Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE


Relații internaționale și studii
europene

REȚEAUA EUROPEANĂ A
OMBUDSMANILOR. STUDIU DE CAZ

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
LECT. DR. UNIV. PAULA MUREȘAN ABSOLVENTĂ:
MIHAELA DANIELA GLIGORE
Planul lucrării

 Introducere
 1. Înființarea instituției Ombudsmanului
 1.1. Prezentare generală
 1.2. Activitatea și sistemul de funcționare
 1.3. Ombudsmanulși cetățenii
 2. Avocatul Poporului în România
 2.1. Date generale
 2.2. Activitate
 2.3. Avocatul Poporului și cetățenii
 3. Chestionar – Instituția Ombudsmanului
 Concluzii
 Bibliografie
 Anexe
1. Înființarea instituției Ombudsmanului

1.1. Prezentare generală:


 Noțiunea de ombudsman și de avocat al poporului.
 Rolul ombudsmanului: garantarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenești.
 Prima apariție: în Suedia anului 1713; în timp, pe fondul legal adoptat din țări din toată lumea, a fost instituționalizată în anul 1995 în
cadrul Uniunii Europene.
 Tipuri de ombudsmani: regionali, naționali și internaționali; binecunoscuta instituție a Ombudsmanului, alături de ombudsmanii locali și
statali ai statelor membre ale Uniunii Europene și alte instituții asemănătoare din statele membre, candidate, din cele care fac parte
din Spațiul Economic European și de Comisia de Petiții a Parlamentului European formează rețeaua europeană a ombudsmanulor.
 Președinți europeni: Jacob Söderman (1995-2003), Nikiforos Diamandouros (2003-2013) și Emily O’Reilly, (1 octombrie, 2013-2018,
continuând să fie până în prezent).
 Sediul Ombudsmanului European: Parlamentul european, Strasbourg.
1.2. Activitatea și sistemul de funcționare

• apărarea, ajutarea, ocrotirea și repararea situațiilor survenite din petițiile primite;


• adaptarea, reformarea și transformarea prin recomandare și implicare a unor aspecte legale sau administrative, după caz;
• cooperarea cu sectorul administrativ, respectiv modificarea acestuia după caz;
• cooperarea apropiată cu organismul legislativ, în lipsa căreia existența instituțională a ombudsmanului ca mediator ar fi lipsită de importanță în
practica și definirea sa;
• valabilitatea mandatului depinde de legislația și regulamentele interne ale fiecărui stat;
• mandatul Ombudsmanului European este de 5 ani, echivalentul mandatului unui Parlamentar European;
• instituție independentă de autoritățile statului, dar limitată de Parlament în raza și puterea de acțiune, în fața căruia prezintă anual un raport al
activităților desfășurate;
• funcționează după principiul autorității, principiul cantitativ al persoanelor membre ale instituției și principiul măsurii de specializare deținută
de competențele avute.

1.3. Ombudsmanul și cetățenii

Unii ombudsmani din Europa de Nord s-au preocupat de:


• educația civilă, având în vedere informarea susținută privind drepturile și libertățile cetățenești;
• modalitatea de a depune o plângere;
• promovarea unei transparențe a sistemului european comunitar în care lucrează.
Petițiile:
• se depun în decurs de doi ani de la incident;
• se trimit electronic sau prin poștă, trimițând online sau imprimând formularul existent pe site-ul oficial al Ombudsmanului European; este disponibil și în format tipărit la
biroul acestuia, la cerere;
• pot fi depuse în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, incluzând limba maternă, după caz.
• pot fi depuse de către persoane fizice sau juridice, cetățene ale Uniunii Europene sau, măcar, aparținând unei țări membre, fiind luate în atenție și persoanele infantile,
străine, deținute sau internate în cadrul institutelor de boli psihice, respectiv reprezentanții grupurilor minoritare.


2. Avocatul Poporului în România
2.1. Date generale 2.2. Activitate 2.3. Avocatul Poporului și cetățenii
• cu rol în protejarea Dintre acestea, amintim: • cetățenii români se pot adresa acestei instituții în
drepturilor și libertăților decurs de un an de la încălcarea drepturilor și
• soluționarea petițiilor primite
civile, în special față de libertăților legale de către autoritățile publice;
autoritățile publice și din oficiu sau diverse
sesizări; Petițiile:
guvernamentale;
contenciosul constituțional; • trebuie să conțină numele și adresa de domiciliu a
• creată prin Constituția din •
1991 și înființată în 1997 • persoanei fizice lezate, drepturile și libertățile
contenciosul administrativ; încălcate, date despre organul sau funcționarul
prin Legea nr. 35/1997;
• prezentarea unui raport anual administrativ public, precum și proba;
• mandat de 5 ani, ales și sau la cerere Parlamentului,
revocat de Parlament; • pot fi trimise prin poșta clasică, electronică sau prin
cu posibilitatea fax, depuse personal sau printr-un mandatar în
• actualul președinte este recomandării unor cadrul Serviciului de registratură, al Birourilor
Victor Ciorbea, din 6 mai, schimbări legislative sau a teritoriale sau în cadrul sediului central;
2014 până în prezent; unor măsuri de altă factură
pentru apărarea drepturilor • se primesc fără timbru prin poșta clasică, prin
• instituție națională, cu sediu mediul serviciului de dispecerat sau în mod
în București. și libertăților civile;
direct, ținând cont de programul de audiențe.
• comunicate de presă, statistici

Organigrama structurii organizatorice ale instituției Avocatului Poporului
3. Chestionar despre ombudsmanul european și național
Chestionare complet corecte vs.
Răspunsurile corecte vs. răspunsurile greșite pe întrebări în procente
chestionare cu una sau mai multe greșeli 0.98
100% 0.94

90% 0.86 0.86 0.86

80% 0.74
0.72

corect 70%
14.00%
60%
0.52 0.52 0.52
0.48 0.48 0.48
50%

greșit 40%
86.00% 0.28
30% 0.26

20% 0.14 0.14 0.14

10% 0.06
0.02
0%
1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0
Concluzii

 instituția ombudsmanului este întemeiată pe respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenești;


 diferă în practici și activitate de la stat la stat, în funcție de legislația și cadrul administrativ-organizatoric al fiecăruia, făcând
diferența între ombudsmanul ca instituție generală, ombudsmanul european și ombudsmanul național, nominat divers în
funcție de stat;
 preocuparea statului prin Constituția sa pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților civile este reflectată în
răspunsul cetățenilor asupra modului în care privesc această instituție și se raportează la ea, în chip individual sau la nivel
colectiv;
 chestionarul efectuat în lucrare surprinde un sector minimal al mentalității colective privind instituția ombudsmanului în
Uniunea Europeană și în România; majoritatea răspunsurilor pe întrebări înclină spre o balanță favorabilă a cunoașterii
realităților în care trăiesc cetățenii țării, pe baza criteriilor aplicate: genul, vârsta, ocupația și studiile efectuate.


Bibliografie:

• volume simple și colective;


• dicționare și enciclopedii;
• articole de presă și articole științifice;
• surse electronice, dintre care amintim site-ul oficial al Ombudsmanului
European: https://www.ombudsman.europa.eu și site-ul oficial al Avocatului
Poporului în România: http://www.avp.ro.