Sunteți pe pagina 1din 4

Viza furnizorului

Șef CDEE
Maistru FUEE
Data

DOSAR DEFINITIV
AL INSTALAŢIEI DE UTILIZARE
întocmit în vederea punerii sub tensiune şi contractării energiei pentru:

CAP. 1. DATE GENERALE

Întocmit în vederea punerii sub tensiune şi contractării energiei pentru


- Consumator - ARTUS EXIM SRL

Notă: Instalația de utilizare este instalația proprietate a consumatorului în aval de punctul de


delimitare cu furnizorul.

CAP.1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea şi adresa locului de consum: DEZVOLTATREA UNUI LOC DE CONSUM


EXISTENT (SPOR DE PUTERE DE 5 LA 15 KW) în județul BIHOR, municipiul
ORADEA, COD POȘTAL:410072; strada VASILE ALECSANDRI, nr. 21, nr. cadastral:
154965/C1/U21; ARTUS EXIM SRL.
1.2. Denumirea şi adresa consumatorului: – ARTUS EXIM SRL; DOMICILIU:
JUD:BIHOR; MUNICIPIUL: ORADEA STR: ZORELELOR NR:5 ; COD POȘTAL 410583;
prin Știr Călin-Aurel
1.3. Denumirea executantului şi adresa: -SC ELECTRO VITAL SRL, Oradea, str.
Dobreștilor nr 8A
-Autorizat la Registrul Comerțului cu nr: J 05 / 2061 /2008
-Carnet de electrician autorizat cu nr:
-Calitatea de: executant
1.4. Denumirea proiectantului (după caz) şi adresa:
- SC ELECTRO VITAL SRL

1.4. Tipul lucrării: - instalație existentă

1.5. Avizul de racordare al SDEE ORADEA , CE ORADEA 60201674112/11.10.2016

CAP. 2. CARACTERISTICI TEHNICE

2.1. Descrierea scurtă a instalației de utilizare (indicând punctului de delimitare, descrierea


instalației de utilizare ca amplasare şi caracteristici generale): - EXECUTAREA
BARNȘAMENT ELECTRIC TRIFAZAT TIP BM9, ALIMENTAT DIN REȚEUA 0,4Kv
stradală , de la stâlpul SE10 NR12/4 , ÎN CABLU CYY4X16 mmp+ MYYF 16mmp CU
LUNGIME DE l=2 m(liniari) LA BMPM Ir-25A ECHIPA cu PD+DPS+Rp<10Ω și un contor
electric CE230/400V și 5-100A
➢ Se va demonta contorul existent AEM ENLX M-AR 230V 5-80A serie 4063140 alimentat prin cablu
ACYAbY 1 kV 3x150+70 din PTS Vistoriei 20/0,4 kV 630 kVA
➢ Se va monta de pe plecarea protejată de siguranțe MPR 101/50A se va realiza o coloană trifazată cu
cablu CYY 4x16mm2 +MYYF 16 mm2 în tub IPEY 40 în lungime 7m (liniari) până la un BMPT 25A cu
DPS+PD+Rp<10Ω Ohmi, montat în hol gang lângă firidă.
➢ Se va monta un nou contor electronic trifazat 3x230/400V și 5-100A pentru măsurarea energie electrice
active respectiv reactive și sistem monotarifar , montat în BPMT.

dosar definitiv al inst. de utilizare 1


2.2. Puteri instalate şi absorbite
- Putere totală instalată: - 16 kW
din care: - Iluminat: - 5 kW
- Forță: - 10 kW

-Putere maximă absorbită (avizată) - 15 kW

2.3. Situația receptoarelor importante:

Nr. crt. Denumirea grupelor de receptoare Tensiune de utilizare Putere totală


instalată
1 Iluminat (global) 230V 5kW
2 Receptoare monofazate 230V 10kW

TOTAL INSTALAT: 15 kW.

Notă: Pentru instalațiile interioare aferente consumatorilor casnici cu branșament monofazat se


prezintă situația după cum urmează:
Nr. locuri lampă: - 28 Nr. locuri priză:-32 Nr. Instalații electrotermice: -0

2.4. Date pentru consumatorii casnici cu branșament trifazat: -

a). - Denumirea tipului şi caracteristicile receptorului trifazat aprobat prin avizul


furnizorului:

Soluția de alimentare şi protecție realizată pentru acest receptor: -

b). - Denumirea, tipul şi caracteristicile receptoarelor care impun soluția trifazică (plită
electrică, încălzire electrică şi altele): -

2.5. Tablouri de distribuție şi echipare:

Denumire tablou Tablou şi protecție Loc de amplasare Nr. circuite Aparate de


(plecări) protecție utilizate
Trif. Monof. Tip Buc.
Tablou general Parter 5 C10;16;20 12
A

2.6. Instalații de protecție prin legare la nul şi prin legare la pământ:


- Instalația de protecție prin legare la nul ( circuitele realizate): -

- Instalația de protecție prin legare la pământ (receptoarele legate la nul şi la pământ,


secțiune şi lungime bandă): -

2.7. Rezultatele măsurătorilor efectuate


- Rezistențe de izolație: -
dosar definitiv al inst. de utilizare 2
CAP. 3. ANEXE

3.1. Plan de situație (pentru consumatorii casnici se prezintă planul complet al locuinței
cu circuitele trasate. Pentru micii consumatori se prezintă planul incintei cu tabloul principal şi
tablourile secundare - fără detalierea tuturor circuitelor)ANEXA nr 1
3.2. Schema electrică monofilară a instalației de utilizare.
3.3. Avizul de racordare sau cerere aprobată de CDEE.
3.4. Pentru consumatorii casnici cu branșament trifazat: document pentru receptorul
trifazat (certificat de calitate, act de cumpărare).
3.5. Autorizația pentru receptoare electrotermice cu puteri unitare de peste 50 KW.

CAP. 4. DECALRAŢIA DE BUNĂ CALITATE ŞI GARANŢIE A


EXECUTANTULUI
În calitate de proiectant şi executant al instalațiilor cuprinse în prezenta documentație,
firma SC ELECTROVITAL SRL reprezentată prin subsemnații, declarăm şi garantăm
următoarele:
- Instalațiile de utilizare cuprinse în prezenta au fost proiectate şi executate cu respectarea
instrucțiunilor şi prescripțiilor în vigoare şi în principal 1.7-91.
- Sunt respectate condițiile de amplasare, ca distanțe şi gabarite prescrise.
- Materiile utilizate şi aparatele montate sunt materiale noi, de calitate corespunzătoare,
procurate pe cale legală.
- Sunt respectate condițiile de protecție contra electrocutărilor şi condițiile de PSI
aferente instalațiilor executate.
- Răspundem pentru lucrările ascunse în pământ sau în construcție, care sunt realizate
conform normativelor, fiind complete şi de bună calitate.
- Aparatajul de protecție utilizat este de bună calitate, calibrat şi reglat conform normelor.
- Purtăm garanția şi responsabilitatea legală a executantului.
- Instalația se poate pune sub tensiune.

Acest dosar de utilizare s-a eliberat pentru a-i folosi beneficiarului la întocmirea contractului de
furnizare energie electrica cu AFEE ORADEA.

CAP. 5. DECLARAŢIA CONSUMATORULUI

Subscrisa ARTUS EXIM SRL; DOMICILIU: JUD:BIHOR; MUNICIPIUL:


ORADEA STR: ZORELELOR NR:5 ; COD POȘTAL 410583; prin Știr Călin-Aurel in calitatea
de consumator: preiau în proprietate si în folosință instalația de utilizare din prezenta
documentație cu următoarele obligațiuni:
- Să utilizez receptoarele omologate, în cadrul puterii avizate de furnizor şi să mă
încadrez în profilul de consum avizat (casnic, agent economic), corelat cu contractul de
furnizare.
- Să nu efectuez improvizații în instalația de utilizare, să utilizez siguranțe calibrate şi
aparate de protecție corespunzătoare. Să exploatez instalațiile de utilizare conform normativelor
de utilizare şi a normelor de securitate.
- Să dau acces liber furnizorului la instalațiile sale (până la punctul de delimitare), la
instalațiile de măsură precum şi la controlul instalațiilor de utilizare.
- Să nu deschid şi să nu violez instalația de branșament şi măsură a furnizorului.
- Pentru consumatorii casnici cu branșament trifazat: - să utilizez instalația trifazică
pentru nevoile gospodărești (consum casnic) şi numai cu receptoare omologate.
Data întocmirii: 20.06.2018
Firma executantă: S.C. ELECTRO VITAL SRL.
Director:
Consumator:
Șef lucrare:
dosar definitiv al inst. de utilizare 3
DTAC, PT
faza
Dezvoltarea unui loc de consum existent (spor de putre)
ORADEA STR.ZORELELOR NR.5

loc de consum ce apartine utilizatorului ARTUS EXIM


ARTUS EXIM S.R.L. BIHOR

jud.Bihor; ORADEA; cod postal:410072;


str.Vasile.Alecsandri; nr.21;
nr.cad:154965/C1/U21

RELEVÉU
PLAN

ACCES
INTRERUPATOR 2CL.
INTRERUPATOR 2CL.
INTRERUPATOR 3CL.
LustraV LustraV LustraV
0.50

0.70

0.70

1.06

h=0.90 EXIT
0.58
0.58
Spot Spot Spot
1.34
1.83 1.87
0.85

1.45

1.35

1.25

2.10
1.53
1.53 1X PRIZĂ INTERNET
SISTEM AUDIO h=0.40
h=Htavan 2X PRIZĂ DUBLA INTERIOR MOBILA
0.69

0.76

h=0.40
1.53 Lustra
0.70 PRIZĂ DUBLA
Spot Spot h=0.40
Lustra
1.53
1.20
1.53 0.70
SISTEM AUDIO
h=Htavan
ALIMENTARE LED
h=1.50 Lustra PRIZĂ DUBLA
led
25
h=0.40

1
PRIZĂ DUBLA
1.53 0.70
h=0.40
Spot Spot
PRIZĂ SIMPLA HOTA
h=2.00
1.53 Lustra 1.10
0.70
1.53
SISTEM AUDIO
Spot directional pe sina

h=Htavan
PRIZĂ DUBLA
Lustra 0.27
h=0.40
PRIZĂ DUBLA
1.56 h=0.40
PRIZĂ DUBLA INTERIOR MOBILA
Spot Spot h=0.40
DETECTOR FUM
Detector Fum h=Htavan

2.65
45
0.50
0.49

0.25
PRIZA SIMPLA
PRIZĂ SIMPLA h=0.40
h=0.40 0.30
0.30
0.96
PRIZA SIMPLA
50
0.47

1.15

h=0.40
Spot Spot

1.02

1.05

1.02
Spot Spot

1.10
0.77
senzor senzor PRIZĂ SIMPLA
h=0.40
PRIZĂ DUBLA
h=1.10
1.40

0.74

0.73
1.14

1.60
0.66
0.47 Spot Spot Spot
senzor senzor senzor

dosar definitiv al inst. de utilizare


0.69