Sunteți pe pagina 1din 1

TEME REFERATE LA DISCIPLINA “ETICĂ ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ”

1. Etica – de la ramură filozofică la afaceri economice.


2. Conștiința morală și comportamentul etic în afaceri.
3. Afacerile din perspectivă microeconomică (interesul rațional).
4. Afacerile din perspectivă macroeconomică – Responsabilitatea socială.
5. Etica relațiilor de muncă.
6. Etica în sfera afacerilor și a acționarilor.
7. Etica în sfera afacerilor și a consumatorilor.
8. Etica în sfera afacerilor și a angajaților.
9. Etica în sfera relațiilor internaționale.
10. Etica în marketing.
11. Etica în politică și în afaceri.
12. Managementul eticii în organizații.
13. Intocmirea și aplicarea codurilor etice.
14.Dilemele etice.
15. Metode de decizie etică.
16. Responsabilitatea socială a corporațiilor și competitivitatea sustenabilă.
17. Raportarea responsabilității sociale corporative.
18. Privire de ansamblu asupra CSR în România.
19. Responsabilitatea socială a companiilor din România – între percepții și realitate.
20. Practici responsabile în IMM-urile din România.
21. Procesul de elaborare a activităților de CSR.
22. Globalizare, sustenabilitate și responsabilitate socială.
23. Programele de tip CSR – tehnologii de soluționare a problemelor sociale la nivel corporativ.
24. Responsabilitatea socială a celor mai mari corporații din România, analizată pe baza
informațiilor disponibile pe web-site-uri.
25. Companiile multinaționale și problematica CSR.
26. Proiecte relevante de tip RSC ale companiilor multinaționale din România.
27. Responsabilitatea socială corporativă în cadrul companiei PETROM OMV.
28. Responsabilitatea socială corporativă în cadrul companiei SIVECO ROMÂNIA.
29. Responsabilitatea socială corporativă în cadrul companiei VODAFONE ROMÂNIA.
30. Influența CSR asupra performanțelor financiare și sociale ale companiilor.

Notă: Pe lângă materialele atașate pe e-mail, vă rog sa luați în considerare cartea de la linkul de mai jos:

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=398&idb=