Sunteți pe pagina 1din 9

1

Şcoala gimnaziala nr 1 Dobroesti Aviz şef comisie, Aviz director,


Profesor : Serban Alina
Disciplina : Limba franceză …………………………….. ……………………………….
Clasa a V-a, L2
Nr. de ore pe săptămână: 2 ore
Manual: Limba franceza, ed.Litera
PLANIFICARE CALENDARISTICA
Anul şcolar 2018-2019

SEM I -18 săptămâni= 35 ore

Nr. Unitatea de Conţinuturi ale U.Î. Competenţe Nr. Data Obs


crt învăţare specifice de
vizate ore
1 Préludes Tema : Copilul despre sine: date personale 1.1.Identificarea sensului global al unui 4 12.09
Leçons orales Familia: membrii familiei mesaj simplu, rostit clar şi rar 13.09
Activităţi ludice: jocuri 1.2.Executarea de instrucţiuni simple 19.09
Elemente de cultură şi civilizaţie : nume şi prenume articulate clar şi rar 20.09
tipice, denumiri geografice, cântece şi poezii 2.1.Emiterea de enunţuri simple despre
Elemente de construcţie a comunicării: obiecte/ persoane din universul familiar
Pronumele personal subiect 2.2.Utilizarea unor formule
Funcţiile comunicative ale limbii: conversaţionale uzuale în dialoguri
2

A saluta, a răspunde la salut simple, dirijate


A se prezenta şi a prezenta pe cineva
A identifica elemente din mediul familiar
2 Unitatea 2 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 14 26.09
Le club des  Copilul despre sine, vârsta adecvate, la salut/ la o întrebare/ 27.09
artistes  Școala – obiectele școlarului instrucțiune simplă rostită clar și rar 3.10
 Lunile anului, exprimarea datei 1.3. Identificarea unor aspecte 4.10
Gramatica funcțională culturale simple 10.10
 A se prezenta 2.1. Reproducerea unor formule/ unor 11.10
 A identifica un obiect mesaje simple și scurte, respectând 17.10
 A descrie simplu ceva/ pe cineva pronunția și intonația specifice 18.10
Elemente de construcție a comunicării 2.2. Participarea la dialoguri simple în 24.10
contexte de necesitate imediată 25.10
 Fonetică – elidarea
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei 31.10
 Articolul hotărât
persoane/ unui personaj, prin 01.11
 Adjectivul – distincția singular/ plural identificare 7.11
 Numeralul cardinal (11–30) 3.1. Recunoașterea semnificației unor 8.11
 Verbul – indicativul prezent al verbului avoir fraze uzuale tipice pentru viața
și al verbelor de grupa I (aimer, adorer, cotidiană
détester) 3.2. Identificarea semnificației globale
 Verbul – forma negativă a unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
3

profesor, în situații uzuale


4.3.Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
3 Unitatea 3 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 14 14.11
 Școala – clasa adecvate, la salut/ la o întrebare/ 15.11
Le club des  Zilele săptămânii instrucțiune simplă rostită clar și rar 21.11
lecteurs Gramatica funcțională 1.3. Identificarea unor aspecte 22.11
 A identifica un obiect culturale simple 28.11
 A descrie simplu ceva 2.1. Reproducerea unor formule/ unor 29.11
 Exprimarea posesiei/ apartenenței mesaje simple și scurte, respectând 5.12
Elemente de construcție a comunicării pronunția și intonația specifice 6.12
 Substantivul – exprimarea apartenenței – de + 2.2. Participarea la dialoguri simple în 12.12
nume propriu contexte de necesitate imediată 13.12
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei 19.12
 Adjectivul posesiv
persoane/ unui personaj, prin 20.12
 Verbul – expresiile c’est/ ce sont/ il y a
identificare 16.01
 Verbul – forma negativă 2.4. Manifestarea disponibilității 17.01
Folosirea interogației – Qu’est-ce que c’est? pentru a explora noi modele
articulatorii/ de intonație și accent
3.2. Identificarea semnificației globale
a unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
4

familiare primite de la prieteni, colegi,


profesor, în situații uzuale
4.3.Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
4 Bilan1 Tema 3.4. Manifestarea curiozității pentru 3 23.01 24.01
 Copilul despre sine decodarea unor mesaje scrise simple 30.01 -liber
 Școala 4.3.Participarea la proiecte de grup în 31.01
Gramatica funcțională care se elaborează, cu sprijin, mesaje
 A identifica un obiect scurte
 A descrie simplu ceva/ pe cineva
 Exprimarea posesiei
Elemente de construcție a comunicării
 Articolul hotărât/ nehotărât
 Adjectivul calificativ – acordul în gen și
număr
 Numeralul cardinal
 (0 – 30)
 Verbul – indicativul prezent al verbelor être și
avoir și al verbelor de grupa I
Verbul – forma negativă
5

SEMESTRUL II-
16 săptămâni= 30 ore

Nr. Unitatea de Conţinuturi ale U.Î. Competenţe Nr. Săpt Obs


crt învăţare specifice de
vizate ore
1 U4 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 10 13.02
Le club des ● Copilul despre sine – însușiri fizice adecvate, la salut/ la o întrebare/ 14.02
athlètes ● Familia instrucțiune simplă rostită clar și rar 20.02
Gramatica funcțională 1.3. Identificarea unor aspecte culturale 21.02
● A (se) prezenta (pe cineva) simple 27.02
● A descrie simplu pe cineva 2.1. Reproducerea unor formule/ unor 28.02
Elemente de construcție a comunicării mesaje simple și scurte, respectând 6.03
● Adjectivul calificativ – acord în gen și în pronunția și intonația specifice 7.03
număr 2.2. Participarea la dialoguri simple în 13.03
● Pronumele personal subiect contexte de necesitate imediată 14.03
● Verbul – indicativul prezent al verbelor 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
aller și faire persoane/ unui personaj, prin identificare
● Verbul – verbele de grupa I 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze
● Verbul – forma negativă uzuale tipice pentru viața cotidiană
● Folosirea adverbelor de afirmație și de 3.2. Identificarea semnificației globale a
negație – Oui/Non unui text simplu pe teme familiare
6

Folosirea interogației – Qui est-ce? 3.3. Descifrarea unor mesaje simple


familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
4.3.Participarea la proiecte de grup în care se
elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
2 Le club des Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 8 20.03
citadins ● Locuința – încăperile casei, camera adecvate, la salut/ la o întrebare/ 21.03
personală, mobila instrucțiune simplă rostită clar și rar 27.03
● Elemente de cultură și civilizație – orașe și 1.2. Recunoașterea unor repere spațiale 28.03
țări importante (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în, în 3.04
Gramatica funcțională fața, în spatele) 4.04
● A localiza elementar 1.3. Identificarea unor aspecte culturale 10.04
● A descrie simplu ceva simple 11.04
● A mulțumi 2.1. Reproducerea unor formule/ unor
Elemente de construcție a comunicării mesaje simple și scurte, respectând
● Verbul – verbele de grupa I și neregulate pronunția și intonația specifice
la indicativ prezent (reluare) 2.2. Participarea la dialoguri simple în
● Verbul – distincția est/ il y a contexte de necesitate imediată
● Verbul – condiționalul prezent ca expresie 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
a politeții, la persoana I singular explora noi modele articulatorii/ de
Folosirea prepozițiilor de loc intonație și accent
3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană
7

3.2. Identificarea semnificației globale a


unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje simple scrise
4.3.Participarea la proiecte de grup în care se
elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
6 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 8 8.05 Sapt
Le club des ● Copilul despre sine – naționalitatea adecvate, la salut/ la o întrebare/ 9.05 Altfel-
photographes● Anotimpurile instrucțiune simplă rostită clar și rar 15.05 15-19.04
Gramatica funcțională 1.3. Identificarea unor aspecte culturale 16.05
● A identifica un obiect simple 22.05
● A descrie simplu ceva 2.1. Reproducerea unor formule/ unor 23.05
● A felicita mesaje simple și scurte, respectând 29.05
Elemente de construcție a comunicării pronunția și intonația specifice 30.05
● Verbul – folosirea expresiilor c’est/ ce 2.2. Participarea la dialoguri simple în
sont contexte de necesitate imediată
● Adverbul de timp 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
● Adverbul interogativ – où, comment persoane/ unui personaj, prin identificare
● Folosirea prepozițiilor 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
Folosirea interogației – Est-ce que…?/ explora noi modele articulatorii/ de
8

intonație ascendentă intonație și accent


3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană
3.2. Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje simple scrise
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg/ prieten
4.3.Participarea la proiecte de grup în care
se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
BILAN Tema 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze 4 5.06
● Copilul despre sine uzuale tipice pentru viața cotidiană 6.06
Gramatica funcțională 3.2. Identificarea semnificației globale a 12.06
● A descrie simplu ceva/ pe cineva unui text simplu pe teme familiare 13.06
● A localiza elementar 4.3.Participarea la proiecte de grup în care se
Elemente de construcție a comunicării elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
● Adjectivul calificativ – acord în gen și în
9

număr
● Verbul – indicativul prezent al verbelor
studiate
Folosirea prepozițiilor