevii raspund
la intrebarile
profesorului

Dirijarea O1 Urmăresc Conversaţia 25


învăţării O2 Pentru atingerea obiectivelor expunerea; Caiete min
Expunerea
propuse voi folosi un surub si - intervin din Tabla
O3
o piulita cu ajutorul carora proprie Marker Invăţarea
O4
voi definii filetul cu iniţiativă sau prin
elementele sale.( fisa 1) la solicitarea descoperire
profesorului
Voi face o clasificare a
filetelor si vom invata regulile
de reprezentare si cotare. Expunerea
Explicaţia
Exemplu: Filet exterior cu
iesire. Conversaţia

Asigurarea O1 Pentru asigurarea Elevii se Conversaţia


retenţiei şi O2 transferului de cunostiinte implica activ
Ustensile Explicatia 5
transferului voi solicita elevilorsa pentru a duce
O3 pentru desen min
de cunoștințe reprezinte sis a coteze filetul la indeplinirea
O4
exterior cu degajare sarcinii.
Invatarea
O5
prin
O6
descoperire

Evaluarea O1 Voi evalua activitatea in Elevii vor Fise Explicatia


activităţii O2 permanenta si in mod colabora si
Caiete Prezentare
constant pentru a ajuta cooopera
O3
elevul sa duca la bun sfarsit astfel incat Porofoliu
O4
sarcinile solicitate. sarcinile de
Conversatia
O5 Voi incuraja elevii sa lucru sa fie
O6 colaboreze intre ei efectuate
corespunzator
Încheierea Voi face aprecieri cu privire la Apreciere 3
activității desfăşurarea activităţii atat min
generale cat si individuale.

Fisa 1
REPREZENTAREA, COTAREA ŞI NOTAREA FILETELOR

(Diametru interior)

Fundul spirelor
Filet exterior, executat pe o suprafaţă cilindrică; p – pasul filetului