Sunteți pe pagina 1din 5

Nr Etapele lecţiei Obiective Activităţi desfăşurate Resurse

crt. Profesor Elevi Procedurale Materiale Temporale


(min)
1. Moment Verifică dacă sunt - Îşi pregătesc caietul şi 2
organizatoric condiţii optime pentru manualul, creioane colorate
desfăşurarea lecţiei; etc.
- Notează elevii absenţi şi
solicită elevilor să-şi
pregătească cele necesare
desfăşurării lecţiei..
2. Reactualizarea O1 Prin chestionare orală: Răspund la întrebări: Dialogul 5
cunoştinţelor - Care sunt organele ce - Organele sistemului nervos
alcătuiesc sistemul sunt măduva spinării şi
nervos (central şi encefalul (în canalul
periferic) şi unde sunt vertebral şi cutia craniană),
localizate acestea? nervii şi ganglionii nervoşi
Identificaţi-le pe plansa! (în organism).
- Ţesutul nervos este cel
prezent în organele nervoase,
- Din ce fel de ţesut sunt alcătuit din celule nervoase
alcătuite şi care sunt (neuroni) şi celule gliale.
celulele prezente? - Neuronii sunt alcătuiţi din
corp celular şi prelungiri
(dendrite şi axon).
3. Prezentarea - Anunţă şi scrie pe tablă - Notează în caiete titlul Conversația Tablă, 3
temei şi a titlul lecţiei şi prezintă lecţiei şi urmăresc euristică caiete
competenţelor competenţele pe care competenţele.
elevii trebuie să le
cunoască la finalul lecţiei
4. Captarea - Solicită elevilor să Elevii răspund că-şi vor problematizarea, 5
atenţiei explice ce se întâmplă retrage mâna, că vor încerca
când atingem palma de să-şi redreseze poziţia
soba fierbinte? Dar dacă corpului, că se vor întoarce
ne împiedicăm? Cum în direcţia sunetului.
reacţionăm când ne
auzim strigaţi pe nume?
5. Dirijarea O1 - Proiectează elevilor o - Elevii observă că corpii - lucrul cu Manual, 20
învăţării imagine microscopică cu neuronilor sunt în interiorul manualul imagini,
secţiune prin măduva măduvei spinării, dispuşi - observaţia caiete
spinării şi le solicită să într-o formaţiune în forma - exercițiul
identifice unde sunt literei H.
grupaţi corpii neuronilor.

- Solicita elevilor sa - Elevii răspund: substanta


O2 numeasca tipurile de cenusie cu rol în realizarea
substanta din SNC și funcţiei reflexă, iar substanţa
rolurile fiecaruia. de la periferie este cea albă
Mentioneaza ca în (prelungirile neuronilor) cu
sistemul nervos se rol în realizarea funcţiei de
clasifica după funcție în conducere. Elevii îşi scriu
somatic (al vieții de schiţa lecţiei în caiete.
relație) și vegetativ (al
functiilor de nutritie).
Incepe realizarea schiţei
lecţiei.

- Reprezintă schema unui - Elevii enumeră şi alte acte


arc reflex şi solicită reflexe, în afara celor
elevilor să dea exemple menţionate la începutul
de acte reflexe. lecţiei.

- Distribuie elevilor fişa


de activitate cu - Elevii rezolvă cerinţele din
reprezentarea unui reflex fişa de activitate.
medular de flexie şi le
solicită să indice pe
schemă componentele
arcului reflex (receptori,
cale aferentă, centru
nervos, cale eferentă,
efectori) şi să indice câţi
neuroni sunt implicaţi şi
de ce tip sunt aceştia.

- Realizează împreună cu - Reprezintă tabelul în caiete,


elevii un tabel sintetic cu participând la completarea
distribuţia substanţei lui.
cenuşii în organele
nervoase şi exemple de
reflexe somatice și
vegetative închise în
acestea, urmărind
planşele şi imaginile din
prezentarea PowerPoint.
6. Obţinerea O2 - Prin fixare parţială a - Răspund la întrebările Problematizarea, 10
performanţei cunoştinţelor, punând profesorului. dialogul
elevilor problema leziunilor la
nivelul nervilor spinali
sau cranieni, la nivelul
măduvei cervicale etc.
7. Asigurarea O3 - Prin chestionare orală - Se gândesc şi răspund la Dialogul 10
feed-back-ului pe tot parcursul lecţiei şi întrebări.
rezolvarea fişei de
evaluare de la finalul
lecţiei. Notează elevii
care au fost activi la oră
şi au realizat corect fişele
de activitate şi de
evaluare.
FIŞĂ DE ACTIVITATE

Identificaţi şi notaţi cele cinci componente ale arcului reflex medular şi menţionaţi numărul şi tipul neuronilor participanţi.