Sunteți pe pagina 1din 2

Camera de presare de tip tambur cu fante (fig.3.13).

Acest tip de cameră de presare


este formată din bare metalice dispuse una lângă alta și separate prin distanţieri pentru a se
crea fantele de evacuare a uleiului.

Fig.3.13. Detalii camere de presare tip tambur cu fante, [7,33,28]

Melcul este elementul principal în funcţionarea unei prese. Forţa de presare la presele
mecanice este creată de un corp elicoidal (melc), care se roteşte într-un spaţiu închis cilindric
(camera de presare). Configuraţia melcului poate fi diferită iar în continuare sunt prezentate
câteva configuraţii de bază ale melcului. Variantele constructive cu diametrul variabil sunt
scumpe, astfel că, variantele de melc cu diametrul constant şi, eventual, cu pasul spirei
variabil se consideră economice, [12].
Melcul dublu conic a fost, de asemenea, realizat pentru o mai bună extracţie a uleiului
din seminţele oleaginoase, fiind prezentat schematic în fig.3.21. O presă echipată cu un astfel
de melc se bazează pe principiul unei singure alimentări, dar cu o dublă comprimare a
seminţelor datorată profilului melcului, [17].

Fig.3.21. Melc dublu conic, [17]


1.zona de alimentare; 2.zona de presare; 3.zona tampon; DB – diametrul cilindrului;
DF – diametrul interior al melcului în zona de alimentare; DE – diametrul interior al melcului
la începutul zonei tampon; c1 – spaţiul dintre cilindru şi arborele melcului în zona de
alimentare;
c2 – spaţiul dintre cilindru şi arborele melcului la începutul zonei tampon

Orificiul de evacuare a şrotului este punctul de evacuare a materialului rezidual solid


al presei. În această zonă, şrotul este supus celei mai mari presiuni, aceasta fiind şi zona în
care uzura este ridicată.

Un sistem de evacuare a şrotului este cel tip duză conică (fig.3.25) care este mai
practic şi mai economic decât sistemul de tip duza.

Fig.3.25. Sistem de evacuare tip duză conică, [16]