Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ANEXA NR.

Şef cabinet Avocatul Poporului Consiliul Consultativ


referent ministru

Domeniul drepturile omului Domeniul drepturile Domeniul armată, justiţie, Domeniul proprietate,
egalitate de şanse între bărbaţi copilului, ale familiei, poliţie, penitenciare muncă, protecţie socială,
şi femei, culte religioase şi tinerilor, pensionarilor, impozite şi taxe
minorităţi naţionale persoanelor cu handicap

Secretar de stat (adjunct) Secretar de stat (adjunct) Secretar de stat(adjunct) Secretar de stat(adjunct)
Consilieri Consilieri Consilieri Consilieri
Experţi Experţi Experţi Experţi

Şef cabinet

Audit Director coordonator

Birouri funcţionale

Financiar Administrativ Contencios constituţional, juridic,


Consilier şef Consilier şef resurse umane, protocol
Consilieri Consilieri Consilier şef
Consilieri
Experţi Experţi Experţi
Referenţi Referenţi Referenţi

Birouri teritoriale

Alba Iulia Piteşti Bacău Oradea Suceava Braşov Cluj-Napoca Constanţa Craiova Galaţi Iaşi Târgu Mureş Ploieşti Timişoara Slobozia