Sunteți pe pagina 1din 14

MANAGEMENTUL

RISCURILOR
Valentin Măzăreanu, PhD
MCP, MCE, MTA, MCTS
Integrarea cu Managementul de Proiect –
(trimitere la PMI)
• Project Management Institute – cea mai mare asociaţie a profesioniştilor
din domeniul managementului de proiect (organizaţie non-profit).
• Membri – indivizi ce practică şi studiază managementul de proiect în
diverse zone industriale (aeronautică, administrarea afacerilor, construcţii,
inginerie, servicii financiare, tehnologii informaţionale, industria
farmaceutică, industria de telecomunicaţii).
Project Management Body of Knowledge
• În 1987 a apărut PMI’s Project Management Body of Knowledge (PMBOK) – definit ca „toate temele,
subiectele şi procesele intelectuale care sunt implicate în aplicarea principiilor de management în
proiecte.”
• A Guide to the Project Management Body of Knowledge
• V1 1996
• V2 2000
• V3 2004
• V4 2008 (limba romana in 2009)
• V5 2013

• Proiect: un efort temporar asumat în vederea creării unui produs sau serviciu unic
• Funcţiile proiectului sunt denumite zone de cunoştinţe (se definesc 10 zone)
PMBOK - Zone de Cunoştinţe
1. Managementul Integrării Proiectului
2. Managementul Scopului Proiectului
3. Managementul Timpului Proiectului
4. Managementul Costului Proiectului
5. Managementul Calităţii Proiectului
6. Managementul Resurselor Umane ale Proiectului
7. Managementul Comunicării în cadrul Proiectului
8. Managementul Riscului Proiectului
9. Managementul Achiziţiilor în Proiecte
10. “Project Stakeholder Management” (In PMBOK, 5th edition, 2013)
11. …
Procesul de Management al Riscului
-Reguli de urmat
Planificarea procesului de RM -Planul de MR
- Nivel de risc acceptat

- Lista riscuri
Identificarea Riscului - Cine răspunde de un anume risc

- Probabilitatea
Efectuarea Analizei Calitative - Impact
- Ierarhizare (importanta)

- Modele matematice
Efectuarea Analizei Cantitative - Simulări (sensitivity analysis, monte carlo)
- Actualizare ierarhie

- Strategii
Planificarea răspunsului - Acţiuni
- Momentul la care trebuie executata acţiunea
- Actualizări ale planului proiectului

Monitorizare si Control - Starea la un anume moment


- Raportări
- Tendinţe
Instrumente & Tehnici
• SWOT, PESTLE, Risk Register, RiskForm, Project Charter, Risk Matrix, Heat Maps, Arbore Decizional,
Funcţii de regresie, Simularea Monte Carlo, Instrumente Specifice
Managementul riscului – cadru general

ORGANIZAȚIE MĂSURI DE CONTROL ?

VULNERABILITATE
OBIECTIVE
AMENINȚARE ?
RISC
VALORI
MANAGEMENTUL RISCULUI
Să înţelegem valorile
Scope Scope
(Features, Functionality) (Features, Functionality)

Client Methodology / Approach


(speed vs. price) (e.g PMI, Prince2)

QUALITY

Resources Schedule
(cost, budget) (Time)
Resources Schedule
(cost, budget) (Time) Human Factor
(motivation)

From IRON TRIANGLE to IRON DIAMOND


Metodologie / Abordare

VS.

Sursa: http://www.commonplaces.com/blog/agile-vs-waterfall-how-approach-your-web-development-project
KPI Client
-Reguli de urmat
Planificarea procesului de RM -Planul de MR KPI – key risk indicators - SLA
- Nivel de risc acceptat

EX. ITSM
De la sisteme independente la sisteme integrate (ISO 20000-1, ITIL,
De la @gmail.com la @feaa.uaic.ro MOF, CMMI for
Services)

xs Timp mediu de așteptare al unui apel telefonic.


x% FTF or Remote Resolution
x% FTF Strategy Design Transition Operation
x% Rezolvate în timpul de răspuns contractat
Continual Improvement
Clientul: nevoia continuă de adaptare
• De la tradiţional (Cascadă) la Agile
• PMI v1 – v5 (Stakeholders Management)
• PMI – ce urmează???
Analiza de Business
IIBA – CPBA (BABOK) Mediul Intern
CLIENTUL
(managementul de proiect)

PMI Pulse of the Profession 2014:


o cauză majoră a eșecului în proiecte este reprezentată de un defectuos
management al cerinţelor
PMI-PBA (Professional in Business Analysis)
Ghid practic pe subiectul analizei de business: Requirements Management Practice Standard
In loc de încheiere
• Q&A

• Later Q&A: valentin.mazareanu@gmail.com / @valimazareanu

• Prezentarea va fi disponibilă pe www.managementul-riscurilor.ro