Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

COLEGIUL TEHNIC
Clasa: a X- a Aprof.
Domeniul pregatirii de baza : Mecanica
Calificarea: Mecanic auto
Disciplina: MI – MASURARI TEHNICE
Unitatea de invatare: MĂSURAREA MĂRIMILOR TEHNICE SPECIFICE PROCESELOR INDUSTRIALE
Subiectul: Masurarea presiunilor
Profesor:
Tipul lectiei: Mixta
Durata lectiei: 50 minute
Obiective operationale:
La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili:
- O1 – să defineasca si sa clasifice asamblarile demontabile
- O2 – să defineasca asamblarile filetate
- O3 – să prezinte avantajele si dezavantajele asamblarilor filetate
- O4 – să clasifice suruburile, piulitele si saibele
- O5 – să enumere materialele utilizate la confectionarea suruburilor, saibelor si piulitelor
Strategii didactice:
- Metode de invatamant: exercitiu de spargere a ghetii – Blazonul, brainstorming-ul, expunerea, explicatia, conversatia,exercitiul
- Materiale didactice: fise de documentare, fise de lucru
- Forme de organizare: frontala si individuala
- Bibligrafie:.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE

TIMP
FORME DE
Nr. ETAPELE
ACTIVITATE ACTIVITATE ORGANIZARE EVALUARE
crt. LECŢIEI
DESFĂŞURATĂ DE DESFĂŞURATĂ DE A ÎNVĂŢĂRII METODE MIJLOACE
PROFESOR ELEVI
        
- salutul, scurtă conversaţie catalog
de acomodare, verificarea - răspund solicitărilor activitate frontală  dialogul Observaţia
Organizarea
1. prezenţei, anunţarea profesorului. 5’ curentă
clasei activităţii ce urmează a se sistematică
desfăşura.
* verifică nivelul de
cunoştinţe dobândite în lecţia - îşi concentrează activitate frontală
anterioară atenţia asupra activităţii  dialogul Caietul de Observaţia
din clasă.  conversaţia notite sistematică
* stabileşte împreună cu - răspund la întrebările activitate
elevii răspunsurile corecte. profesorului: individuala Examinare
Verificarea orala
cunoştinţelor
2. 10’
din lecţia
precedentă

- captează interesul elevilor - sunt atenţi la noţiunile


Transmiterea/ pentru lecţia nouă. predate; activitate frontală  conversaţia caiete de notite Examinare
asimilarea - anunţă titlul lecţiei şi - urmaresc prezentarea euristică fisa de orală
noilor obiectivele urmărite. explicatia documenta
- imparte fisele de re(Anexa
3. cunoştinţe documentare
20’ 1) Observaţia
 observarea curentă
dirijată sistematică
a elevilor
Fixarea şi - imparte fisele de lucru - se concentrează şi activitate
consolidarea completeaza fisele de individuală explicatia Fisa de lucru Examinare
conţinuturilor lucru (Anexa 2) orala
predate.
4. 10’
Realizarea
conexiunii
inverse

- comunică rezultatele - sunt atenţi la


testelor. aprecierile profesorului
- evidenţiază elevii activi - îşi autoevaluează activitate frontală  explicaţia Observaţia
Încheierea acordă note, le motivează activitatea.  conversaţia  catalog curentă
5. 5’
activităţii şi consultă clasa privind sistematică a
justeţea aprecierilor elevilor
- face aprecieri asupra
lecţiei.