Sunteți pe pagina 1din 30

MATERIALE ŞI TEHNOLOGII

MATERII PRIME ŞI MATERIALE METALICE

Prof. ing. WETTERNEK MIHAELA

Prof. ing. IMBRESCU ADRIANA IULIANA

CLASA A IX - A

2008

Editat sub egida


Şcolii Caras – Severinene
ISSN 1583 - 5529
MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 2


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 3


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

INFORMATIV

Înformaţiile din acest manual completează Manualul Elevului. sunt incluse exemple rezolvate de
activităţi şi exerciţii care pot fi folosite ca un ghid al realizărilor elevului. De asemenea sunt
incluse o serie de materiale didactice, precum:

• teste
• fişă de lucru
• fişă tehnologică
• proiect
• referat

Competenţa nr. 1

Descrierea provenienţei şi clasificarea materialelor metalice

Competenţa nr. 2

Identificarea proprietăţilor materialelor metalice

Competenţa nr. 3

Descrierea metodelor de elaborare a semifabricatelor

Competenţa nr. 4

Utilizările materialelor metalice

OBIECTIVE

După parcurgerea acestei unităţi elevii vor fi capabili să:

• să definească şi să clasifice materialele şi aliajele metalice


• să identifice proprietăţole materialelor metalice
• să recunoască proprietăţile specifice materialelor metalice
• să descrie principalele metode de elaborare a semifabricatelor
• să precizeze importanţa evaluării şi valorificării produselor
• să identifice importanţa calităţii, utilizării, prezentării şi preţul materialelor metalice
• să manifeste spirit de întrajutorare în cadrul grupei de lucru

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 4


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

FD
CLASIFICAREA MATERIALELOR METALICE

MATERIALE
METALICE

Feroase Neferoase

Metale pure:
- obişnuite: cupru,
Metale pure: fier, aluminiu, nichel,
mangan, silf, Aliaje fier – carbon; staniu etc;
vanadiu, wolfram etc. oţeluri şi fonte - nobile: aur,
argint, platină,
Aliaje de : cupru,
etc;
aluminiu,
- radioactive:
magneziu, zinc,
uraniu, thoriu,
plumb, staniu etc.
radiu, beriliu,
cesiu, zirconiu
etc.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 5


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.
FD

PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR METALICE

Fizice Chimice Mecanice Tehnologice

Capacitatea de turnare
Culoare Ductilitatea
Luciul metalic Rezistenţa la coroziune Forjabilitate
Densitate Refractaritate Maleabilitate
Fuzibilitate Duritate Prelucrabilitate
Dilatare termică Elasticitate Sudabilitate
Conductibilitate Plasticitate
termică Rezistenţă mecanică
Conductibilitate Rezilienţă
electrică Rezistenţă la oboseală
Magnetism

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 6


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

FD

Realizarea
produselor

Materialul necesar pentru a începe realizarea unui produs se numeşte semifabricat.


Semifabricatele sunt modificate treptat prin mai multe operaţii până când devin produsul pe
care dorim să-l obţinem spre a-l utiliza. Drumul de la semifabricat la produsul finit se
numeşte proces tehnologic.
Elementul de bază al procesului tehnologic îl constituie operaţia tehnologică.

Operaţia tehnologică este acea parte a procesului tehnologică realizată cu utilaje şi unelte în
scopul modificării proprietăţilor fizico-chimice, a formei, a dimensiunilor, a netezimii şi
aspectului suprafeţelor materiilor prime sau semifabricatelor supuse prelucrării.

Operaţiile tehnologice se împart în trei categorii :

Operaţii de pregătire

Operaţia Operaţii de prelucrare


tehnologică

Operaţii de control

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 7


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

FD
Realizarea unui produs util presupune parcurgerea mai multor etape.

Ce formă are?

Produsul este util ?

Conceperea Ce mărime are ?


obiectului
Ce caracteristici are ?

Ce materiale vom avea ?

Avem în atelier tot ce trebuie?

Schiţa obiectului

Materiale necesare

Scule, instrumente
Realizare Fişă tehnologică de măsurare, maşini,
produs util accesorii

Operaţiile tehnologice
în ordinea executării

Observaţii asupra
realizării operaţiilor
tehnologice

Alegerea şi pregătire atelierului


şi alocului de muncă

Pregătirea materialului necesar


Realizarea
practică
a obiectului Executarea operaţiilor
tehnologice

Verificarea calităţii produsului

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 8


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Competenţa nr. 1
Clasificarea materialelor metalice

Muncă independentă

Indicaţi informaţia corectă în spaţiile libere din schemele următoare.

Oţeluri Fonte

Aliaje fier-carbon

………….. aliate ………..

Fontă maleabilă

…………… …………..

……………
Fontă turnată cu grafit nodular

Perlitică
………

Refractară

Fontă aliată ……………

…………….

……………. Oţel aliat ……………

pentru scule

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 9


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Competenţa nr. 2
Proprietăţile materialelor metalice

TEST DE EVALUARE - 1

1. Materialele metalice sunt ……………….. ai unui metal de bază cu alte………....

2. Ce sunt oţelurile? Dar fontele?

3. Completează enunţul de mai jos:


Fuzibilitatea este proprietatea materialelor metalice de a fi aduse în stare ……….
prin …………. astfel, avem: metale uşor fuzibile(…………), greu fuzibile(…….),
foarte greu fuzibile(………..), refractare(……….).

4. Denumiţi proprietatea materialelor metalice când acestea sunt supuse deformării


sub acţiunea unei forţe exterioare fără a reveni la forma iniţială după încetarea
acţiunii forţei ……………..

5. Completează spaţiile libere.


Maleabilitatea şi ductibilitatea sunt proprietăţi ………………. ale materialelor metalice.

6. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este sdevărată


încercuieşte litera “A”, dacă afirmaţia este falsă încercuieşte litera “F”.
A. F. Îndreptarea este operaţia tehnologică de imprimare pe suprafaţa aterialelor semifabricate
a conturului de prelucrare a viitoarei piese?
A. F. Polizarea este operaţia tehnologică de prelucrare prin aşchiere a pieselor metalice cu ajutorul
pietrelor de polizor.
A.F. Lustruirea se realizează cu materiale abrazive aplicate sub formă de paste pe discuri din piele
sau materiale textile.

7. Încercuiţi răspunsul corect.


Alamele sunt aliaje ale cuprului cu:
a. plumb;
b. aluminiu;
c. zincul;
d. staniul;

8. Completaţi spaţiile libere.


Laminarea este operaţia de ………….. a grosimii unui material în urma trecerii
acestuia ……………………………………………………………………………….

9. Enumeraţi factorii poluanţi din oraşul/comuna voastră.


………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Notă: Timp de lucru 1 oră. Se acordă 1 punct din oficiu

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 10


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Competenţa nr. 2
Proprietăţile materialelor metalice

TEST DE EVALUARE - 2

I. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: -5p


1. Fuzibilitatea şi dilatarea termică sunt proprietăţi:
a. fizice;
b. mecanice;
c. tehnologice.
2. Elasticitatea şi plasticitatea sunt proprietăţi:
a. fizice;
b. mecanice;
c. tehnologice.
3. Maleabilitatea şi ductilitatea sunt proprietăţi:
a. fizice;
b. mecanice;
c. tehnologice
4. Oţelurile conţin:
până la 2,14 % C;
între 2,14 şi 6,67 % C;
peste 6,67 % C.
5. Siliciul este un element:
a) de bază;
b) însoţitor;
c) de aliere.
6. Recoacerea este un tratament termic:
a) preliminar;
b) final;
c) secundar.
7. Tratamentul termic de călire urmată de revenire înaltă se numeşte:
a) normalizare;
b) recoacere;
c) îmbunătăţire.
8. Oţelurile carbon sunt oţeluri:
nealiate;
aliate.
9. Carburarea este un tratament :
termic;
termochimic.
10. Cifrele din simbolul OLC 45 reprezintă:
rezistenţa minimă de rupere la tracţiune;
procentul de carbon;
alungirea.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 11


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

II. Stabiliţi corespondenţa dintre elementele celor două coloane. – 1,5 p

A B
1. oţel carbon obişnuit a. OT
2. oţel carbon de calitate b. OLC
3. fontă obişnuită c. OL
4. oţel carbon turnat d. FX
5.fontă maleabilă albă e. Fma
6. fonta cenuşie f. Fc

III. Scrieţi în spaţiile libere termenul (cuvântul) potrivit: -1p

1. Rezistenţa mecanică este proprietatea metalelor şi aliajelor de a se …….(1) ……


deformării sau ruperii sub acţiunea unor forţe exterioare.
2. Oţelurile pot fi deformate plastic la ………..(2) sau la cald, fără să se rupă.
3. După compoziţia chimică, fontele sunt: ……….(3) ……… şi……(4)……… .

IV. Scrieţi în dreptul propoziţiei : A – dacă este adevărată şi F – dacă este falsă.
– 1,5 p

1. Rezistenţa mecanică este o proprietate mecanică a materialelor metalice.


2. Fontele sunt aliaje care conţin între 2,14 şi 6,67 % C.
3. Fontele nu se pot prelucra prin aşchiere.
4. Tratamentele termice modifică compoziţia chimică şi structura în suprafaţa pieselor,
acestea se încălzesc în anumite substanţe care au proprietatea de a ceda atomi activi din
anumite elemente
5. Aliajele sunt amestecuri în stare topită şi apoi solidificate..
6. Recoacerea, călirea, normalizarea şi revenirea sunt tratamente termochimice.

Notă: Timp de lucru 1 oră. Se acordă 1 punct din oficiu

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 12


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Competenţa nr. 3
Descrierea metodelor de elaborare a semifabricatelor

TEST DE EVALUARE – 3

I. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: -3p


1. Maselota se foloseşte pentru:
a) compensarea contracţiei metalului din cavitatea formei;
b) mărimea vitezei de răcire a metalului topit;
c) oprirea alimentării cu metal lichid în timpul solidificării piesei.

2. Piesele obţinute prin forjare au o structură:


a) cu goluri;
b) omogenă şi densă;
c) mai puţin densă.

3. Laminarea se execută:
d) la rece;
e) la cald;
f) la rece şi la cald
2. Ţagla are secţiune:
a) triunghiulară;
b) pătrată;
c) dreptunghiulară
3. Lingourile sunt obţinute prin:
a) turnate;
b) forjate;
c) laminate
4. Caracteristicile mecanice inferioare ale materialelor sunt obţinute prin:
a) turnare;
b) forjare;
c) laminare.

II. Scrieţi în spaţiile libere termenul (cuvântul) potrivit: - 1,5 p


1. Semifabricatele obţinute prin turnare sunt: ……….. şi profile turnate.
2. Semifabricatele obţinute prin forjare diferă după …………….. şi greutate.
3. Turnarea este umplerea unei cavităţi cu material ………… .

III. Scrieţi în dreptul propoziţiei : A – dacă este adevărată şi F – dacă este falsă.
– 1,5 p
1. Forjarea este deformarea plastică, la cald sau la rece, cu ciocane sau prese.
2. Piesele forjate şi laminate au caracteristici mecanice superioare produselor obţinute
prin turnare.
3. Semifabricatele obţinute prin laminare sunt: semifabricate propriu-zise, profile
laminate, table, benzi, ţevi, sârme.
IV. 3p
1. Să se definească noţiunea de turnare. 1p
2. Clasificarea semifabricatelor obţinute prin laminare. 2p

Notă: Timp de lucru 1 oră. Se acordă 1 punct din oficiu

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 13


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

PORTOFOLIUL

Portofoliul oferă o imagine completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul


intervalului de timp pentru care a fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în
momentul proiectării.
Portofoliul este un produs complex, format din elemente diferite, ca forme de
transmitere a informaţiei şi a mesajului
• fişe de informare şi documentare independentă;
• referate;
• eseuri;
• pliante;
• prospecte;
• desene;
• colaje;
Care pot constitui subiectul unor evaluări punctuale, dar nu obligatoriu.
Elevul poate adăuga în portofoliu materialele pe care le consideră necesare, materiale
care-l reprezintă, subliniind atitudinea şi interesul faţă de domeniul abordat.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 14


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

EXEMPLU
Modulul: Materii prime şi materiale metalice / clasa a IX – a
Obiective:
- valorificarea termenilor de specialitate în comunicare;
- dezvoltarea capacităţii de proiectare, executare, utilizare şi evaluare a produselor;
- înţelegerea dezvoltării tehnicii şi implicaţiile ei asupra mediului şi societăţii;
- dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs.
Tematică: Fierul şi aliajele sale: fonta şi oţelul
Planul tematicii:
1. evenimente istorice (evoluţia în timp a obţinerii şi prelucrării materialelor)
2. procedee actuale de obţinere a fontei şi a oţelului(oxizi, hidroxizi, carbonaţi)
3. furnalul modern – gigantul industriei siderurgice(ce este furnalul, ce dimensiuni poate
avea, schema constructivă a unui furnal)
4. apariţia primelor centre siderurgice în România(scurt istoric Combinatul Siderurgic
Reşiţa)
5. industria siderurgică în România( siderurgia şi inegrarea Europeană un progres sigur)

Elemente de structură obligatorii:


• referat, fişă de informare independentă
• colecţie de ilustrate cu evoluţia în timp a prelucrării materialelor metalice
• ilustrate cu evoluţia în timp a furnalelor şi a industriei siderurgice
• colecţie de ilustrate reprezentând utilizările fontei, oţelurilor şi aliajele lor
• reclamă, colaje cu imagini.
Timp de lucru: şase săptămâni
Recomandări privind schema de notare:

Sarcină de lucru punctaj


1. evenimente istorice (ex. tehnologiile de producere a metalelor în secolele XVIII şi
XIX) 15
2. procedee actuale de obţinere a fontei şi a oţelului
( procedeul pirometalurgic, procedeul hidrometalurgic) 15
3. furnalul modern – gigantul industriei siderurgice
(colecţie de ilustrate reprezentând evoluţia în timp a 20
a furnalelor, furnale moderne, mari centre siderurgice Europene)
4. apariţia primelor centre siderurgice în România
(Colecţie de ilustrate Combinatul Siderurgic Reşiţa) 20
5. ilustrate privind evoluţia siderurgiei în România
(ilustrate privind evoluţia siderurgică în ţara noastră) 20

Notă: Pentru originalitatea lucrării, corectitudinea exprimării şi folosirea


vocabularului specific domeniului se acordă 10 puncte

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 15


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

REFERATUL
Referatul - ca modalitate de evaluare, permite o apreciere nuanţată a învăţării şi
identificarea unor elemente de performanţă individuală a elevului, care îşi au originea în
motivaţia lui pentru activitatea desfăşurată.

Modulul: Materiale ţi tehnologii (materiale metalice)

Obiective:
•valorificarea termenilor de specialitate în comunicare.
•dezvoltarea capacităţii de proiectare, executare, utilizare şi evaluare a produselor.
•înţelegerea dezvoltării tehnicii şi implicaţiile ei asupra mediului şi societăţii.
•dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs.
Tematică: Clasificarea materialelor metalice
Timp de lucru: trei săptămâni

Planul tematicii:
1. definirea materialelor metalice feroase şi neferoase.
2. descrierea caracteristicilor fontei , oţelurilor şi a matrialelor metalice neferoase.
3. prezentarea domeniului de utilizare a materialelor feroase şi nferoase.

Recomandări privind schema de notare:

Sarcina de lucru punctaj


1. definirea materialelor metalice feroase şi neferoase 20
2. descrierea caracteridticilor specifice materialelor metalice feroase
şi neferose. 30
3. prezentarea domeniului de utilizare a materialelor metalice şi nemetalice
cu prezentarea unor exemple concrete a domeniilor de utilizare. 40
Notă: Pentru originalitatea lucrării, corectitudinea exprimării şi folosirea
vocabularului specific domeniului se acordp 10 puncte.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 16


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

• Cheia rezolvării testelor de evaluare

Testul de evaluare - T1.

1. Materialele metalice sunt compuşi chimici ai unui metal de bază cu alte matale
sau nemetale.
2. Ce sunt oţelurile? Dar fontele? Oţelul – este aliaj al fierului cu carbonul, ce
conţine până 2% carbon , se poate obţine în:
- cuptorul Martin
- convertizorul cu oxigen
- cuptorul electric cu arc.
Fonta – este un aliaj al fierului cu carbonul, conţine 2,04-6,067% carbon şi alte
nemetale: siliciu, mangan, sulf, fosfor. Se obţine în furnal.
3. Completează enunţul de mai jos:
Fuzibilitatea este proprietatea materialelor metalicede a fi aduse în stare lichidă
prin topire astfel avem: metale uşor fuzibile(sodiul), greu fuzibile(cuprul), foarte greu
fuzibile(nichel), refractare(wolfram).
4. Denumiţi proprietatea materialelor metalice, când acestea sunt supuse
deformării sub acţiunea unei forţe exterioare fără a reveni la forma iniţială după
încetatea acţiunii forţei plasticitatea.
5. Completează spaţiile libere.
Maleabilitatea şi ductibilitatea sunt proprietăţi tehnologice ale materialelor
metalice.
6. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată
încercuieşte litera “A”, dacă afirmaţia este falsă încercuieşte litera”F”.
A.F. Îndreptarea este operaţia tehnologică de iprmare pe suprafaţa materialelor
semifabricate a conturului de prelucrare a viitoarei piese?
A.F. Polizarea este operaţia tehnologică de prelucrare prin aşchiere apieselor
metalice cu ajutorul pietrelor de polizor.
A.F: Lustruirea se realizează cu materiale abrazive aplicate sub formă de paste pe
discuri din piele sau materiale textile.
1F; 2A; 3A.
7. Încercuiţi răspunsul corect.
Alamele sunt aliaje ale cuprului cu:
a. plumb;
b aluminiu;
c zincul;
d staniul;
7.c
8. Completaţi spaţiile libere.
Laminarea este operaţia de reducere a grosimii unui material în urma trecerii
acestuia printre doi cilindrii care se rotesc în sens contrar.
9. enumeraţi factorii poluanţi din oraşul/comuna voastră.
Fiecre răspunde în funcţie de factorii poluanţi specifici oraşului/comunei sale.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 17


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Testul de evaluare - T2.

I. –5p

1 – a; 2 - b; 3 – c; 4 – a; 5 – b; 6 – a; 7 – c; 8 – a; 9 – b; 10 – b. .

Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Pentru răspuns incorect se dau 0 puncte

II. – 1,5 p
1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – a; 5 – e; 6 - f.

Se acordă 0,25 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Pentru răspuns incorect se dau 0 puncte

III. –1p

(1) - opune; (2) – rece; (3) – nealiate; (4) - aliate.

Se acordă 0,25 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Pentru răspuns incorect se dau 0 puncte

IV. - 1,5 p

1 – A; 2 – A; 3 – A; 4 – F; 5 – A; 6 – F.

Se acordă 0,25 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Pentru răspuns incorect se dau 0 puncte

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 18


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Testul de evaluare - T3.

I. –3p

1 – a; 2 - b; 3 – c; 4 – b; 5 – a; 6 – a.

Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Pentru răspuns incorect se dau 0 puncte

II. – 1,5 p
1 – lingouri; 2 – dimensiuni; 3 – topit.

Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Pentru răspuns incorect se dau 0 puncte

III. - 1,5 p

1 – A; 2 – A; 3 – A.

Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Pentru răspuns incorect se dau 0 puncte

IV.
1. Pentru definiţia corect dată se acordă 1 punct.
Pentru definiţia parţial corectă se acordă 0,5 puncte.
Pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.

2. Pentru fiecare tip de semifabricat se acordă câte 0,25 puncte.


Pentru răspuns incorect se dau 0 puncte

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 19


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 20


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 21


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

INTRODUCERE

Competenţa nr.1
Identifică provenienţa şi clasificarea materialelor metalice

Competenţa nr. 2
Identifică şi defineste proprietăţle materialelor metalice

Competenţa nr. 3
Descrie procedeele de elaborare a semifabricatelor.

Competenţa nr. 4
Utilizările materialelor metalic

OBIECTIVE

După parcurgerea acestei unităţi, veţi fi capabili să:

1. Definiţi şi clasificaţi materialele metalice şi aliajele lor


2. Identificaţi proprietăţile materialelor metalice
3. Recunoaşterea proprietăţilor specifice materialelor metalice
4. Descrieţi principalele operaţii de pregătire, prelucrare şi finisare a materialelor
metalice
5. Precizaţi importanţa evaluării şi valorificării produselor din materiale metalice
6. Identificaţi domeniile de utilizare a materialelor metalice

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 22


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Tehnoloogie – ştiinţă a metodelor şi a mijloacelor de fabricare şi prelucrare


a materialelor.
Procese tehnologice – totalitatea operaţiunilor executate în vederea obţinerii
unui produs sau pentru a realiza asamblarea unui sistem tehnic.
Cocs – produs solid obţinut din cărbune de pământ sau din reziduri din
petrol folosit ca materie primă în metalurgie.
Materiale – totalitatea substanţelor simple şi compuse care reprezintă forme
concrete şi diverse de manifestare a materiei.
Aliaje - amestecuri în stare topită şi apoi solidificate.
Oţeluri – aliaje care conţin până la 2,14 % C.
Fonte - aliaje care conţin între 2,14 şi 6,67 % C.
Semifabricat – un produs cu un anumit grad de prelucrare, care se livrează
unei alte secţii sau înreprinderi, pentru a fi prelucrat în continuare, în
vederea obţinerii unui produs finit.
Turnare – procedeul tehnologic ca constăîn umplerea unei cavităţi cu
material toopit care, prin solidificare, conduce la obţinerea semifabricatelor
sau pieselor, de formă conjugată cavităţii.
Forjabilitatea – proprietatea materialelor metalice de a fi prelucrate la cald,
prin presare sau lovire.
Laminare – operaţie de reducere a grosimii unui material în urma trecerii
acestuia printre doi cilindri care se rotesc în sens contrar.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 23


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

COMPETENŢA 1
Descrierea provenienţei şi clasificarea materialelor metalice.
COMPETENŢA 2
Identifică proprietăţile materialelor metalice.
COMPETENŢA 3
Descrie procedeele de elaborare a semifabricatelor.
Competenţa nr. 4
Utilizările materialelor metalic

FIŞĂ DE LUCRU
Nume şi prenume ………………………………………………………...............

1. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos:


a) Metalele se extrag din………………………………………………………...
b) Aliajele fierului cu carbonul sunt………………………………....................
c) Fonta se obţin din………………………………………………………..........

2. Indicaţi denumirea proprietăţilor care arată capacitatea materialelor:


a. de a se opune pătrunderii în masa lui a altui corp solid…………………....
b. de a curge cu uşurinţă………………………………………………………..
c. de ai trase în foi subţiri………………………………………………………..

3. Selectaţi răspunsul coret dintre următoarele afirmaţii.


Modul de comparare al materialelor sub acţiunea forţelor exterioare indică:
a. o proprietate tehnologică;
b. o proprietate mecanică;
c. o proprietate fizică;

4. Ce se înţelege prin rezistenţă la oboseală a materialelor


metalice……………………………………………………………………………

5. Definiţi proprietatea prin care un material poate fi prelucrat prin: strunjire, găurire,
frezare………………………………………………………………………

6. Completaţi următorul tabel specificând utilizarea următoarelor materiale metalice:

Denumirea metalului Utilizare


1. Aluminiul

2. Plumbul

3. Cuprul

4. Staniul

5. Aur şi Argint

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 24


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.
Competenţa nr. 3
Descrierea metodelor de elaborare a semifabricatelor

FIŞĂ DE LUCRU

1. Elaborarea semifabricatelor prin turnare.


Turnarea este procedeul tehnologic ce constă în umplerea unei cavităţi cu material topit,
care, prin solidificare, conduce la obţinerea semifabricatelor sau pieselor, de formă conjugată
cavităţii.

Turnare - în forme
- prin procedeee speciale de turnare – turnare în forme coji;
- turnare în forme metalice (cochilie);
- turnarea sub presiune ;
- turnarea continuă ;
- turnarea în atmosferă de CO2 ;
- turnarea cu model fuzibil;
- turnarea în vid.

2. Elaborarea semifabricatelor prin forjare


Forjarea este procedeul de prelucrare a unui semifabricat metalic prin deformare
plastică, la cald sau la rece, cu ciocane sau prese.

Forjare - manuală
- mecanică

3. Elaborarea semifabricatelor prin laminare..


Laminarea este procedeu de prelucrare prin deformare plastică la cald sau la rece,
realizat prin trecerea forţată a semifabricatului printre doi cilindri care se rotesc în sensuri
contrare.

Exerciţiul nr. 1.
Completaţin următorul tabel :

Metoda de elaborare a Avantaje Dezavantaje


semifabricatului

Turnare

Laminare

Forjare

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 25


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.
Competenţa nr. 3
Descrierea metodelor de elaborare a semifabricatelor

Exerciţiul nr. 2.
Precizaţi care sunt semifabricatele obţinute prin metodele de elaborare învăţate.

Metoda de elaborare a Semifabricate obţinute


semifabricatului

Turnare

Laminare

Forjare

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 26


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

Competenţa nr. 4
Utilizările materialelor metalice

FIŞĂ TEHNOLOGICĂ DE OBŢINERE A UNEI PIESE METALICE

1. Denumirea produsului: Bridă de siguranţă


2. Caracterizarea produsului: Produs de larg consum folosit pentru consolidări, reparaţii etc.
3. Schiţa sau desenul de execuţie. Se face o schiţă reprezentând piesa în trei vederi.

4. Material folosit : tablă de oţel.


5. Instrumente, scule, dispozitive şi maşini utilizate: şubler sau riglă, ruletă. Echer, ac de trasat,
punctator, foarfecă de banc, pile, burghie, ciocan, placă de îndreptat, menghină, maşină de
găurit.
6. Tehnologia de execuţie.

Operaţii de prelucrare Scule, dispozitive şi verificatoare, maşini


1.Studierea desenului Desenul tehnic al piesei

Operaţiile de realizare a unor produse din materiale metalice se desfăşoară, în general,


în atelierului de lăcătuşerie. Acesta are în dotare : bancuri de lucru cu menghine şi truse de
scule, maşini de găurit, maşini de polizat, ferăstraie.
7. Verificarea calităţii produsului
Verificarea se face după unele operaţii şi la final.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 27


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

PROIECTUL

Realizaţi un priect cu tema: Album cu imagini ale unor obiecte tradiţionale


romăneşti din metal sau combinaţii ale acestora. Folosiţi şi cunoştinţele de la istorie şi
geografie.

Planul temei propuse:


1. Natura metalului din care este confecţionat;
2. Tehnica de prelucrare;
3. Epoca din care provine;
4. Funcţionalitatea avută;

REFERAT

Realizaţi un referat cu tema: Materiale metalice neferoase

Planul temei propuse:


1. Definirea cuprului şi a aliajelor sale: alama şi bronzul;
2. Definirea aluminiului şi aliajele sale: duraluminiu, siluminiu;
3. Prezentarea domeniului şi a modului de utilizare;
4. Exemple de utilizare ale aliajelor materialelor neferoase în numeroase domenii
înclusiv utilizarea lor în artă.

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 28


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

BIBLIOGRAFIE

1. Holban, I Teste de cunoaştinţe. EDP, Bucureşti, 1995.


2. Radu, I.T. Evaluarea în procesul didactic.Colecţia Idei Pedagogice
Contemporane, EDP, Bucureşti 2000
3. Berbente, L., şi colaboratorii, Ghid de evaluare pentru Educaţie Tehnologică.
Editura ProGnosis , Bucureşti 2001
4. Capotă, V. şi colaboratorii, Manual de educaţie tehnologică pentru clasa a
VII- a. Editura Niculescu, 2006.
5. Neamnţu, C. şi colaboratorii. Editura LVS Crepuscul, Bucureşti 2006

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 29


MATERIALE ŞI TEHNOLOGII. MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

CUPRINS
Ghidul profesorului
Competenţe ……………………………………………………... 4
Obiective ……………………………………………………… 4
Clasificarea materialelor metalice (FD) ……………………… 5
Proprietăţile materialelor metalice (FD) ………………………. 6
Realizarea produselor utile (FD) ……………………………… 7
Competenţa nr. 1
Clasificarea materialelor metalice ……………………………… 9

Competenţa nr. 2
Proprietăţile materialelor metalice ……………………………… 10

Competenţa nr. 3
Descrierea metodelor de elaborare a semifabricatelor ………. 13

Portofoliul …………………………………………….. ………... 14


Referatul ……………………………………………………….. 16
Cheia rezolvării testului ……………………………. ……….. 17
Ghidul elevului
Competenţe ……………………………………………………... 22
Obiective ……………………………………………………… 22
Dicţionar ……………………………………………………… 23
Competenţa nr. 1
Clasificarea materialelor metalice ……………………………… 24

Competenţa nr. 2
Proprietăţile materialelor metalice ……………………………… 24

Competenţa nr. 3
Descrierea metodelor de elaborare a semifabricatelor …………… 25
Competenţa nr.4
Utilizările materialelor metalice ……………………………….. 27
Proiect ………………………………………………………. 28
Referat ………………………………………………………... 28
Bibliografie ……………………………………………….. 29

Materii prime şi materiale metalice clasa a IX-a 30