Sunteți pe pagina 1din 2

MASTER 2 ANI

ORAR 28.09.2018

Secție Planificare şi dezvoltare regională Amenajare şi dezvoltare turistică Turism și dezvoltare teritorială
Secție
Planificare şi dezvoltare regională
Amenajare şi dezvoltare turistică
Turism și dezvoltare teritorială
(în limba maghiară)
An studii
I
II
I
II
I
II
Nr. grupă
1
1
1
2
1
2
1
1
8-10
METODOLOGIA PR.
DE AMEN.
GESTIUNEA RESURSELOR UMANE ÎN
TURISM
S46
Papp L.
C6
Egresi I.
Metodologia pr. de amen.
Gestiunea res.um.
Gestiunea
VALORIF. TUR. A PATRIM. ETNOGRAFIC
10-12
Egresi I.
res.um.
S46
Papp L.
C6
Pușcaș A.
C1
TURISM BALNEAR
Păcurar A.
H2
H2
Egresi I.
Modele de am. tur.
Valorif tur. a patr.
C1
Turism balnear
12-14
Pușcaș A.
Tendințe în
Valorif tur. a patr.
Pușcaș A.
Politici și strategii de dezv.
Păcurar A.
H2
Egresi
S52
Máthé Cs.
C6
tur.inter. Păcurar
C6
C1
.
TENDINŢE ÎN TUR.INTERNAŢIONAL
CART. DIGITALĂ
Proiecte
14-16
Bartos
de mediu
C1
Păcurar A.
S57
S57
Bădărău S.
Remodelarea st.
MAN. PROIECTELOR EU
POLITICI ȘI STR. DE DEZV.
16-18
C2
Bolog C.
S46
Benedek J.
S57
Kerekes
Legislație în am.terit.
Cartografie digitală
18-20
Tendințe în tur.inter.
Păcurar A. C1
Man. Proiectelor EU
S30
Bartos
S10
Moldovan C.
S57
Kerekes
Gis aplicat
8-10
S 70
Fonogea S.
DEZVOLTARE REG.
Probleme dem.actuale
METODE ȘI MODELE DE PROSPECTARE
10-12
S46
Boțan C.
S53
Gligor V.
C6
Dezsi Ș.
Infr.tehnice
T1
REMODEL.TUR. A STAŢ. BALNEO
MANAG. HOTELIER
12-14
Rusu R.
Dezv.reg.
PROBLEME DEM.
S53 Gligor V.
Metode și modele de prospectare
Dezsi Ș.
C5
Bolog C.
H1
Máthé
S.46
Boțan C.
C6
INFRASTRUCTURI TEH.
Remodelarea st.
Manag. hotelier
STRATEGII DE AMEN. TERITORIALĂ
TURISM CULTURAL
14-16
C5
Bolog C.
Máthé
T1
Rusu R.
C6
Egresi I
C3
Nagy
H1
LEGISLAȚIE ÎN AM.TERIT.
VALORIF. TUR. A PATRIM. CULTURAL
Comunicare în afaceri
Tur. cult.
Sist. tur.inter.
Modele de am. tur.
16-18
Moldovan C.
C6
Dezsi Ș.
Nagy
Nagy
V/2
Kádár S.
C1
Egresi I
S10
C3
C3
18-20
Valorif. tur. a patrim.
Dezsi Ș.
Valorif. tur. a patrim.
Dezsi Ș.
COMUNICARE
Kádár S.
C3
SIST. TUR. INTERNAȚ.
Nagy
C6
C6
T3
PEISAJE CULTURALE
Transp. în tur.
Bodocan V.
Strategii
Strategii de am.
Puiu V.
Transp.
GIS
8-10
de am.
în tur.
S57
Ilovan O.
S27
Imecs
S70
S22
Puiu
S22
S70
Comp. envir. a sist. regionale
10-12
S57
Vescan I.
S43
TRANSPORT ÎN TURISM
Bodocan V.
Gis
S28
Imecs
COMP. ENV.A SIST.REG.
12-14
S57
Vescan I.
MARKETINGUL STR.DE PRIMIRE TURISTICĂ
Gis
FSEGA S 342
Chiș A.
SISTEME REGIONALE
MODELE DE AMEN. TURISTICĂ
S28
Imecs
IMP. MED. TUR.
14-16
S52
Gligor V.
S43
Ciangă N.
S30
Șerban
COMP. ENV.ÎN TURISM
COMP. ORGANIZAȚIONAL
16-18
S57
Kovács
C2
Vescan I.
S30
Imp. med. tur.
Șerban
Comp.env.în tur.
Comp.env.în tur.
Comp. organizațional
PROIECTE DE MEDIU
18-20
Vescan I.
Vescan I.
S57
Kovács
S30
Bădărău S.
C2
C2
MIERCURI
MARŢI
LUNI
8-10 REG. ȘI REGIONALIZARE GIS APLICAT Imbroane A. Practică pedagogică S53 Ilovan O. Sisteme 10-12
8-10
REG. ȘI REGIONALIZARE
GIS APLICAT
Imbroane A.
Practică pedagogică
S53
Ilovan O.
Sisteme
10-12
S28
În școli
Soós
regionale
S52
Filip S.
12-14
Peisaje culturale
S53 Papp L.
Regiune și regionalizare
14-16
S53
Ilovan O.
16-18
18-20
8-10
10-12
12-14
Metodologii didactice
Metodologii didactice
14-16
C4
Dulamă E.
C4
Dulamă E.
16-18
Practică pedagogică
Dulamă E.
Practică pedagogică
C4
C4
Dulamă E.
18-20
VINERI
JOI

Nomenclatorul sălilor de studiu

Sediul central – etajul 2

Sediul central - parter

S

57 – Geografie Fizică

S

22 – Parter Nord

S

70 – Laboratorul de Geografie Umană

S

27 – Parter Sud

C 1 – Sala cantina Haşdeu

S

28 – Laboratorul de Informatică

C

2 – Sala cantina Haşdeu

S

30 – Laboratorul de Hidrometrie

C

3 – Sala cantina Haşdeu

S

37 – Laboratorul de Cercetarea Mediului

C

5 – Sala cantina Haşdeu

Sediul central – etajul 1

S

43 – Amfiteatru de Geografie

S

45 – Laboratorul de Meteorologie

S

46 – Geografie Economică

S

52 – Sală curs

S

53 – Laboratorul de Geomorfologie

C 6 – Sala cantina Haşdeu

T 1, T2 – Centru de Training în Turism

AES Facultatea de Biologie şi Geologie, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 Foraj Facultatea de Biologie şi Geologie, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 V2/1 Facultatea de Matematică şi Informatică Str. Kogălniceanu Nr.1 S4, S14 – Fac. de Sociologie, str. Plugarilor nr. 34 (vizavi de str. Muncii 1) S114 - Fac. de Psihologie, Str 21 Dec. 1989, nr. 128. S. Kulcsár - Fac. de Psihologie, Str 21 Dec. 1989, nr. 128. S6/2 - Facultatea de Matematică şi Informatică str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1