Sunteți pe pagina 1din 15

„A P R O B”

A. Tomacinschii

Medic şef IMSP Clinica


Universitară de Asistenţă
Medicală Primară a USMF
„Nicolae Testemiţanu”

IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară


a USMF ,,Nicolae Testemiţanu’’

RAPORT DE ACTIVITATE
pe perioada anilor 2014-2016
a medicului de familie
Manoli-Malic Tatiana

mun.Chişinău 2017

1
Subsemnata, Manoli-Malic Tatiana, a. n. 1977, am absolvit USMF ”Nicolae
Testemiţanu” în anul 2004, facultatea medicină generală. Mi-am prelungit apoi în
perioada 2004-2007 studiile postuniversitare prin rezidenţiat la specialitatea medicină
de familie.
În calitate de medic de familie la Clinica Universitară, am început activitatea în
ianuarie 2008.
Prioritatea noastră în activitatea de zi cu zi este colaborarea strânsă cu catedra
Medicină de Familie, clinica noastră fiind o baza clinică de valoare pentru instruirea
rezidenţilor si a medicilor de familie. Lucrul curativ include consultul bolnavilor în
oficiu, evidenţa şi supravegherea femeilor gravide şi a copiilor, vizita la domiciliu a
bolnavilor gravi, consultaţia specialiştilor şi îndreptarea bolnavilor pentru tratament
în staţionar.
Pe parcursul activităţii ca medic de familie am participat la organizarea în
incinta Clinicii Universitare a „Şcolii pentru pacienţi cu Hipertensiunea arterială” ,
având ore de training şi seminare cu maturii, care au fost luaţi la evidenţă primar cu
diagnosticul susnumit.
Am participat la următoarele cursuri de instruire :
- ciclul de perfecţionare „Antibioticoterapia în patologia infecţioasă ”, 100
credite, februarie 2016
- ciclul de perfecţionare „ Cunoştinţele şi abilităţi esenţiale pentru practica
medicului de familie”, 75credite ,martie 2016
- cursul de instuire „Managementul de caz şi problemele comunităţii de
îngrijire a ăersoanelor cu Tuberculoză”, 30 credite ,martie 2015
- ciclul de perfecţionare „Probleme actuale în geriatrie”, 75 credite ,
octombrie 2015
- şedinţa Asociaţiei Medicilor de Familie „Indicatorii de performanţă în
cativitatea AMP (pentru 2016)”, februarie 2016
- simpozionul cu participare internaţională „Actualităţi în tratament şi
profilaxia infecţiilor respiratorii acute”,martie 2016

2
- cursul de Formare a Formatorilor cu genericul „Rolul sistemului de sănătate
în soluţionare cazurilor de violenţă faţă de femei şi a violenţei în familie”,
noiembrie 2015
- şedinţa Asociaţiei Medicilor de Familie „Conduita pacienţilor cu factori
multipli de risc cardiovascular”, noiembrie 2015
- cursul de Formare a Formatorilor „Răspunsul la violenţa partenerului intim
şi violenţa sexuală împotriva femeilor”, noiembrie 2015
- conferinţa ştiinţifico-practică „Programare prin alimentaţie.Riscul de
dezvolta alergii:concepte moderne de prevenire” ,martie 2015
- masa rotundă cu genericul „Actualităţi în Cardiologie şi Endocrinologie”
martie 2015
- conferinţa ştiinţifico-practică „Management modern al tulburărilor
cognitive de origine degenerativă” , februarie 2015
- şedinţa Asociaţiei Medicilor de Familie „Hipertensiunea Arterială în grupe
speciale de pacienţi în practica medicului de familie” , februarie 2015
- şedinţa Asociaţiei Medicilor de Familie „Indicatorii de performanţă ai
activităţii medicului de familie. Metode de evaluare şi validare” , octombrie
2014
- conferinţa ştiinţifico-practică „Infecţii respiratorii la copii:strategii
contemporane în managementul diagnosticul şi terapeutic” , octombrie
2014
- seminar „Prevenirea şi asistenţă multidisplicinară a copiilor victime ale
violenţei”, octombrie 2014
- conferinţa cu genericul „Pacientul cu dereglări funcţionale degestive în
madicului de familie” , octombrie 2014
- conferinţa ştiinţifico-practică „Conduita medicală a pacientului cu fibroză
chistică” ,mai 2014
- întrunurele ştiinţifice cu genericul „Aspecte contemporane în
managementul diabetului zaharat tip 2”,februarie 2014

3
- conferinţa ştiinţifico-practică „Progrese în management anginei pectorale şi
a hipertensiunei arteriale” februarie 2014
- conferinţa ştiinţifico-practică „Posibilităţi noi de diagnostic şi tratament în
patologia ficatului şi pancreasului” noiembrie 2013
Din 2005 sunt membru al Asociaţiei Medicilor de Familie din Republica
Moldova.
In cadrul Clinicii activează Școala Mamei și Copilului in care particip
impreuna cu medicul ginecolog,unde promovăm conduita de sarcină și naștere
normală a fătului(filme,flaiere,literatură,exerciții fizice).
Am ţinut un curs de prelegeri pentru elevii din liceul „A.Puşchin” având ca
tematică: ”Profilaxia SIDA”, „Dauna narcomaniei şi toxicomaniei”, ”Profilaxia
maladiilor sexual transmisibile” ,” Profilaxia hepatitelor virale”,” Dauna fumatului”,
„Igiena personală şi intimă la fete şi băieţi”.
Particip în emisiuni la televiziune care promovează mod sănătos de viaţă a
populaţiei.
Din luna septembrie 2015 activez ca profesor in Colegiul Naţional De
Medicină Şi Farmacie „Raisa Pacalo” pe disciplina Asistenţa medicală primară cu
nursing comunitar şi îngrijiri la domiciliu.
Sunt medic cu categoria întîia de calificare din anul 2012.
Stagiu medical general – 10 ani.

DATE GENERALE DESPRE SECTORUL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR.8.

Sectorul ce-l deservesc este situat pe str. Mihai Viteazu 1, 1a,str.Columna


173,Columna 172a,b, Columna 174,Columna 177,Columna 180 a,b,j,g,v,d, Columna
181 ,Cantonului 20-78, str. Bucuriei 5/1, str.Bucuriei 16,Zavoiului 1-11,Coanda
3,6,Caisilor 2-12.Deservesc popupaţia care prin cerere către CNAM este înregistrată
pentru acordarea asistenţei medicale în IMSP Clinica Universitară de Asistenţa
Medicală primară.

4
Numărul total al populaţiei constituie în anul 2016 1700 de persoane.

Structura populaţiei este prezentată în tabel:

Structura populaţiei sectorului se caracterizează prin prevalarea persoanelor de


vârstă aptă de muncă. Numărul populaţiei instabil la sector oscilează din cauza
Indicii 2014 2015 2016
Populaţia totală 1821 1710 1700
Maturi 1235 1197 1251
Vîrsta aptă de muncă 1090 1036 1078
Femei total 792 749 871
Pensionari 145 161 173
Copii 586 513 449
migraţiei persoanelor,demolării unor case la sol, reprofilarea unor apartamente de
locuit în oficii.

5
RANDAMENTUL

INDICII 2014 2015 2016


Vizite la medicul de familie total 4983 5091 4760
- din ele primare 812 978 921
- pe motiv de boală 3187 2704 3023
- profilactice 984 1409 817
- efort pe oră 3,5 3,71 3,8
Chemări la domiciliu total 373 302 368
- active 126- 234- 320-
24,7% 60,3% 77,7%
- efort chemări 0,9 1,8 1,05

Numărul de chemări la domiciliu treptat scade, ce se explică prin trecerea la


sistemul de asigurări obligatorii,cu limitarea categoriilor de maladii şi pacienţi ce pot
benefica de vizita medicului la domiciliu conform Programului Unic şi schimbare a
programului de lucru la 5 ore în oficiu şi 2 ore la teren , care oferă maximum de timp
consultaţiei bolnavului în oficiu,unde există posibilităţi de a fi investigat
instrumental,laborator şi la necesitate consultat de către specialist.

INDICII DEMOGRAFICI

Indicii demografici sunt prezentaţi în tabelul următor:

2014 2015 2016


INDICII
Natalitatea
38 49 32
(cifre absolute)
Mortalitatea
16 17 16
(cifre absolute)

Sporul natural 1,8 1,7 1,7

6
Indicii mortalităţii generale şi în vârsta aptă de
muncă
INDICII 2014 2015 2016
Mortalitatea generală, inclusiv : 16 17 16 În
- la domiciliu 9 13 12
- în staţionar 4 2 3
- alt loc 3 2 1
Persoane în vârsta aptă de
0 0 0
muncă
Structura mortalităţii generale

- afecţ. sist. cardiovascular 13 15 12


- tumori maligne 2 1 2
-afecţ. sist. respirator 0 0 0
-ciroza ficatului 1 1 2
-traume şi intoxicaţii 0 0 0

STRUCTURA MORTALITĂŢII ÎN VÎRSTA APTĂ DE MUNCĂ


-afecţ. sist. cardiovascular - - -
-tumori maligne - - -
-afecţ. sist. respirator - - -
-ciroza ficatului - - -
-traume şi intoxicaţii - - -
structura mortalităţii generale pe primul loc se află patologia sistemului
cardiovascular, pe locul doi patologia oncologică.

ONCOLOGIA
Indicii 2014 2015 2016
Depistaţi primar 3 5 4
În vîrsta aptă de
0 1 2
muncă
Caz tardiv 0 0 1
În vîrsta aptă de
0 0 0
muncă

7
ASISTENŢA MEDICALĂ A FEMEILOR

La moment gravidele se află la evidenţa medicului de familie, care conform


regulamentului şi managementului prenatal consultă medicul obstetrician-ginecolog
sau alt specialist, după indicaţii medicale. Toate examinările clinice sau paraclinice a
gravidelor în clinica noastră se efectuează gratuit. În cazurile complicate gravidele se
spitalizează urgent sau planic.
Perioada de sarcină în majoritatea cazurilor parcurge fiziologic. O problemă
speciala rămân în continuare anemiile.
Toate gravidele administrează tratament antianemic şi acid folic în doze profilactice
sau curative gratuit.
Un rol important îl are medicul de familie în planificarea familiei.
Toate femeile în vârstă fertilă sunt consultate anual de medicul
ginecolog pentru control profilactic, oncoprofilaxie sau pentru
planificarea familiei
Indicii 2014 2015 2016

Total gravide la evidenţă 52 50 44

Luate până la 12 săptămâni 52-100% 50-100% 44-100%

Naşteri la termen 52 50 43
Anemii 20 19 10

8
Oncoprofilaxia la femei, planificarea familiei

Indicii 2014 2015 2016


Femei total 792 749 871
Vârsta fertilă 552 547 665
Cuprinse cu control
321 344 422
oncoprofilactic
Cuprinse cu contracepţie 105 141 185

Cu regret, cu fiecare an numărul femeilor cu patologii extragenitale este în


creştere, motivul fiind factorii sociali şi cultura sanitară a femeilor.

ASISTENŢA MEDICALĂ A NOU NĂSCUŢILOR ŞI COPIILOR


PRIMULUI AN DE VIAŢĂ

În decursul anului 2016 s-au născut 50copii, toţi au fost văzuţi de medicul de
familie şi asistenta medicală de familie în primele 3 zile de la externare din
maternitate. 20% au fost supravegheaţi în grupul I de risc, 60% s-au supravegheat în
grupul II A de risc. La 20% de nou-născuţi s-au depistat diferite maladii ca icter
prelungit, pneumonie.
Copiii primului an de viaţă.
Au împlinit un an 22 de copii, 100 % din ei s-au aflat la alimentaţia naturală
până la 3 luni, 90% - la alimentaţia naturală până la 6 luni, 20% - până la un an.
70% copii s-au supravegheat în gr. I şi IIA de sănătate ,iar la ceilalţi 30% copii au
fost depistate diferite maladii: la 10% s-a depistat patologia SNC; 20% copii suferă
de anemie ferodeficitară..
Ponderea înaltă a copiilor, aflaţi la alimentaţia naturală exclusivă până la 6 luni
poate fi explicată şi prin lucrul educativ-profilactic cu familiile tinere, cu femeile
gravide, lăuze , implementarea programului „Cei zece paşi în alimentaţia naturală”.

9
INCAPACITATEA TEMPORARĂ DE MUNCĂ

Indicii 2014 2015 2016

Cazuri 239 258 302

Femei 200 212 233

Zile 2796 4584 5159

Media 12,92 16,35 17.08

Majorarea mediei aflării în concediu medical poate fi explicată prin faptul că


concediul pre- şi postnatal este eliberat de către medicul de familie.

INVALIDITATEA

Indicii 2014 2015 2016


Maturi total în evidenţă 19 23 26
Gradul uşor de diz. 2 2 2
Gradul moderat de diz. 6 10 11
Gradul accentuat de diz. 7 7 7
Primar maturi 2 1 2
Din ei copii 2 3 4
Primar copii 0 0 0

Indicii 2014 2015 2016


TOTAL 60 60 69
Maturi 44 43 49
Copii 16 17 20
Spitalizarea programată 39 45 49
Spitalizarea de urgentă 21 15 20

1
SPITALIZAREA

ACTIVITATEA PROFILACTICĂ ŞI ANTIEPIDEMICĂ.

Capitolul profilaxie rămâne în activitatea medicilor de familie unul din cele


prioritare.Lucrul profilactic al medicului de familie se efectuează zilnic şi
constituie din:
- examinări medicale clinice a persoanelor ce se adresează primar la medicul
de familie sau a grupelor dispanserice
- examenul oncoprofilactic femeilor
- vaccinările profilactice a copiilor şi maturilor conform programului de
imunizare
- tonometria intraoculară, oftalmoscopia, otoscopia;
- investigaţiile de laborator şi electrocardiografia;
- microradiografia;
- încadrarea pacienţilor din circumscripţie în activitatea şcolilor pacientului în
diabet zaharat, hipertensiune, astm bronşic (organizată de mine cu sprijinul
companiei farmaceutice Glaxo Smith Kline);
- activităţi de suport informaţional şcolilor de cultură generală din sector în
domeniul educaţiei copiilor pentru un mod de viaţă sănătos;
- implicarea membrilor comunităţii în activităţile medicilor Clinicii;
- participarea la elaborarea şi utilizare în activitatea medicilor a protocoalelor
clinice de diagnostic şi tratament;
- depistarea precoce a hipertensiunii arteriale şi managementul corect a
acestor pacienţi conform protocoalelor naţionale..
Toate aceste activităţi vor face posibilă depistarea precoce a maladiilor,
evidenţa lor cu tratamentul adecvat, îndreptarea precoce la medicii specialişti,
internarea la timp, cât şi educarea pacienţilor pentru a duce un mod sănătos de viaţă şi
ridicarea culturii sanitare a populaţiei.

1
IMUNIZAREA

2014 2015 2016


MATURI: planificat 153 86 108

îndeplinit 144-94,1% 69-80,2% 112-103%

COPII: planificat 95 142 162

îndeplinit 93-97,8% 134-94,37% 149-91,9%

Nivelul cuprinderii cu vaccinarea este satisfăcător.

DEPISTAREA TUBERCULOZEI

2014 2015 2016


TOTAL: planificat 275 253 12
îndeplinit 273-99,2% 251-99,21% 11-91,6%
Contingentul 37 39 29
periclitat: planificat
îndeplinit 37-100% 38-97,4% 24-82,8%
Reacţia Mantoux: planificat 109 117 120
îndeplinit 109-100% 117-100% 120-100%
Din ei pozitivi 8-20,5% 6-5,1% 6-11,7%

În anul 2015 s-a scăzut numărul populaţiei investigate Radilogic conform


ordinului a MS din 29.12.2014.Toţi copii cu reacţia Mantoux pozitivi au fost
examinaţi de medicul ftiziopneumolog, TBC la copii nu s-a depistat.
De asemenea în lucrul profilactic cu TBC se include şi investigarea bolnavilor
cronici cu maladii respiratorii la sputa BAAR.

PROFILAXIA GLAUCOMULUI

2014 2015 2016

1
Persoane peste 40 ani 563 557 637

Cuprinşi cu tonometria
oculară 313 301 341

Cu regret, numărul de pacienţi examinaţi este mic, din motivul că este un


contingent de vârstă dificil, cei mai tineri migrează, dar persoanele în vârstă se
adresează mai rar la Clinică şi mai frecvent solicită medicul la domiciliu.

LUCRUL CURATIV

Lucrul curativ în condiţii de asistenţă medicală primară constă în consultarea


pacienţilor din circumscripţie în oficiu şi după indicaţii la domiciliu.Ei beneficiază de
examinarea clinică şi instrumentală în sala de triaj, cabinetul de examen USG şi ECG,
laborator. În cazuri mai dificile pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului
complex sunt implicaţi medici-consultanţi de la catedre clinice specializate. Bolnavii
sunt internaţi în spitalele municipale, la necesitate şi conform recomandărilor
Pachetului Unic - în Spitalele Clinice Republicane.

EVIDENŢA DE DISPENSAR

Maturi 2014 2015 2016


HTA 101 96 121
CI cu HTA 22 27 34
CI fără HTA 2 2 2
Cardiopatie reumatismală 0 0 0
Pneumonie acută 5 4 4
Bronşită cronică 19 22 35
Astm bronşic 6 6 5
Gasrită şi duodenită 15 13 15
Ulcer gastroduodenal 16 11 15
Colecistită cronică 32 22 28
Hepatită cronică 23 17 23
Ciroză 1 1 1
Pancreatită cronică 44 30 35
Pielonefrită cronică 44 28 31
Anemie feriprivă 10 14 18
Guta 1 1 1

1
Diabet zaharat 39 28 39
Obezitate 20 17 21
Artroză deformantă 5 2 3
TOTAL 405 341 431

Pe locul I în structura evidenţei ,,D” la maturi se plasează maladiile aparatului


digestiv – 131, pe locul II –bolile aparatului cardiovascular-125, pe locul III – bolile
aparatului urinar –31.

Copii 2014 2015 2016


Pneumonie 2 3 5
Anemie feriprivă 21 20 32
Prolaps a valvule mitrale 0 0 0
Gastrita 6 3 4
Obezitate 0 1 2
Pielonefrită 4 5 7

TOTAL 33 31 50

O atenţie deosebită se acordă, de asemenea, invalizilor, veteranilor MRPAP,


participanţilor la luptele din Transnistria şi Afganistan, precum şi participanţilor la
lichidarea urmărilor accidentului de la Cernobâl.Anual şi trimestrial sunt invitaţi la
clinică, unde sunt examinaţi clinic şi paraclinic, li se prescrie tratament de susţinere,
sunt spitalizaţi sau îndreptaţi la tratament balneo-sanatorial după necesitate.
Scopul principal este depistarea maladiei în faza incipientă şi luarea măsurilor
pentru tratament şi supraveghere continuă, precum şi educaţia pacientului despre
modul sănătos de viaţă. De asemenea bolnavul este informat despre maladia în cauza
şi metodele de profilaxie pentru a preveni complicaţiile posibile.

CONCLUZII:

Analizând raportul de activitate se observă o îmbunătăţire relativă a indicilor, dar mai


sînt încă rezerve neutilizate.

1
 Este necesar de activa mai intens lucrul în domeniul profilaxiei maladiilor
cronice, atât cu persoanele deja bolnave (prevenţia complicaţiilor şi
reabilitarea), cît şi cu persoane sănătoase din grupul de risc (educaţia sanitar,
propagarea activă a modului sănătos de viaţă, imunizarea, controlul profilactic
regulat).
 De mărit circumspecţia la maladiile oncologice şi depistarea lor precoce.
 De activat lucrul profilactic şi propagarea modului sănătos de viaţă în
rândurile generaţiei tinere în vederea formării unei familii sănătoase şi
naşterea copiilor sănătoşi.
 De a mări grupa de supraveghere a pacienţilor cu maladii cronice, în special
cu maladii cardiovasculare conform cerinţelor OMS.
 Să-mi aprofundez cunoştinţele profesionale, deprinderile practice, studiind
literatură de ultimă oră.

Dr. Manoli-Malic Tatiana