Sunteți pe pagina 1din 4

LiceulTehnologic Ion I. C.

Brătianu

Proba suplimentară de admitere

Timp de lucru: o oră


Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:10 puncte

1. Aparatul electrocasnic care funcţionează pe baza efectului termic al curentului electric este:
a. fierbător electric
b. calculator
c. mixer

2. Tehnologia de producere a energiei electrice într-o hidrocentrală se bazează pe:


a. energia omului
b. energia nucleului atomic
c. energia apei

3. Persoana care execută piese metalice prin prelucrarea la strung se numeşte:


a. tâmplar
b. strungar
c.tehnician

4. Unitatea de măsură a tensiunii electrice este:


a. amperul
b. voltul
c. metrul

5. Creionul de tensiune se întâlneşte în trusa:


a. lăcătuşului mecanic
b. de prim ajutor
c. electricianului

Subiectul II 30 puncte

1. Pentru realizarea unei piese, de orice natură ar fi ea, se efectueazǎ diferite operații. Care este ordinea
logicǎ a acestor operatii? 6 puncte

a. Operatii de prelucrare
b. Operatii de finisare
c. Operatii de pregǎtire
2. 24 puncte
În figurile de mai jos sunt mai multe scule. Răspundeţi la următoarele cerinţe:

a b c
a. Precizaţi denumirea fiecărui obiect din imagine
b. Specificaţi o operaţie care se poate efectua cu fiecare dintre sculele (aparatele) de la punctul a şi o
meserie care foloseşte aceste obiecte.

Subiectul III 50 puncte


1. Să se recunoască figurile geometrice din figura următoare:40 puncte

a b c

Pentru figura de la punctul c să se calculeze aria și perimetrul dacă latura mare are 50 cm și latura micăare
2 dm.Rezultatul va fi exprimat în metri, respectiv metri pătrați.

2. Să se ordoneze crescător următorii multipli şi submultipli. 10 puncte


m, mm, km, cm, hm
Barem de corectare şi notare
Proba suplimentară de admitere
25.07.2019
Subiectul I 10 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
1 a, 2 c, 3 b, 4 b, 5 c

Subiectul II 30 puncte
1. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect ordonat. 6 puncte

Operații de pregătire, prelucrare finisare.

2. 24 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru denumire, 3 puncte pentru operaţie şi 3 puncte pentru meserie. Se
punctează orice variantă corectă de răspuns referitoare la operație și meserie. Mai jos este prezentat câte
un exemplu de posibil răspuns.

a. ciocan - îndreptare- lăcătuș


b. pistol de lipit – lipirea componentelor- electronist
c. şurubelniţă – montarea şi demontarea şuruburilor – mecanic auto

Subiectul III 50 puncte

1. 40 puncte
Se acordă câte 4 puncte pentru denumire corectă:
a- triunghi b- hexagon, c- dreptunghi

P= 2 (L+ l)A= L*l se acordă câte 3 puncte pentru fiecare formulă corectă
P = 2( 50 +20) cm =140 cm =1,4 m
A = 50 cm*20 cm = 1000 cm2 = 0,1 m2

sau
P = 2(5 + 2) dm=14 dm= 1,4 m
A = 2 dm*5 dm =10 dm2 = 0,1 m2
sau
P = 2(0,5 +0,2) m = 1,4 m
A = 0,5 m* 0,2 m = 0,1 m2
Calcul corect – 8 puncte pentru fiecare mărime
Exprimare în m – 3 punctepentru fiecare mărime
2. 10 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect ordonat.

mm, cm,m, hm, km