Sunteți pe pagina 1din 1

Structura lucrarii grad I – schita Brisc Ioana

Argument/Introducere

Cap.1 Semnificatia conceptului de metoda


1.1 Abordarea istorica a metodelor

1.2 Delimitari conceptual e (tehnologie didactica)

1.3 Metodele in raport cu actorii educationali: profesori - elevi

1.4 Contributia metodelor practice la consolidarea celor teoretice

Cap. 2 Metode didactice specifice disciplinelor tehnice


2.1 Metode traditionale si moderne utilizate in transferul cunostiintelor teoretice

2.2 Metode traditionale si modern utilizate in formarea deprinderilor practice

2.3 Legatura directa dintre teorie si practica

Cap 3 Metodologia cercetarii


3.1 Design – ul cercetarii

- ipoteza

- obiective

- locul de desfasurare

- lotul de subiecti

- desfasurarea cercetarii

- metode de cercetare folosite

3.2 Etapele experimentului – proiect didactic

3.3 Analiza si interpretarea rezultatelor calitativ si cantitativ

Concluziile cercetarii

Propuneri si recomandari

Anexe

Bibliografie