Sunteți pe pagina 1din 2

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

Disciplina: Ştiinţe ale naturii


Număr de ore: 1 oră/săptămână
Număr total de ore: sem I - 18 ore; sem al II-lea – 15 ore
Științe ale naturii – manual pt. Cls a III-a, autori: Mihăescu,M., Pacearcă,Ș., Dulman, A.,
Alexe, C., Brebenel, O., Ed.INTUITEXT,2016

Unitatea de Comp. Conţinuturi Nr Săpt. Observaţii


învaţare specif. ore
SEMESTRUL I
I.Din nou la școală Recapitularea cunoștințelor din clasa a 1 oră 12 sept.-
II-a 16 sept. 2016
II. Pământul – 1.1 *Pământul – mediu de viață 7 ore Unitatea de
mediu de viață 2.2 - Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, 19 sept- Științe ale
2.3 utilizări; 11 nov. 2016 naturii
2.4 - Resurse naturale - tipuri, folosire durează 7
3.2 responsabilă; săptămâni
- Mișcarea apei pe suprafața Pământului; (S2 – S8) și
- Schimbări ale stării de agregare a apei. corespunde
Circuitul apei; unităților 2 și
- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, 3 de Limba și
vânt, fulger, tunet. literatura
română,
VACANŢA INTRASEMESTRIALĂ- 31
respectiv
octombrie – 6 noiembrie 2016
Matematică
*Influența omului asupra mediului de
viață
- Poluarea apei, a solului, a aerului.
III. Caracteristici 1.1 *Caracteristici ale lumii vii 10 Unitatea de
ale lumii vii -Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de 14 nov.2016- Științe ale
1.2 bază - apă, aer, hrană; creștere; reacții la 3 febr. 2017 naturii
schimbările mediului; înmulțire); durează 9
2.1 -Reacții ale unei plante la diferite săptămâni
schimbări ale mediului; (S9 – S18) și
2.3 -Reacții ale corpului animal la schimbări corespunde
ale mediului (temperatura) sau în diferite unităților 4, 5
2.4
situații (pericol, mișcare); și 6 de Limba
3.1 VACANŢA DE IARNĂ- și literatura
24 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017 română,
respectiv
-Principalele grupe de animale: insecte, Matematică
pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere
– caracteristici generale, exemple de
reprezentanți din mediul de viață
apropiat.
*Omul – menținerea stării de sănătate
-Activitate și odihnă.

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ : 4 februarie -12 februarie 2017


SEMESTRUL al II-lea
IV. Corpuri – 1.1 *Corpuri - proprietăți 7 ore Unitatea de
proprietăți -Proprietăți ale corpurilor (formă, 13 feb. 2017- Științe ale
1.2 culoare, lungime, întindere, masă, 7 apr. 2017 naturii
volum); durează 7
2.1 -Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - săptămâni
identificare în funcție de formă și volum; (S1 – S7) și
2.2 -Proprietățile unor metale. Utilizări; corespunde
unităților 7, 8
2.4 SĂPTĂMÂNA ”Școala Altfel” : și 9 de Limba
6 martie - 10 martie 2017 și literatura
-Interacțiuni dintre corpuri română,
(gravitațională, magnetică, electrică, de respectiv
contact - frecarea); Matematică
-Magneți. Utilizări ale magneților.
Busola.

V. Forțe și efecte 2.2 4 ore 10 apr. 2017- Unitatea de


2.3 *Forțe și efecte 19 mai 2017 Științe ale
-Efectele diferitelor interacțiuni dintre naturii
corpuri (deformare, mișcare); durează 5
săptămâni
Vacanța de primăvară: (S8 – S12) și
19 aprilie - 30 aprilie 2017 corespunde
unităților 10
și 11 de
-Mișcare și repaus. Caracteristici ale Limba și
mișcării (distanță, durată, rapiditate). literatura
română,
respectiv
Matematică
VI. Transformări 2.4 *Tipuri de transformări ale materiei 2 ore 22 mai-
ale materiei 2.5 -Topire, solidificare, vaporizare, 2 iunie 2017
condensare.
VII. Caleidoscop -Pământul-mediu de viață 2 ore 5 iunie –
de vacanță -Caracteristici ale lumii vii 16 iunie 2017
Recapitulare finală -Corpuri-proprietăți
-Forțe și efecte
-Transformări ale materiei