Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul 2

Timp efectiv de lucru:


Test sumativ 45 de minute

Varianta I Varianta II
1. În desen este reprezentat graficul variaţiei 1. În desen este reprezentat graficul de des-
temperaturii apei timp de 20 de minute: cărcare a grînelor dintr-un depozit timp
de 16 ore:
t°C
Cantitatea, tone
80 Gg 40
60 Gf
Gh 30
40 Gf Gg
20
20 t, t,
min. 10 Gh
ore
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 O 2 4 6 8 10 12 14 16 18
a) Indicaţi litera A dacă propoziţia este 3p a) Indicaţi litera A dacă propoziţia este
adevărată, sau litera F dacă ea este falsă: adevărată, sau litera F dacă ea este falsă:
„ G f este graficul unei funcţii crescătoare”. „ G h este graficul unei funcţii crescătoare”.
A F A F
b) Aflaţi cu cîte grade a crescut temperatura 3p b) Aflaţi cu cît s-a micşorat cantitatea de
apei în primele 6 minute. grîne în primele 6 ore.
c) Aflaţi cu cîte grade s-a schimbat tempe- 3p c) Aflaţi cu cît s-a micşorat cantitatea de
ratura apei în ultimele 8 minute. grîne în ultimele 8 ore.
d) Aflaţi perioada în care temperatura apei 3p d) Aflaţi cîte ore nu s-au efectuat lucrări
nu s-a schimbat. în depozit.
e) Definiţi prin formule analitice funcţiile 4p e) Definiţi prin formule analitice funcţiile
reprezentate prin graficele G f , G g şi Gh . reprezentate prin graficele G f , Gg .
2. Determinaţi valorile reale ale lui x pentru care 4p 2. Determinaţi valorile reale ale lui x pentru care
ambele funcţii f : R → R, f ( x) = −( x − 4)2 , ambele funcţii f : R → R, f ( x) = ( x - 7) 2 ,
4 8
şi g: R∗ → R∗ , g ( x) = , sînt descrescă- şi g : R ∗ → R ∗ , g ( x) = − , sînt crescă-
x x
toare. Argumentaţi răspunsul. toare. Argumentaţi răspunsul.
3. Fie funcţia 3. Fie funcţia.
f : R → R, f ( x) = −2 x 2 − 5 x − 3. f : R → R, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 3
a) Scrieţi în casetă unul dintre semnele „<”, 4p a) Scrieţi în casetă unul dintre semnele „<”,
„=” sau „>”, astfel încît să obţineţi o „=” sau „>”, astfel încît să obţineţi o
propoziţie adevărată: „ f (0) f (–1)”. propoziţie adevărată: „ f (–1) f (0)”.
b) Trasaţi graficul G f . 4p b) Trasaţi graficul G f .
c) Determinaţi E( f ). 2p c) Determinaţi E( f ).
d) Completaţi casetele: d) Completaţi casetele:
f pentru x ∈ ; 2p f pentru x ∈ ;
f pentru x ∈ ; 2p f pentru x ∈ ;
min f ( x) = . 2p min f ( x) = .
x∈R x∈R
e) Formulaţi un exemplu din fizică referitor 2 p e) Formulaţi un exemplu din viaţa cotidiană
la aplicarea funcţiei de gradul II. privind aplicarea funcţiei .
Baremul de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nr. puncte 38–37 36–33 32–29 28–23 22–17 16–12 11–8 7–5 4–3 2–0

54 Algebr=