Sunteți pe pagina 1din 6

GRUP ŞCOLAR „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA

JUD. TULCEA

PROIECT DIDACTIC

DATA: 20.05.2010
CLASA: a VII a „A doua şansă”
PROPUNĂTOR: VULPE MIHAI
OBIECTUL: Cultura de specialitate-Tehnologie generală de mecanică
SUBIECTUL: Debitarea manuală şi mecanică

TIPUL.: formare de priceperi si deprinderi


POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare : Operaţii de lăcătuşărie;

a) Competente specifice (din programa):


- Utilizează comunicarea verbală şi scrisă în funcţie de cerinţele activităţilor socio-
profesională
- Slabileşte corelaţia între sarcinile de lucru şi timpul de muncă
- Efectuează lucrările conform principiilor ergonomice pentru evitarea diminuării capacităţii
de muncă
b) Obiective operaţionale:
O1- să identifice principalele procedee manuale pentru debitare;
O2- să identifice principalele scule cu care se realizează debitarea manuală prin aşchiere şi prin
forfecare;
O3- să enumere principalele aparate utilizate la debitarea mecanică;
O4- să identifice modul de lucru pentru operaţiile de debitare mecanică prin forfecare şi prin aşchiere;
O5- să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de finalizare a sarcinii de lucru;
O6- să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi;
O7- să se implice cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei;

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE :formativă, sumativă,
orală şi scrisă, individuală şi în grup,
autoevaluarea
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, activitatea independentă, brainstorming-ul, studiul
de caz, activitatea pe grupe constituite în funcţie de tema dezbaterii, reţeaua de discuţii.
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, postere,
specifice disciplinei : Manual pentru cultură de specialitate, domeniul mecanic
ing. Adriana Popescu, Editura didactică şi pedagogică,
2004, Bucureşti;

c) bibliografice:
metodice: Module de formare în Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice prin activităţi de mantorat
d) temporale: 50 minute
D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I
ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE
de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei ☺Sub formă de joc elevii vor răspunde la
următoarele întrebări:
. Reamintiţi-vă care sunt operaţiile de
5 frontal conversaţia
lăcătuşărie pregătitoare?
Test de evaluare O1 - Curăţarea, îndreptarea, trasarea; Evaluare
O2 Spuneţi rolul operaţiei de curăţare: individuală
Identificaţi răspunsul corect O7 Pentru îndepărtarea impurităţilor depuse
pe suprafeţele semibafricatelor;
Care sunt principalele scule, dispozitive brainstorming
1. Dinţii pânzei de ferăstrău suntfolosite
orientaţilaspre:
operaţia de îndreptare 2 puncte;
a. piuliţa fluture; manuală?
b. mâner; - placa de îndreptat, ciocanele, nicovalele,
c. nu contează cum sunt montaţi;presele manuale;
După ce repere se execută operaţia de
trasare?
2. Apăsarea pe pânza ferăstrăului trebuie
- - făcută numaidupă
după desen, la mişcarea
şablon, pânzei:
după 2 puncte;
a. înainte; model
b. Anunţarea
2. înapoi;
c. înainte şi înapoi; ☺Voi anunţa subiectul lecţiei precum şi 2 Conversaţia
obiectivelor obiectivele. frontal explicaţia
Azi vom învăţa despre procedeele
3. Debitarea cu foarfecele de banc manuale şi mecanice
cu pârghie de debitare, vom
se realizează: 2 puncte;
a) manual; prezenta principalele scule şi aparate cu
b) mecanic; care se realizează şi vom identifica modul
c) prin aşchiere; de lucru al acestora;
3. Dirijarea invatarii ☺1. Identificarea principalelor procedee
a)Prezentarea manuale de debitare;
conţinutului
4. Debitareacecu foarfecele ghilotină
Debitarea poate fi:
se realizează: 2 puncte;
urmează
a) manual;a fi predat, a. manuală: prin aşchiere şi prin forfecare;
recapitulat,
b) mecanic;sistematizat b. mecanică: prin aşchiere şi prin Evaluare
şi evaluat
c) prin aşchiere, forfecare; Conversaşia frontală
b) prelegere O1 c. termică: prin sudare şi cu plasmă; Explicaţia
interactiva 2. Identifică
5. Distanţa dintre discuri, la foarfecele principalele
cuţit, este reglabilăscule
şi nucu care se
trebuie să depăşească valoarea de: Reţeaua de
realizează debitarea manuală prin aşchiere 2 puncte; discuţii
şi prin forfecare;
Procedee manuale de debitare

Debitarea manuală prin aşchiere se


10’
a) 1 mm;
b) 0,5 mm;
c) 2 mm;

FIŞA DE LUCRU – DEBITAREA MANUALĂ ŞI MECANICĂ


Debitarea manuală prin aşchiere

Debitarea manuală prin forfecare


Ferăstrău alternativ
Ferăstrău cu banda Foarfece ghilotină

S-ar putea să vă placă și