Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIV INTERDISCIPLINAR

ŞCOLILE IMPLICATE: Şcoala Generală Apold şi Şcoala Generală Şaeş,


jud. Mureş
PERIOADA DE DERULARE: noiembrie 2009-iunie 2010
CADRE DIDACTICE IMPLICATE: inst. Naghi Edit şi inst. Ciolan Vera
Activităţi educative interdisciplinare susţinute în cadrul proiectului :
 Confecţionarea de obiecte decorative pentru pomul de iarnă în cadrul orelor de educaţie tehnologică.
 Tema educative: Să ascultăm poveşti la gura sobei- vizionarea de materiale educative.
 Efectuarea împreună a unei excursii la Muzeul de Istorie din cetatea Sighişoara.
 Realizarea de desene educative pe teme educative date, teme reieşite din subiectul activităţilor.
 Invăţarea de cântece şi poezii.
 Concurs de recitări, cântece pe teme date.
 Intreceri sportive între clasele participante.
 Tema de educaţie moral-civică Copiii şi drepturile lor.
 Expoziţii la ambele şcoli cu imagini din activităţile şi cu produsele activităţiilor elevilor.

ARGUMENT:

Necesitatea educării copilului în spirit activ-participativ în vederea integrării sale într-o societate dinamică supusă
schimbării este o idee pe cât de veche pe atât de actuală.
Învăţământul contemporan exploatează aceasta idee impunând un alt mod de abordare a conţinutului educaţional.
Promovarea proiectelor de parteneriat educativ interdisciplinar constituie una din trăsăturile definitorii ale progresului stiinţei
contemporane.
Am ales drept titlu a proiectului de parteneriat expresia: BINE AI VENIT COLEG DE-NVĂŢĂTURĂ! deoarece consider
că are un caracter atractiv, elevii vor participa cu optimism, însufleţire şi dăruire, într-o atmosferă de voie bună la acest proiect.
Proiectul de parteneriat educative interdisciplinar contibuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.
Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul
activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor.
Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de cadrele didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele
elevilor.
În central atenţiei am avut realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti, care constă în dezvoltarea liberă, integrală,
armonioasă, a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. (Legea învăţământului nr.85 1995 Art.3)
O altă justificare a alegerii temei este în funcţie de necesităţile, condiţiile şi presiunile sociale exercitate asupra noului tip de
personalitate urmărit a fi realizat în cadrul procesului instructiv-educativ. Astfel am ţinut cont de comanda societăţii
contemporane care vizează formarea unor personalităţi receptive, deschise spre nou şi cu evidente înclinaţii creatoare.
Şcolile implicate în această colaborare dispun de resurse material şi umane ce se pot adapta la cerinţele derulării unui
asemenea parteneriat educative.
Toate activităţile acestui proiect, conceperea lui şi modul de derulare au acceptul direcţiunii şcolilor implicate, cât şi a
Consilierului de Programe şi Proiecte Educative Şcolare şi extraşcolare.
Scopul proiectului:

 Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi în proiect;
 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli implicate în acest proiect;
 Programul va reusi înlăturarea barierelor de comunicare între şcoli şi înscrierea în direcţia de dezvoltare a învăţământului
în cadrul reformei;
 Dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite;
 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, diversificarea acestor activităţi şi
marirea numărului lor în viitor;
 Susţinerea de către autorităţile locale prin demersuri a acestor activităţi, şcoala având rolul de a forma generaţia tânără;
Obiective:

Obiectivele urmărite au fost:

 Să existe comunicare între elevii şcolilor din cele două localităţi Apold şi Şaeş;
 Să se lege anumite prietenii intre elevii celor două şcoli;
 Să se desfăşoare diverse activităţi sportive, artistice, literare între elevii celor două şcoli;
 Să se desfăşoare activităţi de dobândire de cunoştinţe moral-civice;
 Să existe un comportament atent, tolerant şi civilizat între elevi;

INIŢIERE ŞI ORGANIZARE:
 Iniţiativa proiectului aparţine: inst. NAGHI EDIT
 Proiectarea, susţinerea şi evaluarea activităţilor din proiect aparţin: inst. NAGHI EDIT şi inst. CIOLAN VERA

GRUPURI ŢINTĂ:
Elevii clasei a IVa, Şcoala Generală Apold
Elevii clasei a IVa, Şcoala Generală Şaeş, com. Apold

PARTICIPANŢI LA PROIECT:

Elevii clasei a IVa, Şcoala Generală Apold şi Şaeş;


Învăţătorii şi directorii şcolilor;
Părinţii elevilor participanţi;
Reprezentanţi ai comunităţii locale (Primăria Apold)
LOCUL DERULĂRII PROIECTULUI:
 Şcoala Generală Apold
 Şcoala Generală Şaeş
 Oraşul Sighişoara, Cetatea Sighişoara, Muzeul de Istorie, cofetărie,
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:
Acest proiect educative se va derula timp de un an şcolar.( 2009-2010)
RESURSE:
A) Umane - participanţii la proiect
B) Materiale - diplome, rechizite, dulciuri
C) Financiare - sume diferite pentru cheltuieli de transport suportate de Comitetul de părinţi ale ambelor clase
D) Temporal e – anul şcolar 2009-2010

EVALUARE:
 Aprecierea permanent a activităţii şi rezultatelor muncii elevilor: orale, metoda Galeriei,
 Materiale afişate la panourile claselor şi a şcolilor,
 Realizarea unui PPS in care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din activităţile susţinute,
 Participarea cu acest proiect educative la eventualele concursuri,
 Postare proiectului pe internet,
 Realizarea unor CD-uri pentru elevii care au participat la proiect,

Întocmit de:
Inst. Naghi Edit
Inst. Ciolan Vera

APROBAT:
Director. Înv. CARMEN MOICA…………………………………………
CPPESE inst. CIOLAN VERA…………………………………………..

Să confecţionăm
Să ascultăm poveşti la podoabe de Crăciun
gura sobei pentru pomul de iarnă
Concurs de desene,
-activitate instructiv povestiri şi cântece
educativă-
BUN VENIT COLEG DE -
NVĂŢĂTURĂ !

Activitate interdisciplinară de
parteneriat educativ

Vizită la Muzeul
de Istorie din
cetatea Copiii şi Concursuri
Sighişoara drepturile lor sportive

BUN VENIT COLEG DE-NVĂŢĂTURĂ !


MICROPROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE
Tema activităţii: Conţinutul activităţii: Locul Participanţi: Perioada: Resurse: Evaluare:
activităţii:

Să ascultăm Tema educativă: Să ascultăm poveşti -calculator -aprecieri


poveşti la gura la gura sobei-vizualizarea unor CD-uri orale
sobei
Concurs de lectură: Cine citeşte cel mai
expresiv -fişe de
lucru fotografii
Completarea unor fişe de lucru;
Recunoaşte personajul poveşti! sau -gustări şi
Sc. Gen Elevii claselor decembrie dulciuri
Din ce poveste am citit fragmentul
Să coloram personaje din poveste! Apold a IV a 2009
Completarea --lipici,
Tema educativă: Să confectionam unor fişe de hârtie
Să confecţionam podoabe de Crăciun lucru: glasată
podoabe de -materiale
Crăciun Audiţie muzicală-Colinde foarfecă expuse la
Semnificaţia Crăciunului panoul
ceai cald cleselor

Să facem Tema educativă: Să facem cunoscute -calculator -aprecieri


cunoscute drepturile copilului în comunitatea orale
drepturile în care locuim!
copilului în Şc. Gen . Elevii claselor aprilie -fişe de
comunitatea în Completarea unor fişe de lucru
a IV a 2010 lucru – fotografii
care locuim! Şaeş
Realizarea unor pliante care conţin lipici, hârtie -materiale
drepturile copilului glasată expuse la
foarfecă panoul
Concurs de desene pe această temă culori
cleselor
Concursuri sportive jocuri
sportive

Excursie în Vizitarea Muzeului de Istorie şi a Sighişoara Elevii celor Mai fotografii


Sighişoara la cetăţii Sighişoara două clase
Muzeul de 2010
Istorie Dulciuri la cofetărie