Sunteți pe pagina 1din 1

Avizat,

Inspector școlar,
Prof. Olguța ȘCHIOPU

Cercul pedagogic-centrul AVRĂMENI- clase simple

Data desfășurării activității de cerc pedagogic- 26 noiembrie 2020

Unitatea de învățământ la care se susține activitatea de cerc-ŞC.GIMNAZIALĂ NR.1 MITOC

Titlul materialului/materialelor supus/supuse spre avizare

1.(titlul materialului, nume și prenume cadru didactic propunător, unitatea de învățământ)

2. (titlul materialului, nume și prenume cadru didactic propunător, unitatea de învățământ)

Responsabil cerc pedagogic, prof. PRODAN VERGINIA

Semnătura……………………………………………………

Notă- Pagina de garda va fi completată în doua exemplare( un exemplar va rămâne la inspectorul de


specialitate)