Sunteți pe pagina 1din 6

Numele:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Prenumele:


CULTURII ȘI CERCETĂRII Patronimicul:
AL REPUBLICII MOLDOVA Instituţia de învăţământ:

Localitatea:

Raionul / Municipiul:
Agenţia Națională pentru
Curriculum și Evaluare

MATEMATICA

EXAMEN NAȚIONAL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI


SESIUNEA DE BAZĂ
07 iunie 2018
Timp alocat – 120 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră, creion, riglă, radieră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Numele şi prenumele evaluatorului: _______________________________ Punctaj total:_________


Anexă

(𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2
(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2
(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2
𝒜𝑠𝑓𝑒𝑟ă = 4𝜋𝑅 2
𝒜𝑝ă𝑡𝑟𝑎𝑡 = 𝑎2
Nr. Item Scor

Completați caseta, astfel încât propoziţia obţinută să fie adevărată.


1. L
21 7 0
“Dacă 𝑎 = −5 + 3 și 𝑏 = ∶ , atunci valoarea produsului 𝑎 ∙ 𝑏 este
5 10 3
numărul .”
a= -2 b= 6 a*b=-12
2. În desenul alăturat 𝐴𝐵𝐶𝐷 este un paralelogram, în L
care 𝑚(∠𝐴) = 45°. Scrieți în casetă măsura în 0
grade a unghiului 𝐵. 3

𝑚(∠𝐵) = 135 .

180 - 45 = 135
3. În desenul alăturat este reprezentat graficul funcției L
𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, 𝑎 ≠ 0. 0
Utilizând desenul, scrieți în casetă unul dintre semnele 3
“<”, “>” sau “=”, astfel încât propoziţia obţinută să fie
adevărată. f(1)=2,8 f(3)=4
𝑓(1) 𝑓(3).

Din 3 litri de lapte se obțin 600 grame de brânză. Determinați câte kilograme de brânză se
4. L
obțin din 5 litri de lapte.
0
Rezolvare: 1
2
3l ---------- 600 g 3
5l --------------- ? 4

x= 5*0,6 :3 = 1kg

Răspuns:________________________________________________________________.
9
5. Calculați valoarea expresiei: √75 − √12 − . L
√3
Rezolvare: 0
1
2
3
4

Răspuns:________________________________________________________________.

6. Determinați modulul diferenței soluțiilor reale ale ecuației 𝑥 2 − 7𝑥 + 12 = 0. L


Rezolvare: 0
1
2
3
4

Răspuns:________________________________________________________________.

7. Linia mijlocie a unui triunghi echilateral este de 3 cm. Determinați lungimea înălțimii
L
triunghiului. 0
Rezolvare: 1
2
3
4
5

Răspuns:________________________________________________________________.
Suma a două numere este egală cu triplul celui mai mic dintre aceste numere. Determinați
8. L
aceste numere, dacă se cunoaște că unul dintre ele este cu 11 mai mare decât celălalt.
0
Rezolvare:
1
2
3
x+y=3x 4
x=11
.......... 5
y-x=11 y=22

Răspuns:______________________________________________________________.

9. Determinați domeniul de definiție al funcției 𝑓: 𝐷 → ℝ, 𝑓(𝑥) = √7 − 2𝑥. L


Rezolvare: 0
1
7-2x 2
3
4
5

Răspuns: 𝐷 = ___________________________________________________________.

Petru a vopsit suprafața unui cub cu muchia de 4 dm, iar Maria a vopsit o sferă cu raza
10. L
de 3 dm. Determinați cine a vopsit o suprafață de arie mai mare.
0
Rezolvare:
1
2
3
4

Răspuns:________________________________________________________________.
11. Arătați că pentru orice 𝑋 ∈ ℕ valoarea expresiei L
𝑋 3 + 2𝑋 2 − 4𝑋 − 8 0
𝐸(𝑋) =
𝑋 2 + 4𝑋 + 4 1
2
este un număr întreg.
3
Rezolvare: 4
5
6

12. Fie funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2. Determinați valorile reale ale lui 𝑚, pentru L
care punctul 𝐴(𝑚, 1) aparține graficului funcției 𝑓 și este situat în cadranul I. 0
Rezolvare: 1
2
3
4

Răspuns:________________________________________________________________.