Sunteți pe pagina 1din 5

GRUPA 1

Rezolvaţi rebusul. Ce cuvinte ies pe verticală?

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
B

1. Sunt căptuşite cu mucus.


2. Sac sau acin… .
3. Ultimele segmente ale căilor aerine sunt … .
4. Lobi, …, lobuli.
5. În faţa esofagului.
6. Cale comună pentru aer şi alimente.
7. Alveolă … .
8. Bronhiole … .
9. Face legătura dintre faringe şi trahee.
10.Inelele traheei au formă de …. .
11.Are culoare roz şi cili.
12.Prin activitatea agenţilor patogeni se elimină …
13.Sunt …. Incomplete.
14.Acinul pulmonar are formă de … .
15.Traheea este şi ea căptuşită de mucoasă … .
GRUPA 2

Rezolvaţi rebusul. Ce cuvinte ies pe verticală?

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
B

1. Căi aeriene şi … .
2. Unitatea morfo-funcţională a plămânului.
3. Plămânul stang are doar doi … .
4. Schimbul de gaze între sânge şi celule reprezintă etapa … .
5. Schimbul de gaze între sânge şi plămâni reprezintă etapa … .
6. Aerul pătrunde în plămâni în … .
7. Aerul iese din plămâni în … .
8. Oxigenul trece din alveolă în … .
9. Dioxidul de carbon trece din capilar în … .
10.Plămânii sunt înveliţi în … .
11.Între foiţele pleurei există lichid … .
12.16-18 respiraţii/minut reprezintă … respirator.
13.Aerul intră şi iese din plămâni conform legii … .
14.În expiraţie are loc relaxarea … .
15.În inspiraţie are loc … muşchilor.
GRUPA 3

Rezolvaţi rebusul. Ce cuvinte ies pe verticală?

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
B

1. … nazale comunică cu exteriorul prin nări.


2. Locul de intersecţie a căii respiratorii cu calea digestivă.
3. Cavităţi aflate în oasele craniului.
4. Excrescenţe ale faringelui, care se operează.
5. Bronhiolele … cantitatea de aer din plămâni.
6. Căptuşeşete cavităţi (bucală, nazală).
7. Cele inferioare participă la vorbire.
8. Funcţie asistemului respirator.
9. În spatele traheii se află … .
10.Primele ramificaţii ale traheii sunt bronhii … .
11.Plămânul stâng are doar doi … .
12.Învelişuri ale plămânilor.
13.Schimbul de gaze respiratorii are loc în … .
14.Structura aleveolei este … pentru schimbul de gaze.
15.Intră în constituţia segmentelor pulmonare.
16.Situat deasupra traheii.
GRUPA 4
Rezolvaţi rebusul. Ce cuvinte ies pe verticală?
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
B
1. Mărirea volumul cutiei toracice are loc în … .
2. Plămânul drept este mai … .
3. Oxigenul este transportat de sânge sub formă de … .
4. Compus din sânge care conţine fier.
5. Plămânii sunt adăpostiţi de cutia … .
6. Între plămâni este situată … .
7. Cartilaj sub formă de frunză.
8. Cutele mucoasei laringelui se numesc … .
9. spaţiul dintre corzile vocale se numeşte … .
10. Ramificaţiile terminale ale traheeii sunt … .
11. În inspiraţie are o poziţie aplatizată.
12. Aerul inspirat este încălzit de … nazală.
13. Orificii de comunicare cu faringele.
14. Corzile vocale … au rol în vorbire.
15. Mucoasa nazală prezintă … care opresc praful.
16. La nivelul lobilor pulmonari ajung … .
17. Bronhiile ai inele cartilaginoase … .
18. Plămânii şi căile aeriene alcătuiesc sistemul … .
GRUPA 5
Rezolvaţi rebusul. Ce cuvinte ies pe verticală?

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
B

1. Aerul pătrunde în corp prin … .


2. Partea inferioară a foselor nazale este căptuşită de o … .
3. Mucoasa traheei prezintă cili şi glande care secretă … .
4. Plămânii sunt două … moi.
5. Acoperă glota.
6. 5000 cm3 reprezintă capacitatea totală … .
7. Organ respirator cu rol în vorbire.
8. Sunt de culoare roz în mod normal.
9. Schimbul de gaze respiratorii are loc în … .
10.Ramificaţiile bronhiilor formează un … .
11.Peretele alveolei ăulmonare este … .
12.Aerul intră şi iese din plămâni asigurând o … .