Sunteți pe pagina 1din 33

Serii cu termeni pozitivi.

Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Curs 4
Serii de numere reale

Facultatea de Hidrotehnică
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"
Iaşi 2014
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy

Teoremă (Criteriul rădăcinii)P
Fie xn o serie cu termeni pozitivi. Presupunem că există
n=0

n
lim xn = l ∈ [0, +∞] .
n→∞


P
(i) Dacă l < 1, atunci seria xn este convergentă.
n=0

P
(ii) Dacă l > 1, atunci seria xn este divergentă.
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy

Demonstraţie

(i) Să presupunem că lim n
xn = l < 1 şi fie q ∈ (l, 1) . Atunci
n→∞
există n0 ∈ N astfel încât, pentru orice n ∈ N, n ≥ n0 , să avem

n
xn ≤ q.

Deoarece
xn ≤ q n , pentru orice n ≥ n0 ,

q n , q ∈ (0, 1), este convergentă, conform Criteriului
P
iar seria
n=0

P
de comparaţie rezultă că xn este convergentă.
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy


(ii) Dacă lim n
xn = l > 1, atunci există n0 ∈ N astfel încât,
n→∞
pentru orice n ∈ N, n ≥ n0 , să avem

n
xn ≥ 1.

Cum xn ≥ 1, pentru orice n ≥ n0 , şirul (xn )n≥0 nu converge laP
zero. Rezultă că seria xn este divergentă.
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy

Observaţie

P
Dacă l = 1, atunci natura seriei xn nu poate fi stabilită cu ajutorul
n=0
P∞ 1 P∞
acestui criteriu. Într-adevăr, considerând seriile 2
şi n,
n=1 n n=0
observăm că, pentru prima serie,
r

n n 1
l = lim xn = lim = 1,
n→∞ n→∞ n2
iar pentru a doua serie,

n

n
l = lim xn = lim n = 1,
n→∞ n→∞

deci în ambele cazuri l = 1; însă, prima serie este convergentă, iar a


doua serie este divergentă.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy

Exerciţiu
Să se studieze natura seriei

X 1
 2. (1)
1 n

n=1
1+
n

1
Soluţie. Termenul general al seriei este xn =   2 . Calculăm
1 n
1+
n


n
1 1
lim xn = lim  n = < 1.
n→∞ n→∞ 1 e
1+
n

Conform Criteriului rădăcinii, seria (1) este convergentă.


Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy

Exerciţiu
Să se studieze natura seriei
∞  n
X n2 + n + 1
a· , a > 0.
n2
n=1
n
n2 + n + 1

Soluţie. Termenul general al seriei este xn = a · .
n2
Calculăm
√ n2 + n + 1
 
n
lim xn = lim a · = a.
n→∞ n→∞ n2

Conform Criteriului rădăcinii, dacă a < 1, atunci seria dată este


convergentă, iar dacă a > 1, seria este divergentă.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy

Dacă a = 1 nu putem aplica Criteriul rădăcinii, dar, în acest caz,


observăm că
 n(n+1)
 n2

n n2
n2
 
+n+1 n + 1 n+1
lim xn = lim = lim  1 +  = e.
n→∞ n→∞ n2 n→∞ n2

Termenul general al seriei neavând limita 0, seria 2 n
P n +n+1
este divergentă.
n=1 n2
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul raportului

Teoremă (Criteriul raportului)P
Fie seria xn , cu xn > 0, pentru orice n ∈ N. Presupunem că
n=0
există
xn+1
∈ [0, +∞] .
l = lim
xn n→∞

P
(i) Dacă l < 1, atunci seria xn este convergentă.
n=0

P
(ii) Dacă l > 1, atunci seria xn este divergentă.
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul raportului

Observaţie
xn+1
Dacă l = lim = 1, atunci nu putem decide natura seriei cu
xn
n→∞
ajutorul Criteriului raportului.
P∞ 1 P∞ 1
Într-adevăr, considerând seriile şi 2
, observăm că în
n=1 n n=1 n
ambele cazuri l = 1; însă, prima serie este divergentă, iar a doua serie
este convergentă.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul raportului

Exerciţiu
Să se studieze natura seriei

X 2n + 5
. (2)
3n
n=0

2n + 5
Soluţie. Termenul general al seriei este xn = . Calculăm
3n
 
n+1 5
2 1 + n+1
2n+1 + 5 3n

xn+1 1 2 2
lim = lim = lim  = < 1.
n→∞ (2n + 5) 3n+1

n→∞ xn 3 n→∞ 5 3
2n 1 + n
2

Conform Criteriului raportului, seria (2) este convergentă.


Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul raportului

Exerciţiu
Să se studieze natura seriei

X nn
. (3)
n!
n=1

nn
Soluţie. Termenul general al seriei este xn = . Calculăm
n!

(n + 1)n+1 n! n+1 n
 
xn+1
lim = lim · n = lim = e > 1.
n→∞ xn n→∞ (n + 1)! n n→∞ n

Conform Criteriului raportului, seria (3) este divergentă.


Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul Raabe-Duhamel

Teoremă (Criteriul Raabe-Duhamel)P
Fie seria xn , cu xn > 0, pentru orice n ∈ N. Presupunem că
n=0
există  
xn
lim n − 1 = l ∈ [0, +∞] .
n→∞ xn+1

P
(i) Dacă l > 1, atunci seria xn este convergentă.
n=0

P
(ii) Dacă l < 1, atunci seria xn este divergentă.
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul Raabe-Duhamel

Observaţie
 
xn
Dacă l = lim n − 1 = 1, atunci natura seriei nu poate fi
n→∞xn+1
precizată cu ajutorul Criteriului Raabe-Duhamel.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul Raabe-Duhamel

Exerciţiu
Să se studieze natura seriei

X 1 · 3 · 5 · ... · (2n − 1) 1
· . (4)
2 · 4 · 6 · ... · 2n n2
n=1

Soluţie. Termenul general al seriei este

1 · 3 · 5 · ... · (2n − 1) 1
xn = · 2.
2 · 4 · 6 · ... · 2n n
Vom încerca să aplicăm Criteriul raportului. Avem

1 · 3 · 5 · ... · (2n − 1) · (2n + 1) 1


xn+1 = ·
2 · 4 · 6 · ... · 2n · (2n + 2) (n + 1)2
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul Raabe-Duhamel

xn+1 2n + 1 n2
lim = lim · = 1,
n→∞ xn n→∞ 2n + 2 (n + 1)2

deci nu putem stabili natura seriei cu ajutorul Criteriul raportului.


Vom aplica Criteriul Raabe-Duhamel. Pentru aceasta calculăm
!
2n + 2 (n + 1)2
 
xn
lim n −1 = lim n · −1
n→∞ xn+1 n→∞ 2n + 1 n2
5n2 + 6n + 2 5
= lim 2
= > 1.
n→∞ 2n + n 2
Prin urmare, seria (4) este convergentă.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul condensării (al lui Cauchy)

Teoremă (Criteriul condensării)

Fie (xn )n≥0 un şir descrescător de numere reale pozitive.


∞ ∞
2n x2n au aceeaşi natură.
P P
Atunci seriile xn şi
n=0 n=0

Corollary
P∞ 1
Seria α
, α ∈ R, este convergentă pentru α > 1 şi
n=1 n
divergentă pentru α ≤ 1.

P∞ 1
Seria α
, cu α ∈ R, se numeşte seria armonică generalizată.
n=1 n
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul condensării (al lui Cauchy)

Demonstraţie
1
Termenul general al seriei este xn = .

P∞ 1
Dacă α < 0, atunci lim xn = +∞, deci seria α
este
n→∞ n=1 n
divergentă.
∞ 1
P
Dacă α = 0, atunci lim xn = 1, deci seria α
este
n→∞ n=1 n
divergentă.
Dacă α > 0, atunci şirul (xn )n≥1 este descrescător, astfel că
putem aplica Criteriul condensării.
∞ 1
P
Conform acestui criteriu, seria are aceeaşi natură cu
n=1 nα
∞ ∞
 n
1 1
2n n α =
P P
seria α−1
, care este o serie
n=0 (2 ) n=0 2
1
geometrică de raţie q = α−1 .
2
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criteriul condensării (al lui Cauchy)


 n
1 P 1
Dacă < 1, adică α > 1, seria este
2α−1 n=1 2α−1
∞ 1
P
convergentă, prin urmare şi seria α
este convergentă.
n=1 n  n
1 ∞
P 1
Dacă ≥ 1, adică α ≤ 1, seria este
2α−1 n=1 2α−1
P∞ 1
divergentă, deci şi seria α
este divergentă.
n=1 n
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criterii de convergenţă

Teoremă (Criteriul lui Dirichlet)P
Fie seria xn yn , unde (xn )n≥0 şi (yn )n≥0 sunt şiruri de numere
n=0
reale. Dacă:

P
(i) seria xn are şirul sumelor parţiale mărginit şi
n=0
(ii) şirul (yn )n≥0 este monoton descrescător şi are limita 0,

P
atunci seria xn yn este convergentă.
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criterii de convergenţă

Exerciţiu
Să se arate că seria

X sin nx
(5)
n
n=1

este convergentă, pentru orice x ∈ R.


Soluţie. Să observăm mai întâi că această serie se poate scrie sub
forma

X 1
sin nx · .
n
n=1

1
Vom folosi Criteriul lui Dirichlet cu xn = sin nx şi yn = . Fie
n

P
(Sn )n≥1 şirul sumelor parţiale asociat seriei xn .
n=1
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criterii de convergenţă

Dacă x 6= 2k π, k ∈ Z, atunci

x 1

cos − cos(n + )x

|Sn | = |sin x + sin 2x + ... + sin nx| =
2 2
x
2 sin
2

2 1
≤ x = x , pentru orice n ∈ N.
2 sin sin

2 2
Dacă x = 2k π, k ∈ Z, atunci

|Sn | = |sin x + sin 2x + ... + sin nx| = 0.

Prin urmare, şirul (Sn )n≥1 este mărginit.


1
Şirul yn = este descrescător şi convergent la 0.
n
Conform Criteriului lui Dirichlet seria (5) este convergentă.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criterii de convergenţă

Teoremă (Criteriul lui Abel)P
Fie seria xn yn , unde (xn )n≥0 şi (yn )n≥0 sunt şiruri de numere
n=0
reale. Dacă:

P
(i) seria xn este convergentă şi
n=0
(ii) şirul (yn )n≥0 este şir monoton şi mărginit,

P
atunci seria xn yn este convergentă.
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Criterii de convergenţă

Exerciţiu
Să se studieze natura seriei
1
∞ cos n cos
n.
X
(6)
n
n=1

Soluţie. Scriem seria sub formaX cos n 1
· cos
n n
n=1

cos n 1
şi folosim Criteriul lui Abel cu xn = şi yn = cos .
n n
P∞ cos n
Seria este convergentă, iar şirul (yn )n≥1 este crescător şi
n=1 n
mărginit. Conform Teoremei lui Abel, seria (6) este convergentă.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii alternante

Definiţie

P
O serie xn se numeşte alternantă dacă termenii săi alternează ca
n=0
semn, adică
xn xn+1 < 0, pentru orice n ∈ N.

Orice serie alternantă poate fi scrisă în una din următoarele


două forme:

X ∞
X
(−1)n an sau (−1)n+1 an , cu an ≥ 0, pentru orice n ∈ N.
n=0 n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii alternante

Teoremă (Criteriul lui Leibniz)


Fie (an )n≥0 un şir descrescător de numere reale pozitive,

(−1)n an este convergentă.
P
convergent la 0. Atunci seria
n=0

Demonstraţie
Utilizăm Criteriul lui Dirichlet. Fie xn = (−1)n şi yn = an , pentru
orice n ∈ N. Fie (Sn )n≥0 şirul sumelor parţiale asociat seriei

(−1)n . Se observă uşor că Sn = 1 pentru n par şi Sn = 0
P
n=0
pentru n impar, deci (Sn )n≥0 este mărginit. Cum şirul (yn )n≥0
este descrescător şi convergent la 0, conform Criteriului lui

(−1)n an este convergentă.
P
Dirichlet obţinem că seria
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii alternante

Exemplu
Seria

X (−1)n
n
n=1

este convergentă conform Criteriului lui Leibniz, deoarece şirul


1
an = tinde descrescător la 0.
n

Exemplu
Seria

X (−1)n
2n
n=0

este convergentă conform Criteriului lui Leibniz, deoarece şirul


1
an = n tinde descrescător la 0.
2
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii absolut convergente

Definiţie

P
Spunem că seria xn este absolut convergentă dacă seria
n=0

P
modulelor, adică seria |xn | , este convergentă.
n=0

Exemplu
Seria

X (−1)n
n2
n=1

este absolut convergentă întrucât seria modulelor esteX 1
n2
n=1

despre care am arătat că este o serie convergentă.


Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii absolut convergente

Teoremă

P ∞
P
Dacă xn este absolut convergentă, atunci xn este
n=0 n=0
convergentă.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii absolut convergente

Demonstraţie

P
Deoarece seria xn este absolut convergentă, rezultă că
n=0

P
|xn | este convergentă. Conform Criteriului lui Cauchy,
n=0
pentru orice ε > 0 există nε ∈ N astfel încât, pentru orice n ∈ N,
n ≥ nε , şi orice p ∈ N∗ , avem

||xn+1 | + ... + |xn+p || < ε,

adică
|xn+1 | + ... + |xn+p | < ε.
Fie n ∈ N∗ , n ≥ nε şi p ∈ N. Avem

|xn+1 + ... + xn+p | ≤ |xn+1 | + ... + |xn+p | < ε,P
prin urmare, seria xn este convergentă.
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii absolut convergente

Observaţie
Reciproca acestei teoreme nu este adevărată. Există serii convergente
care nu sunt absolut convergente.

Exemplu
P∞ (−1)n
Seria este convergentă, dar seria modulelor
n=1 n
∞ (−1)n ∞

P = P 1 este divergentă.
n n
n=1 n=1

Definiţie

P ∞
P
Spunem că seria xn este semiconvergentă dacă seria xn este
n=0 n=0

P
convergentă, dar seria modulelor, |xn | , este divergentă.
n=0
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii absolut convergente

Exerciţiu
Studiaţi absoluta convergenţă a seriei

X sin nx
, x ∈ R.
n2
n=1

sin nx 1
Soluţie. Deoarece 2 ≤ 2 , pentru orice n ≥ 1 şi orice x ∈ R,

n n
P∞ 1
iar seria 2
este convergentă, conform Criteriului de comparaţie,
n=1 n
∞ sin nx

P
rezultă că seria modulelor n2 este convergentă. Prin urmare,

n=1
∞ sin nx
P
seria 2
este absolut convergentă.
n=1 n
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergenţă Serii cu termeni oarecare

Serii absolut convergente

Exerciţiu
Studiaţi absoluta convergenţă a seriei

X (−1)n
√ .
n=1
n

P∞ (−1)n
Soluţie. Observăm că seria √ este o serie alternantă şi,
n=1 n
conform Criteriului lui Leibniz, este convergentă. Seria modulelor
∞ (−1)n ∞ 1

P √ = P
√ este divergentă (seria armonică generalizată
n=1
n n=1 n
1 ∞ (−1)n
P
cu α = < 1). Prin urmare, seria √ este semiconvergentă.
2 n=1 n

S-ar putea să vă placă și