Sunteți pe pagina 1din 1

BILANT CONTABIL

DENUMIREA POSTURILOR SOLD LA SOLD LA


01.DECEMBRIE 31.DECEMBRIE
ACTIVE IMOBILIZATE
Constructii 14.205.000 14.205.000
Echipamente tehnologice 12.345.000 12.365.000
Mijloace de transport - 35.000
Amortizarea privind mobilizările 620.000 624.425
corporale
STOCURI
Materii prime 1.600.000 1.619.400
Alte materiale consumabile - 6.750
Produse finite 1.200.000 1.200.000
CREANTE
Clienţi 2.861.000 3.601.000
Debitori diverşi 445.000 435.000
DISPONIBILITATI BANESTI
Cont la bancă în lei 8.834.000 8.842.508
Casa în lei 5.000 2.400
Avansuri de trezorerie - 600
CAPITALURI PROPRII
Capital subscris vărsat 34.858.000 34.858.000
Rezerve legale 3.132.000 3.132.000
Alte rezerve 1.343.000 1.343.000
Profit şi pierdere 2.770.000 3.224.083
Repartizarea profitului 2.000.000 2.000.000
DATORII
Furnizori 356.000 398.150
Furnizori de imobilizari - 20.000
Creditori diverşi 55.000 48.000
Personal-salarii datorate 206.000 330.100
Asigurări sociale 129.000 128.500
Ajutor de şomaj 26.000 25.400
Impozit pe venituri de natură - 181.000
salarială
40.103.000 40.557.083