Sunteți pe pagina 1din 2

Cangurul 2006

11-12

Rezolvare:
(a+b)(a-b)=a2-b2
A 20062 B 20062 – 1 C 20062 – 4 D 20062 – 9 E 20062 – 16

Rezolvare:
2*5=10 , 100= 2*2*5*5 ?

Rezolvare:
Completăm figura până la un pătrat cu latura de 5 pătrățele .

Rezolvare:

√3
L

M D

LX înâlțime în ∆AXR ; XM înâlțime ∆XPC ; MN are aceiaș lungime cu înălțimea ∆CDP.


m(∠XRA) = 120° - 90°=30° , analogic și m(<XAR)=30° → ∆AXR isoscel . Calculăm :
XR=LR/cos30°=1 ; LX=1/2 XR=1/2
XP=XC , m(<PXC)=360° - 90° - 90° - 120° =60° , rezultă ∆XPC echilateral și PC=1.
𝟏 √𝟑
XM=√𝟏 − 𝟒 = 𝟐 .

LN=AD=2 ∙ √𝟑 ∙ cos30°= 3
𝟏 √𝟑 𝟓−√𝟑
MN = LN – LX – XM =3 - - =
𝟐 𝟐 𝟐
𝟏 𝟓−√𝟑 𝟓−√𝟑
A(∆PCD) = 𝟐 ∙ 𝟏 ∙ = Răspuns: A
𝟐 𝟒