Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

A. REPERE GENERALE
Liceul ................................................
Profesor: ..........................................
Clasa: a IX-a E
Modulul II Lacatuserie generala
Unitatatea de invatare: Operatii pregatitoare aplicate semifabricatelor in vederea executarii pieselor
Lectia: Indreptarea
Tipul lectiei:Transmiterea-insusirea de noi cunostinte
Durata lectiei: 50 minute
Loc de desfasurare: Cabinet tehnic
Data : 14.11.2018

B. REZULTATE ALE INVATARII


Cunostinte
2.1.4. Operatii pregatiroare in aplicate semifabricatelor in vederea executarii pieselor
Abilitati
2.2.8. Alegerea SDV-urilor necesare operatiei de indreptare
2.2.9.Utilizarea SDV-urilor in foperatia de indreptare
2.2.11.Indreptarea manuala a semifabricatelor
2.2.12.Executarea controlului suprafetelor indreptate
2.2.40.Utilizarea corecta a vocabularului comun si a celui de specialitate
2.2.41.Comunicarea/Raportarea rezultatelor activitatii desfasurate
Atitudini
2.3.1.Recunoasterea cerintelor ergonomice la locul de munca
2.3.2.Colaborarea cu membrii echipei
2.3.3.Respectarea prescriptiilor din desenele de executie
2.3.4.Asumarea in cadrul echipei a responsabilitatii pentru sarcina primita
2.3.5.Asumarea initiative in rezolvarea unor probleme
2.3.6.Respectarea normelor de SSM
C.STRATEGII DIDACTICE
-Metode didactice: dialogul, conversaţia euristică, explicaţia ştiinţifică, observarea dirijată, analiza comparativă, exerciţiul.
-Mijloace de învăţământ: manuale, fise de documentare, fisa de lucru.
-Forme de o
rganizare a învăţării: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală.
21
Bibliografie
- Gh. Zgură, N. Atanasiu, N. Arieşeanu, Gh. Peptea – Utilajul şi tehnologia lucrărilor
mecanice, E.D.P. Bucureşti, 1987;
- G. S. Georgescu – Îndrumător pentru atelierele mecanice, E.T.Bucureşti, 1978;
- Tonea A., Cârstea N. - Elemente de tehnologie generală, E.D.P., Bucureşti 2000;
- Dodoc P. – Metrologie generală, E.D.P. Bucureşti, 1979;
- Popescu N. - Studiul materialelor , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994;
- Ţonea, A. ş.a. - Studiul materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996;
- Tănăsescu Mariana, Gheorghiu Tatiana - Măsurări tehnice, Editura ARAMIS, 2005;

D. STRUCTURE LECTIEI PE SECVENTE DE INSTRUIRE


Continutul lectiei
1. Moment organizatoric
-consemnarea absentilor, veriifcarea prezentei elevilor
-anuntarea subiectului lectiei
Timp alocat: 5 minute
2.Actualizarea cunostintelor invatate anterior
Operatia de curatire a semifabricatelor
Evaluare: examinare orala. Elevii raspund la intrebari .
Timp alocat: 10 minute
3.Operatia de indreptare
Metode folosite:expunerea, conversatia, explicatia
Forma de organizare a invăţării: Activitatea frontala
Timp alocat: 25 minute
Profesorul descrie operatia de indreptare si elevii isi noteaza in caiete fiecare avand si o fisa de documentare.

Indreptarea este operatia tehnologica de inlaturare a deformatiilor permanente ale semifabricatelor prin actiunea
unor forte exterioare.
Metode de îndreptare:
 după natura efortului dezvoltat: îndreptare manuală; îndreptare mecanică.
 după temperatură: îndreptare la rece; îndreptare la cald.
 după tipul loviturilor aplicate: cu lovituri dese şi uşoare; cu lovituri rare şi puternice; prin provocarea momentului
de încovoiere.
Sculele şi dispozitivele utilizate la îndreptare sunt:
Placa de îndreptat Se confecţionează din fontă, suprafaţa de lucru este plană,
Nicovale Se confecţionează din oţel carbon de calitate.Se utilizează pentru îndreptarea profilurilor.
Ciocanele Se execută în diverse mărimi şi greutăţi (250 g,500 g,1000 g). Ciocanele din oţel carbon de calitate se
tratează termic (recoacere de normalizare). Coada se confecţionează din lemn de carpen sau fag fiert. Ciocanele
utilizate la îndreptarea tablelor subţiri şi aliajelor neferoase se confecţionează din cupru, alamă, plumb sau lemn.
Presele manuale Sunt dispozitive simple utilizate la îndreptarea barelor şi a profilurilor.
Îndreptarea tablelor
Tabla cu deformare la centru se aşează cu deformaţiile în sus pe placa de îndreptat.
Se localizează deformaţiile şi se aplică lovituri de la margine către centru, lovituri rare şi puternice şi apoi, dese şi
uşoare Tabla cu deformaţii marginale se îndreaptă în acelaşi mod,dar loviturile sunt dirijate de la centru către margine.
Loviturile de ciocan se aplică perpendicular pe suprafaţă.
Îndreptarea pieselor călite Se aplică lovituri dese şi uşoare pentru a evita apariţia unor fisuri.
Controlul operaţiei de îndreptare: verificarea aspectului suprafeţei semifabricatului; controlul planităţii; controlul
rectilinităţii.
4. Fixarea şi consolidarea conţinuturilor predate
Metode folosite: utilizarea unei fise de lucru
Timp alocat :15 minute
Numele………………………
Clasa……………………

TEST DE VERIFICARE
Indreptarea

I.Scrieti in dreptul urmatoarelor afirmatii litera A daca sunt adevarate sau F daca sunt
false…………………………………………………………………………………..3 puncte
1. Indreptarea este operatia tehnologica de inlaturare a deformatiilor permanente ale semifabricatelor prin actiunea unor forte
exterioare.
2. În cazul semifabricatelor de dimensiuni mari şi cu plasticitate redusă se recomandă îndreptarea la rece
3. Îndreptarea cu lovituri dese şi uşoare se aplică pieselor călite şi a semifabricatelor din aliaje moi.
II. In figura de mai jos sunt prezentate metode de indreptare .Precizati care sunt tehnologiile si produsele la care se aplica
otperatiile reprezentate in desene …….3 puncte

a)…………………………….
b)……………………………
c)……………………………
III. Incercuiti raspunsul correct. ………………………………………………..1 punct
1.Ciocanele executate din oţel de calitate sunt executate în mărimile:
a. 250g, 500g, 1500g,
b. 250g, 500g, 1000g,
c. 250g, 500g, 750g.

Nota: Se acorda 3 puncte din oficiu

BAREM DE CORECTARE

I. 1-A, 2-F, 3-A

II.
a) tabla cu deformare la centru.
b) tabla cu deformare la margini…
c) platbanda foarte subtire
III-b
Nota:Se acorda 3 puncte din oficiu