Sunteți pe pagina 1din 5

PICTURĂ

Programa analitică pentru specialitatea pictură

Durata studiului: 3 ani

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanţi se asigură însuşirea unor cunoştiinţe de bază de natură teoretică
şi practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic şi tehnic, în măsură să contribuie la
dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalităţii artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenţia individualităţii elevului. Avându-se
în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanţii şcolilor de arte, plecând de la experienţa culturală
şi artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluţia lor diversificată, în funcţie de datele lor personale
aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

ANUL I

 Stabilirea unor noţiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafaţa, forma, culoarea,
mişcarea
 Desenul artistic:
o Construcţia corpurilor geometrice poliedrice (cub, piramidă, prismă), corpurilor de rotaţie
( cilindru, con, sferă)
o Noţiuni de perspectivă (punctul principal de vedere, linia de orizont, puncte de fugă, etc.),
perspectiva corpurilor geometrice
o Valoraţia şi probleme de clar-obscur, scări valorice, lumină umbră , dominantă tonală

o Paginaţie

o Noţiuni de anatomie artistică

 Compoziţia :
o Ritm, alternanţă, repetiţie, echilibru

o Studiu de peisaj ,perspectiva liniară

o Rolul tectonicului în peisaj

 Culoarea :
o Funcţia expresivă a culorii

o Cercul cromatic şi relaţiile rezultate între culori pe acesta

o Contrastele cromatice: contrastul în sine, contrastul de lumină-umbră, contrastul cald-rece,


contrastul de calitate, contrastul simultan, contrastul de cantitate, contrastul complementar
o Diferenţa între culoare în natură statică şi culoarea în perisaj
o Tehnici – pastel, culori apă, acrilice

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 Construcţia corpurilor geometrice


 Noţiuni de perspectivă
 Paginaţie
 Culoarea ca şi expresivitate a formei
 Contrastele cromatice
 Principiile structurii unei naturi statice

ANUL II

 Recapitularea noţiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziţie, culoare din anul I
 Desenul artistic:
o Studiul anatomic, axele corpului omenesc, proporţii, repere anatomice, relaţia corp uman-
perspectivă liniară
o Noţiuni de perspectivă (punctul principal de vedere, linia de orizont, puncte de fugă, etc.),

o Studiu portret, paginaţie, proporţii, axe, volume

o Evidenţierea particularităţilor morfologice

o Subordonarea părţilor constitutive ale modelului elementului expresiv dominant

 Compoziţia :
o Studiu de peisaj perspectiva aeriană

o Compoziţia decorativă, organizarea compoziţională a spaţiului decorativ, stilizare, unitate


morfologică
o Trecerea de la schiţa de compoziţie la tabloul final

 Culoarea :
o Funcţia expresivă a culorii

o Contrastele cromatice: contrastul în sine, contrastul de lumină-umbră, contrastul cald-rece,


contrastul de calitate, contrastul simultan, contrastul de cantitate, contrastul complementar
o Modularea prin valoare

o Subordonarea tuturor elementelor expresiei plastice prin culoare


PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 Noţiuni de anatomie
 Noţiuni de perspectivă
 Noţiuni de compoziţie
 Contrastele cromatice
 Organizarea compoziţională a spaţiului
 Elemente de limbaj plastic
 Principiile structurii unui peisaj

ANUL III

 Recapitularea noţiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziţie, culoare din anul II

 Compoziţia :
o Compoziţia plastică, schiţe de compoziţie

o Folosirea modelului în realizarea compoziţiei

o Unitatea de mişcare în compoziţie

o Câmpul de forţă compoziţional

o Trecerea de la schiţa de compoziţie la tabloul final

 Culoarea :
o Dominanta cromatică în concordanţă cu conţinutul compoziţiei

o Subordonarea tuturor elementelor expresiei plastice prin culoare


o Relaţia formă-culoare

o Armonia culorilor aflate în relaţie de dreptunghi pe discul cromatic

o Cele trei registre în peisaj şi relaţia coloristică dintre ele

o Plenair

o Tehnici

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 Folosirea modelului în compoziţie


 Noţiuni de perspectivă
 Culoarea ca şi expresivitate a formei în compoziţie
 Elemente de limbaj plastic
 Compoziţia figurativă

BIBLIOGRAFIE :

Kiplik, D.I.: Pictura în ulei

Lazarescu, L.: Pictura în ulei

Havel, M.: Tehnica tabloului

Dionisie din Furma: Carte de pictura


Cennini, C.: Tratat de pictura

Sandulescu-Verna, C.: Materiale si tehnica picturii

Itten, J.: Arta culorii

Arnheim, R.: Arta si perceptia vizuala

Ailincai, C.: Introducere în gramatica limbajului vizual

Gombrich, E.H.: Arta si iluzie

Huyghe, R.: Puterea imaginii

Demetrescu, C.: Culoare, suflet, retina

Arnheim Rudolf, Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti 1979;

Arnheim Rudolf, Forta centrului vizual, Editura Meridiane, Bucuresti 1995;

Francastel Pierre, Pictura si societate, Nasterea si distrugerea unui spatiu plastic de la Renastere la

cubism, Editura Meridiane, Bucuresti 1970;

Lhote André, Tratat despre peisaj si figura, Editura Meridiane, Bucuresti 1969;

Mouloud Noel, Pictura si spatiul, Editura Meridiane, Bucuresti 1978;

Stendl Ioan, Desenul. Estetica, suporturi materiale. O paralela între Renastere si secolul XX,

Editura Semne, Bucuresti 2004;

Wölfflin Heinrich, Principii fundamentale de istoria artei, Editura Meridiane, Bucuresti 1968;

Berger, René, Descoperirea picturii. Arta de a vedea, Editura Meridiane 1968;

Kandinsky, Wassily, Spiritualul în arta, Bucuresti, Editura Meridiane, 1994;

Adrian Guța, Generația ’80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, 2008