Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic Maria Baiulescu, Brasov


Numele cadrului didactic: Bunea Ioan-Gabriel
Clasa:X-A
Disciplina de studiu: Educaţie antreprenorială
Unitatea de invatare: Iniţierea şi derularea unei afaceri
Tema: Resursele materiale
Tipul activitatii: Lectie de sistematizare si consolidare a cunostiintelor
Scopul: Consolidarea si aprofundarea cunostiintelor , completarea unor lacune privind : Resursele necasare derularii unei afaceri.
Competenta specifica:
C1 1.2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului
Obiectivele operationale:
 O1 Sa identifice tipurile de resurse necesare derularii unei afaceri intr-un context dat. Obiectivul se considera realizat daca elevii
recunosc 5 resurse diferite.
 O2 Sa caracterizeze cele 3 tipuri de resursele necesare derularii unei afaceri, enumerand doua modalitati de obtinere a resurselor
financiare .
 Resurse: Resurse spatiale: online
Resurse psihopedagogice: memoria, atenția, voința, personalitatea
Temporale:50 min
Metode:Conversatia, explicatia, exercitiu.
Material didactic: Materiale informativ – demonstrative: dispozitive electronice, materiale video
Materiale pentru fixarea cunostintelor transmise: fisa de lucru

Bibliografie: Manual Educatie Antreprenoriala clasa X-a, Editura Didactica si Pedagogica, R.A.
Popescu, D. Conducerea afacerilor, Editura Scripca, Bucuresti, 2001.
Definitivatul, Debut in Educatia si Formarea Cadrelor Didactice , I.S.M.B. Bucuresti
Evenimentele Tim Obiective Continutul activitatii Strategii didactice Evaluare
lectiei p operationale Metode/ Mijloace Forma de
(momentele procedee/ de organizare
lectiei) tehnici invatamant a activitatii
Momentul 3 O1,O2 Salut, prezența, pregatirea Conversati Dispozitive Frontala
organizatoric materialelor necesare lectiei a electronice
Explicatia

Captarea atentiei 2 O1,O2 Elevi sunt invitati sa-si imagineze ca Conversati Dispozitive Frontala Evaluare frontala
sunt intr-un spatiu de productie . Ce a electronice si individuala
tipuri de resurse ar putea identifica in
acel spatiu.

Precizarea 5 O1,O2 Profesorul prezinta obiectivele Conversati Dispozitive Frontala


continutului , •O1 Sa identifice tipurile de resurse a electronice
obiectivelor si a necesare derularii unei afaceri intr-un Explicatia Manual
unui plan de context dat.
recapitulare •O2 Sa caracterizeze cele 3 tipuri de
resursele necesare derularii unei
afaceri, enumerand doua modalitati de
obtinere a resurselor financiare
Deasemenea explica si cum se vor
realiza, astazi fiind o ora de
recapitulere si consolidare a
cunostiintelor. Aceasta se va face prin
parcurgerea mai multor activitati
online.

Recapitularea 10 O1,O2 Se vor pune intrebari referitoare la Conversati Dispozitive Frontala Evaluare
continutului pe capitolul Resurse necesare derularii a electronice formativa
baza planului unei afaceri. Manual
stabilit. -Profesorul va intreba cate tipuri de Powerpoint
resurse economice s-au studiat.
-Care sunt modalitatile de obtinere a
resurselor financiare.
-Care sunt categoriile de resurse
umane.
-Care sunt etapele necasare incadrarii
personalului.
-Care este factorul de productie
reprezentat de resursele materiale.
-In cate categorii se imparte capitalul si
care sunt acestea.
-Care este diferenta intre capitalul fix si
capitalul circulant.
Realizarea de 23 O1,O2 Profesorul proiecteaza un material Conversati Dispozitive Frontala
catre elevi a unor video cu activitatea dintr-un spatiu de a electronice Individuala
lucrari pe baza productie .Elevilor li se da un link care Explicatia Google
cunostiintelor va deschide un Google Docs. Acolo Exercitiul Docs
recapitulate. sunt impartiti pe echipe si fiecare Jocul
completeaza cu resursele economice didactic
identificate.
Profesorul asista si indruma elevii in
realizarea sarcinilor.
In incheiere se prezinta o fisa de lucru.
Aprecierea 2 O1,O2 Se verifica activitatea elevilor si sunt Conversati Frontala Evaluare frontala
activitatii elevilor apreciati . a si individuala
(evaluare) Exercitiul
Incheierea 5 O1,O2 Se prezinta tema . Exercitiul Individuala Evaluare
activitatii individuala