Sunteți pe pagina 1din 11

COLECŢIA „ALMA MATER”

Colecţie şi carte apărute sub îngrijirea prof. dr. Iolanda Mitrofan


EUGEN AVRAM este lector universitar, doctor în psihologie, titular în
Catedra de Psihologie a Universităţii din Bucureşti şi psiholog clinician
specialist la Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni”, secţia
Neurochirurgie III. Specializările sale includ (studii de master):
managementul sănătăţii, psihoterapii cognitiv-comportamentale, psihologie
organizaţională. Este autor şi coordonator al mai multor volume.
În domeniul neuropsihologiei: Avram, E. (coord.) (2009).
Neuropsihologie – creier şi funcţionalitate, Editura Universitară, Bucureşti;
Ciubotaru, V.G., Avram, E. (coord.) (2009). Neuroştiinţa dizabilităţii, Editura
Universitară, Bucureşti; Tătăranu, L., Avram, E. (coord.) (2009). Neuroştiinţe
şi psihologie clinică, E.D.P., Bucureşti.
În psihologia sănătăţii: Avram, E. (coord.) (2010). Psihologia sănătăţii
– abordări aplicate (vol. I – IV), Editura Universitară, Bucureşti; Ciubotaru,
V.G., Avram, E. (coord.) (2010). Optimizarea sănătăţii, Editura Universitară,
Bucureşti.
În domeniul managementului sănătăţii: Dezvoltarea managementului în
organizaţiile sănătăţii. Excelenţa în serviciile de neurochirurgie, Editura
Universitară, Bucureşti, 2007, Management Modern în organizaţiile sănătăţii.
Perspective în serviciile de neurochirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2009
(ambele în colaborare cu A.V. Ciurea şi V.G. Ciubotaru); Managementul
sistemelor şi organizaţiilor sănătăţii, Editura Universitară „Carol Davila”,
Bucureşti (2010, coord: A.V. Ciurea, C.L. Cooper, E. Avram).
Alte apariţii editoriale (în domeniul psihologiei personalităţii şi
psihologiei organizaţionale): Psychology in a positive world (coord., 2008),
Editura Universităţii din Bucureşti, Psihologia personalităţii – arhitectură şi
dimensiuni (autor, 2009), Psihologie organizaţional-managerială în context
european (2007, coeditor: R.Z. Creţu), Psihologie organizaţional-
managerială – perspective aplicative (coord., 2007), Psihologia în
organizaţiile moderne (coord., 2008), Încrederea organizaţională (coautor:
Pamela Shockley-Zalabak, 2008) (ultimele la Editura Universitară,
Bucureşti), Psihologie organizaţional-managerială. Tendinţe actuale,
Polirom, Iaşi (2008, coeditor: Cary L. Cooper).
De asemenea, este autor a peste 20 de capitole publicate în volume
colective, 30 de studii în reviste naţionale şi 3 studii în reviste cotate ISI.
EUGEN AVRAM

NEUROPSIHOLOGIE
- BAZELE TEORIEI ŞI PRACTICII -

Editura SPER
Colecţia „ALMA MATER”
Bucureşti, 2010
© 2010 Editura SPER – SPER CONS EDIT SRL

Editura SPER – acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din


Învăţământul Superior (CNCSIS)
ISBN 978-973-8383-49-4

Toate drepturile sunt rezervate Editurii SPER.


Nici o parte a lucrării nu poate fi copiată, tradusă sau reprodusă în orice fel
fără acordul scris al editurii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


AVRAM, EUGEN
Neuropsihologie : bazele teoriei şi practicii / Eugen
Avram. - Bucureşti : Editura SPER, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8383-49-4

616.89

Tehnoredactare şi copertă: Mădălina Voicu

Difuzare – Editura SPER


Bucureşti, Bd. Chişinău nr. 12, Sector 2
Tel./ Fax 031.104.35.18
Email: sperpsi@gmail.com, comenzi@sper.ro
Web: www.sper.ro
Cuprins

Note introductive (prof. dr. Mihai Golu şi prof. dr. A.V. Ciurea) ................. 9
Cuvânt înainte ................................................................................................ 10

CAPITOLUL 1
INTRODUCERE ÎN NEUROŞTIINŢE:
DOMENIUL NEUROPSIHOLOGIE ........................................................ 12
1. Neuroştiinţele ........................................................................................... 12
1.1. Nivele de analiză în neuroştiinţe ............................................................. 12
1.2. Specialiştii din aria neuroştiinţelor ......................................................... 13
2. Neuropsihologia ....................................................................................... 14
2.1. Definiţia neuropsihologiei ...................................................................... 14
2.2. Profesia de neuropsiholog ....................................................................... 15

CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA SISTEMULUI NERVOS ............................................. 17
1. Repere anatomice ..................................................................................... 17
2. Componentele şi compartimentele sistemului nervos .......................... 20
3. Sistemul nervos central (SNC) ................................................................ 23
4. Sistemul nervos periferic (SNP) ............................................................. 28
5. Organizarea microscopică a sistemului nervos ..................................... 29
5.1. Celulele nervoase .......................................................................... 29
5.2. Sinapsa .......................................................................................... 42
5.3. Neurotransmiţătorii ....................................................................... 46

CAPITOLUL 3
MĂDUVA SPINĂRII, TRUNCHIUL CEREBRAL ŞI CEREBELUL 50
MĂDUVA SPINĂRII (MS) ........................................................................ 50
1. Implicaţii în sfera psiho-comportamentală ........................................... 50
2. Localizare, topografie .............................................................................. 50
3. Configuraţie externă ................................................................................ 51
4. Meningele spinale ..................................................................................... 52
5. Structura şi funcţiile MS ......................................................................... 52
5.1. Substanţa cenuşie .................................................................................... 52
5.1.1. Aspecte anatomice ..................................................................... 52
5.1.2. Funcţia reflexă a MS .................................................................. 55
5.2. Substanţa albă ......................................................................................... 56
5.2.1. Aspecte anatomice ..................................................................... 56
5.2.2. Funcţia de conducere a MS ........................................................ 57
6. Nervii spinali ............................................................................................ 61
7. Leziuni medulare şi radiculare ............................................................... 63
5
TRUNCHIUL CEREBRAL (TC) .............................................................. 65
1. Implicaţii în sfera psiho-comportamentală ........................................... 65
2. Localizare, topografie .............................................................................. 65
3. Configuraţie externă ................................................................................ 65
4. Structura TC ............................................................................................ 69
5. Funcţiile TC .............................................................................................. 78
5.1. Funcţii reflexe ............................................................................... 78
5.2. Funcţii motorii .............................................................................. 79
6. Tulburări funcţionale .............................................................................. 79

CEREBELUL (CB) ..................................................................................... 83


1. Implicaţii în sfera psiho-comportamentală ........................................... 83
2. Localizare, topografie .............................................................................. 83
3. Configuraţie externă ................................................................................ 83
4. Structură ................................................................................................... 85
5. Conexiuni .................................................................................................. 86
6. Funcţii ....................................................................................................... 87
7. Tulburări funcţionale .............................................................................. 87

CAPITOLUL 4
DIENCEFALUL, GANGLIONII BAZALI ŞI EMISFERELE
CEREBRALE .............................................................................................. 90

DIENCEFALUL .......................................................................................... 90
1. Implicaţii în sfera psiho-comportamentală ........................................... 90
2. Localizare, topografie, configuraţie externă ......................................... 90
3. Subdiviziuni (funcţii şi patologii) ........................................................... 91
Talamusul ..................................................................................................... 91
Metatalamusul .............................................................................................. 94
Subtalamusul ................................................................................................ 94
Epitalamusul ................................................................................................ 95
Hipotalamusul .............................................................................................. 95

GANGLIONII BAZALI (GB) .................................................................... 98


1. Diviziuni .................................................................................................... 98
2. Funcţii ....................................................................................................... 100
3. Tulburări funcţionale .............................................................................. 101

SISTEMUL LIMBIC (SL) .......................................................................... 102


1. Formaţiunea hipocampică (FH) ............................................................. 105
2. Nucleii amigdaloizi (Amigdala) .............................................................. 106
3. Regiunea septală ...................................................................................... 106

6
EMISFERELE CEREBRALE (EC) .......................................................... 108
1. Implicaţii în sfera psiho-comportamentală ........................................... 108
2. Localizare, topografie, configuraţie externă ......................................... 108
3. Structura EC ............................................................................................ 111
3.1. Substanţa cenuşie .......................................................................... 111
3.2. Substanţa albă ............................................................................... 113
4. Specializarea emisferică .......................................................................... 114
5. Corpul calos şi disconexia EC ................................................................. 117
6. Lobii cerebrali – funcţii şi tulburări ...................................................... 118
7. Fiziologia EC ............................................................................................ 134
8. Sindroame produse de leziuni cerebrale ................................................ 136
8.1. Agnozii .......................................................................................... 136
8.2. Apraxii .......................................................................................... 139
8.3. Afazii ............................................................................................ 142

CAPITOLUL 5
EVALUAREA NEUROPSIHOLOGICĂ .................................................. 147

1. Metode de investigare în neuroştiinţe .................................................... 147


1.1. Metode neurohistologice ............................................................... 147
1.2. Metode şi tehnici fiziologice ......................................................... 149
1.3. Metode şi tehnici anatomice ......................................................... 151
1.4. Scale de evaluare clinică ............................................................... 154
1.5. Metode psihologice ....................................................................... 156
2. Ipostaze ale evaluărilor neuropsihologice ............................................. 160
3. Caracteristici ale evaluării neuropsihologice ........................................ 160
4. Domenii generale ale investigaţiilor neuropsihologice ......................... 162
5. Domenii specifice ale investigaţiilor neuropsihologice ......................... 164
5.1. Statusul mental general, orientarea (nivelul de activare) .............. 166
5.2. Senzaţiile şi percepţia ................................................................... 169
5.3. Atenţia ........................................................................................... 169
5.4. Abilităţile motorii ......................................................................... 172
5.5. Abilităţile vizuo-spaţiale ............................................................... 174
5.6. Statusul intelectual ........................................................................ 177
5.7. Raţionamentul abstract/ Conceptualizarea .................................... 178
5.8. Funcţiile executive ........................................................................ 179
5.9. Abilităţile verbale ......................................................................... 182
5.10. Memoria ...................................................................................... 183
5.11. Emoţionalitatea ........................................................................... 185
5.12. Personalitatea .............................................................................. 186
5.13. Relaţiile sociale ........................................................................... 188
5.14. Activităţile zilnice ....................................................................... 189
5.15. Calitatea vieţii şi adaptabilitatea ................................................. 189
6. Discuţii ....................................................................................................... 193
7. Concluzii ................................................................................................... 193

7
CAPITOLUL 6
INTERVENŢIILE DE REABILITARE ................................................... 194

1. Context ...................................................................................................... 194


2. Dimensiuni ale integrării ......................................................................... 196
3. Abordări interdisciplinare în demersul de reabilitare ......................... 202
3.1. Neuropsihologia ............................................................................ 203
3.2. Kinetoterapia ................................................................................. 204
3.3. Terapia ocupaţională ..................................................................... 204
3.4. Logopedia ..................................................................................... 205
3.5. Recreerea terapeutică .................................................................... 206
4. Procesul de reabilitare ............................................................................. 206
4.1. Evaluarea obiectivelor .................................................................. 208
4.2. Planificarea tratamentului ............................................................. 210
4.3. Aprecierea activităţilor zilnice ...................................................... 211
4.4. Metode de tratament pentru reabilitare neuropsihologică ............ 212
4.5. Consilierea şi psihoterapia ............................................................ 213
5. Organizarea programelor de reabilitare ............................................... 221
5.1. Şedinţe individuale ....................................................................... 221
5.2. Sesiuni de grup .............................................................................. 222
6. Discuţii ...................................................................................................... 223
7. Concluzii ................................................................................................... 224

Bibliografie ................................................................................................... 226

8
Note introductive

Prof. dr. Mihai Golu

...Creierul uman este un sistem dinamic, evolutiv, cu autoorganizare,


deschis sub aspect biologic, semideschis din punct de vedere psihologic,
hipercomplex şi probabilist. Funcţiile psihice pe care le realizează au la bază
în special transformările de energie şi de informaţie... Creierul uman este
sistemul cu cea mai ridicată capacitate de instruire, el nu are egal între
celelalte sisteme informaţionale cunoscute...

Prof. dr. A.V. Ciurea

...Noi înşine suntem un mare semn de întrebare. De unde am apărut,


unde ne ducem, ce este exact în creierul nostru. Cum se poate explica această
perfecţiune cerebrală, ca să poţi gândi atât de complex, să faci asocieri la
evenimente la distanţă, să ai o memorie care să prindă din zbor anumite
lucruri, să poţi exprima în diferite limbi cu o viteză formidabilă aceeaşi
structură de frază, să poţi planifica în decursul timpului o serie întreagă de
lucruri. Asta m-a interesat... Cine ne-a creat sub această formă!?...

9
Cuvânt înainte

Neuropsihologie - bazele teoriei şi practicii - îşi propune să ofere un


reper necesar înţelegerii fundamentelor neuropsihologiei. Cartea este
concepută ca un curs universitar. Beneficiarii lucrării sunt studenţii de la
specialitatea psihologie, studenţii specialităţii psihopedagogie specială, dar şi
alte categorii interesate de domeniu. Conţinutul tematic este util orientării
iniţiale a psihologilor pretendenţi la angajare în clinicile de neurochirurgie,
neurologie, boli cerebro-vasculare, centre de epilepsie şi alte cadre
instituţionale în care se poate face psihodiagnostic şi reabilitarea
neuropsihologică.
Din punct de vedere al conţinutului, fiecare capitol este o sinteză şi are
în vedere prezentarea noţiunilor fundamentale. Din punct de vedere al
formatului, textul este redactat într-o manieră specială, având sublinieri,
accentuări ale caracterelor sau simboluri ce facilitează intuirea structurii de
idei şi memorarea. Imaginile oferă un suport atractiv demersului de învăţare.
Manualul de neuropsihologie este organizat în şase capitole. Capitolele
1, 5, 6 pun accent pe activităţile profesionale ale neuropsihologilor (statutul
profesional în echipele interdisciplinare sau în munca individuală), activităţile
principale (evaluare şi reabilitare neuropsihologică, consiliere şi psihoterapie).
Capitolele 2,3 şi 4 redau într-o manieră condensată anatomia şi fiziologia
sistemului nervos, cu accent pe noţiunile de bază şi clinice de interes pentru
psihologi. Organizarea materiei susţine subtitlul lucrării: „bazele teoriei şi
practicii”. Aceasta este prima ediţie, urmând a fi revăzută şi adăugită.
Alte aspecte aplicative din domeniul neuroştiinelor pot fi consultate în
lucările de mai jos, ele putând fi cu succes destinate activităţilor de seminar:
Avram, E. (coord.) (2009). Neuropsihologie – creier şi funcţionalitate,
Editura Universitară, Bucureşti; Ciubotaru, V.G., Avram, E. (coord.) (2009).
Neuroştiinţa dizabilităţii, Editura Universitară, Bucureşti; Tătăranu, L.,
Avram, E. (coord.) (2009). Neuroştiinţe şi psihologie clinică, EDP, Bucureşti.
De asemenea, unele studii cu implicaţii în practica neuropsihologiei clinice
pot fi consultate în volumele Avram, E. (2010) (coord.). Psihologia sănătăţii.
Abordări aplicate (vol. I-III), Ciubotaru, V.G., Avram, E. (2010)(coord).
Optimizarea sănătăţii (ambele la Editura Universitară, Bucureşti). Această
listă va fi completată în viitor cu alte volume de specialitate în planul teoriei şi
practicii neuropsihologice şi psihologiei sănătăţii autohtone şi internaţionale.
Recomand studenţilor să înveţe la această disciplină prin 3, 4 treceri ale
materiei. Învăţarea se poate face în următoarea manieră: la final de săptămână
se citeşte şi subliniază o dată textul. Înainte de prima vacanţă se programează
învăţarea materiei pe zile, luând în calcul că se pot învăţa 10-12 pagini pe zi.

10
În prima vacanţă se citeşte pe 4 ori fiecare paragraf sau o treime de pagină şi
se spune din memorie, în presesiune se repetă acest demers. În sesiune se
citesc paragrafele de 2, 3 ori şi se spun. Înainte de examen se priveşte la
secundă printre rânduri fiecare pagină, apoi în 10 min. se vizualizează doar
titlurile.
Înainte de a vă invita la lectură doresc să amintesc câteva momente
importante ale implicării mele în domeniul neuropsihologiei şi doresc să
adresez mulţumiri celor care m-au inspirat şi susţinut. Într-o ordine
cronologică amintesc contribuţia şi mulţumirile:
- mamei mele, dr. Alexandrina Avram, care m-a ghidat în învăţarea
biologiei (anatomia şi fiziologia omului) pentru admiterea la facultate, ulterior
orientându-mi paşii către colaborarea cu clinica de neurochirurgie de la
Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”,
- d-lui prof. univ. dr. Mihai Golu, de la care am învăţat fascinanta şi
complicata disciplină a neurociberneticii, având deosebita oportunitate de a-i
fi asistent la seminariile de neuropsihologie în anul universitar 2003-2004,
- d-lui prof. univ. dr. Mielu Zlate, care m-a promovat în învăţământul
universitar, responsabilizându-mă încă din anul 2003 cu norma de
neuropsihologie,
- distinşilor medici neurochirurgi de la Spitalul Clinic de Urgenţă
„Bagdasar-Arseni”, care m-au încurajat şi lansat în cazuistica
neurochirurgicală: dr. Vasile Ciubotaru (şeful secţiei Neurochirurgie III), prof.
dr. A.V. Ciurea (şeful secţiei Neurochirurgie I), dr. Jean Ciurea (şeful secţiei
Neuochirurgie V), dr. Ligia Tătăranu, dr. Alexandru Taşcu, dr. Irina
Ogrezeanu, dr. Alin Răşină, dr. Valentin Munteanu, dr. George Vasilescu, dr.
Radu Perin, dr. Fl. Trăilă, dr. Teodora Coman.

Eugen Avram

11