Sunteți pe pagina 1din 6

4.

Desfăşurarea lecţiei

Nr. Momentul Timp Activitatea Activitatea Mijloace Metode- Forme


de procede
crt Lecţiei profesorului elevilor de org. a
învăţământ didactice activităţii.

şi
evaluare

Moment 2 min Activităţi de natură organizatorică: verificarea Autoorganizare, Catalog Conversaţia Frontal
organizator prezenţei, asigurarea disciplinei, pregătirea control propriu,
1. manual, euristică
ic materialelor necesare. pregătirea
penar,
materialelor Observaţia
pix,caiet.
necesare.

Elevii se pregătesc
pentru lecţie şi sunt
atenţi la indicaţiile
profesorului.

2. Verificarea 3 Prin observatie dirijata profesorul verifica tema Elevii răspund Conversaţia Individual
temei fiecarui elev individual la euristică
Min Frontal
întrebările puse de
Explicaţia
profesor.
Observare
dirijata
3. Anunţarea 2 Profesorul anunţă subiectul lecţiei Elevii sunt atenţi la Caiete de
subiectului şi scrie titlul pe tablă: Operatii de curatenie explicaţiile notite, Conversaţie
şi min profesorului şi îşi euristică,
curente. manual,
precizarea notează în caiete Observaţie
obiectivelor şi precizează obiectivele urmărite: titlul lecţiei. Pix,creion, dirijată,
lecţiei
O1- să definească notiunea de curatenie;
Tabla, creta
O2 - să identifice caracteristicile curateniei;

O3-sa explice operatiile de curatenie ce se


efectueaza zilnic si periodic.

4. Comunica Elevii notează în Caiete,tabla, Expunerea Frontal


re O componenta importanta a calitatii caiete schiţa
20 serviciilor oferite o reprezinta asigurarea lecţiei. Explicaţia
şi unei curatenii si igiene impecabile atat la
min Conversaţi
asimilare nivelul tuturor spatiilor unitatii cat si la a
de noi nivelul echipamentelor folosite.
Frontala
cunostinţe

Curatenia inseamna: Elevii răspund


-aer proaspat frontal/ individual
la întrebările puse
-mobilier si incaperi curate de profesor.

-eliminarea oricaror posibilitati de


contaminare cu diferite microorganism

Curatenia efectuata in spatiile de servire


include curatarea incaperilor si a
mobilierului din dotarea acestora.

Aceasta se efectueaza zilnic sau periodic.

Ziic, in saloanele restaurant se vor curate:

-pardoselile

-mobilierul

-aplicele

-oglinzile

-plantele

Periodic se efectueaza curatenie generala,


care se realizeaza detaliat, astfelincat sa se
asigureigienizarea tuturor spatiilor, a
echipamentelor si a suprafetelor de lucru.

Curatenia generala prevede:

-spalarea cu apa calda si detergent a


podelelor,, a meselor, utilajelor frigorifice etc

-spalarea geamurilor, a ferestrelor, a usilor

-curatarea de praf a peretilor

-curatarea covoarelor, a scaunelor si


canapelelor

-efectuarea, dupa necesitati a operatiilor de


dezinsectie, dezinfectie si deratizare

-verificarea starii mobilierului si a utilajelor.

5. Fixarea 10 Profesorul imparte fiecarui elev cate o Fisa Sunt receptivi şi Fisa de Conversaţi Frontal
cunoştinţel min de activitate. Explica cerintele fisei de pun intrebari lucru,pix a,
activitate. suplimentare individual
or predate
Expunerea,
şi pentru rezolvarea
obţinerea fisei Observatia
performan
ţei explicaţia;
analiza;
sinteza.

Profesorul sondează modul în care a Elevii sunt atenţi la Text scris Individual Frontal
fost rezolvată fişa de lucru ale elevilor indicaţiile profesorului. individual
6. Dirijarea 3 min şi corectează greşelile. Face observaţii Exemplifi- Individual
învăţării legate de corectitudinea rezolvărilor. carea
5. Evaluarea Face aprecieri colective şi individuale Sunt atenţi la observaţiile Conversaţi Frontal
finală a asupra activităţii elevilor. Dă explicaţii profesorului. e
7 min elevilor referioare la activitatea depusă Individual
lecţiei
la clasă. Are loc o discuţie pe baza frontală
noilor noţiuni asimilate de
către elevi.

6. Tema 3 min Profesorul propune tema pentru acasă Sunt receptivi şi îşi Caiet,pix Conversaţi Frontal
pentru notează în caiet cerinţele a,
privind tema de casă. individual
acasă Expunerea
FISA DE LUCRU 1

1. Completati urmatorul tabel:

Operatii de curatenie zilnice Operatii de curatenie periodica