Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI


Str. Primăriei, nr. 8, Dudeşti, Brăila, Cod postal 817040 ,
Tel/Fax: +40 239 663416; email:scoaladudesti@yahoo.com

ATRIBUȚIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ


ANUL ȘCOLAR 2018-2019
CLASA a III-a

1. Preia clasa cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează


personalului de serviciu orice deficienţă.
2. Asigură condiţii optime de desfăşurare a orelor :
 ordine şi curăţenie
 aerisirea clasei – în pauze (obligatoriu);
 tabla ştearsă - atât în pauză, cât şi în timpul orelor de curs
 asigurarea necesarului de cretă
3. Ţine evidenţa elevilor absenţi comunicând situaţia atunci când este cerută.
4. Semnalizează colegilor începutul orelor de curs.
5. Se subordonează dirigintelui, şefului clasei – cu care colaborează în
îndeplinirea atribuţiilor, profesorului de serviciu pe şcoală, persoane pe care le
informează despre toate evenimentele din ziua respectivă.
6. Pleacă ultimul din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare,
clasa sau asigurând încuierea uşii.
7. Răspunde de ceea ce se întâmplă pe tot parcursul zilei împreună cu şeful
clasei.
8. Anunţă, cu o zi înainte, dacă nu poate presta serviciul pe clasă.
9. În cazul în care elevul de serviciu lipseşte, serviciul va fi efectuat de
următorul elev, iar elevul absent îşi va recupera serviciul într-o dată stabilită şi
consemnată în tabelul cu elevii de serviciu.
10. În cazul în care sunt constatate deficienţe ale îndeplinirii serviciului,seful
clasei de comun acord cu dirigintele care va verifica periodic clasa, atât în cursul
programului, cât şi la sfârşitul acestuia, poate aplica următoarele sancţiuni:
-Repetarea serviciului a doua zi de către elevul care nu şi-a îndeplinit atribuţiile
-Mustrare în faţa clasei şi scăderea notei la purtare
-Oprirea tuturor elevilor peste program pentru asigurarea curăţeniei în clasă în
cazul în care sunt întâlnite situaţii repetate de încălcare a regulilor de curăţenie.

În fiecare clasă va exista tabelul cu elevii de serviciu actualizat în


permanenţă, responsabil fiind şeful clasei . Orice modificare survenită va fi
consemnată în tabel.
Şeful de clasă răspunde de existenţa în clasă a cutiei de cretă, a buretelui şi a
coşului de gunoi.

PLANIFICAREA SERVICIULUI PE CLASĂ

Nr.crt Numele si prenumele Ziua


1 Armă Bianca Gabriela Luni
2 Beganu Iuliana Mădălina Luni
3 Chesaru Andrei Traian Luni
4 Chiujdea Mihaela Ioana Luni
5 Ciocan Adina Alexandra Elena Marți
6 Ciocan Andrei Florin Marți
7 Cușmir Andreea Adriana Marți
8 Feraru Andreea Ana-Maria Marți
9 Grigore Iuliana Ana-Maria Miercuri
10 Gusar Paul Miercuri
11 Lazăr Orlando Alexandru Miercuri
12 Mândroiu Maria Teodora Miercuri
13 Mihalache Mădălina Loredana Joi
14 Mihalache Mihaela Daria Joi
15 Negoiță Ionela Gabriela Joi
16 Pavel Andreea Simona Joi
17 Patâr Alexandru Joi
18 Rătunzeanu Gabriela Ana-Maria Vineri
19 Sârbu Vasile Ionuț Vineri
20 Toma Georgiana Elena Vineri
21 Țurcan Nicoleta Vineri
22 Voicu Georgian Ștefan Vineri

Prof. Bilan Oana Cătălina