Sunteți pe pagina 1din 16

LA MOARTEA

UNUI PROFET
N-am nici o îndoială că
Lucian Pintilie a fost un mare
profet. A avut destinul
profeților, calomniat, exilat,
denunțat că nu-și iubește
țara, deși numai iubirea
adevărată ceartă cu cele mai
grele cuvinte.
PAGINA 12 FITS, DE 25 DE ANI PAGINA 5

YUVAL NOAH HARARI: CÂTEVA


LECȚII PENTRU SAPIENS
Popularul autor israelian lansează la sfârșitul lui
august o nouă carte, 21 de lecții pentru secolul 21.
ANUL XIV w NR. 610 w 16 – 22 IUNIE 2018 w REALIZAT DE EDITURA POLIROM ȘI ZIARUL DE IAȘI
PAGINA 14

DOSAR
PAS CU PAS: SUBORDONAREA
JUSTIŢIEI DE POLITIC

CE FEL DE ROMÂNIE? PAGINILE 6-10


2 opinii ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018
www.suplimentuldecultura.ro

Mondialul e o copilărie
La ora la care veți citi aceste rân
duri mă voi afla deja în fostul ANDREI CRĂCIUN
Leningrad în căutarea Mondialu
lui pierdut. Merg spre Mondial CULEGĂTORUL DE HARFE
ca spre paradisul din care toți
am fost alungați, merg ca spre
copilărie.
decât să se întoarcă la Cairo fără
Cultura timpului nostru ar fi de puncte. Pentru ei, fotbalul e încă o
neînțeles fără jocul de fotbal. problemă mai importantă decât
Jules Rimet, părintele ideii de viața și moartea. Au ceva din acei
Mondial, era încredințat că o cupă brazilieni care sau aruncat din
a tuturor națiunilor va schimba înaltul stadionului Maracanã după
secolul XX. Bineînțeles că Jules cea mai grea întrebare din lume: (care nici măcar nu e la Mondial), bălăci întro supă călăie de senti finala pierdută cu Uruguay în 1950.
Rimet a avut dreptate. de ce? extremele Angliei centrează mai mente prefabricate. Ce să mai faci Priviți către Islanda. După
Primul Mundial sa jucat în Cupa Mondială era o între prost decât ale Nigeriei, iar fot cu un sufletul omului? Vom fi prestațiile de la Euro 2016, a cres
Uruguay – acum 88 de de ani. cere pe națiuni. Dar, în ciuda re baliștii din Costa Rica sau consa preistorie și toată cunoașterea cut natalitatea ca niciodată îna
Între timp, ideea a trecut din gresului din ultima jumătate de crat în campionatul Norvegiei. noastră va încăpea pe un cip întro inte. Va crește iar.
avangardă întrun redutabil con deceniu, ideea de globalizare a în Totul sa schimbat în ultimii fracțiune de secundă care nu va Priviți către Senegal. Dacă o
servatorism, cum se întâmplă cu vins. Nu mai avem japonezi, nu optzeci și opt de ani. Mondialul scandaliza pe nimeni. echipă africană poate să urce Eve
toate ideile mari în trecerea tim mai avem suedezi, nu mai avem seamănă unei sărbători populare De aceea, vă invit să urmăriți restul, Senegalul e acea echipă
pului. Și – desigur – a mai fost și australieni și nu mai avem chi profitabile, fotbalul e – de mult – cu atenție tocmai echipele națio africană. Și până la urmă ce ar fi
murdărită de corupție. nezi. În ultimul deceniu am fost mai mult marketing. Se câștigă nale pentru care Mondialul e încă mai frumos decât să se întâmple
Un Campionat Mondial de mai des la Londra și la Roma mai mulți bani, dar sa pierdut în o afacere de inimă. tocmai în Rusia?
fotbal nu mai are, la zi, puterea să decât la Băicoi și Slatina și nu zona inimii. Priviți către Perú. În Perú lo Mondialul e o copilărie.
miște lumea. Să nu ne mai amă sunt singurul român care a luato Sufletul. Sufletul a ajuns să cuiesc oameni pentru care dem Mă gândesc cu tristețe la copiii
gim. Miracolul a trecut. pe această cale. ne lipsească. nitatea înseamnă goluri în vara mileniului III care nu vor cunoaște
Mă aflu în drum spre Sankt Granițele nu sau șters, dar Omul de mâine, scriu futuro rusească. Nu se poate altfel. niciodată bucuria unui tricou din
Petersburg, drumul spre Petro sau diluat. Fotbalul e o oglindă. logii, nici măcar nu va mai avea Priviți către Egipt, nu doar pen pânză proastă pe care scrii cu carioca
grad e întotdeauna lung și ai timp În fotbalul la zi, Brazilia are o de nevoie de suflet, va trăi pentru tru că Salah e mare. Egiptenii mai un număr și un nume în care crezi
să meditezi la cea mai simplă și fensivă mai bună decât Italia totdeauna, va fi nemuritor și se va degrabă șiar pune capăt zilelor mai mult decât în Dumnezeu. SDC

Dragă Simona Halep...


șoferii sau cu bicicliștii, cu Steaua
sau cu Dinamo, cu LGBT sau cu fa
milia tradițională, cu „Salvați Roșia
Montană“ sau cu corporațiile, cu
statul de drept sau cu statul paralel.
Am și eu o problemă. De fapt, lui, că cică e pământul lui și nu are lei, adică vreo 200 de euro. Șiacu’, Poți rezolva tu toate astea?
vreo două. Nici nu știu care să
încep, așa că o să zic la întâm
voie să treacă nimeni în afară de el.
Cum să avem noi autostrăzi în țara
robortopor, ca crescut, că inflație,
creditul meu în lei costă vreo 250
FLORIN LĂZĂRESCU Că naș vrea să rămân eu ultimul
fraier din România care pierde
plare cei mai important: noastră, dragă Simona, când oa
menii nus în stare săși îngri
de euro. Nu era logic să rămână
tot pe undeva pe la 200 de euro, că
ÎNTÂMPLĂRI ocazia să ceară vreun oareșce
câștig de pe urma Roland Gar
Deci pe strada noastră este un jească drumul din fața porții lor, euro oricum a crescut din cauza ŞI PERSONAJE rosului luat de tine, pe care – nu
copac bătrân cu crengi mari, așa iar, când o fac, pun barieră? inflației? Zi și tu. că zic, dar spun – poate lai luat și
cât brațul lu’ Nadal, un castan sau Pe de altă parte, vezi mai întâi Iar cu ANAFul, EONul, APA datorită nouă, românilor (iar eu,
un nuc parcă – că nu mă prea pri cau scumpit ăștia benzina. Păi, VITALul, ORANGEul, BORul, măsură ces mai bun, primesc din ca orice român, am tot dreptul să
cep la copaci – , iar eu am băgat de cine mai înțelege așa ceva? Când SRIul și celelalte nici nare rost ce în ce mai puține likeuri. Oi fi eu vorbesc în numele tuturor româ
seamă că e putred de uscată. Am am luat eu mașina era trei lei să mai lungesc vorba, că mă ener prost sau prietenii mei de pe Face nilor). Sau, oricum, chiar dacă nu
scris la Primărie, la Salubris și la litru, în condițiile în care costa vez și nam nici măcar o rachetă book, mă întreb. ne datorezi nimic, ceva tot ne da
Consiliul Județean (dar pe unde 150 de dolari barilul de petrol, iar so trântesc de pământ. Și să știi că nui deloc frumos torezi, că vorbim aceeași limbă,
nam scris?!), am vorbit și cu preo acum a crescut de la 4,5 până la 6 În altă ordine de idei, să vezi ce din partea ta să ne lași să ne cer teai născut tot aici, în țara lu’ „vai
tul nostru, leam zis și vecinilor: lei, în condițiile în care barilul a pățesc eu cu niște postări pe Face tăm și să ne urâm ca proștii din de capu’ nostru, să ne ajute cineva
„Hai, măi, oameni buni, să ne tăiem urcat de la 50 la 60 de dolari. Ți se book. Deci le bag eu pe alea mai cauză că tu nu vrei să ne vorbești. sau altcineva!“.
craca asta, că vine vreun vânt și pare normal? beton – cu povești frumoase din Tu trebuie să ieși la televizor, să Mulțumesc și așa să neajute
mai cade prin cap la un copil”. Dar Dar de ROBOR ce zici? Păi, eu viața mea, cum am văzut că sau faci o conferință de presă și să spui Dumnezeu. Sau Uniunea Europeană.
nu ma ascultat nimeni... am luat un credit în lei, cu ROBOR obișnuit acum să facă toți, sau poze clar cu cine ești: cu haș tag rezist P.S.: Și, dacă nu poți rezolva,
Că veni vorba de vecini, nici din ăla mic, nu în euro. Și, când din alea de vacanță minunată, de să sau cu țăranii ăia în straie albe, să știi că îi dau dreptate lu’ Radu
nu știu cum să mai zic de unul care lam luat, dacă raportam lei la moară ciudoșii de invidie – și nu burți mari și fără dinți de votează Banciu: ai ajuns tu cevaceva, da’
a pus o barieră pe stradă, la poarta euro, aveam de plătit vreo 900 de prea mai primesc likeuri. Și, pe PSD, cu bugetarii sau cu privații, cu nu ceva cu adevărat mare. SDC

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe


www.suplimentuldecultura.ro
ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018 opinii 3
www.suplimentuldecultura.ro

Herta Müller și Uniunea Scriitorilor (VII)


Încă mă miră felul în care Uniu este sau a devenit membră a USR. importanți chiar decât ea, chiar USR – și nu pentru criticul literar –
nea Scriitorilor a gestionat – ca Schimbând perspectiva, nu cred dacă ea a luat premiul Nobel“. Nicolae Manolescu e riscant să
să folosesc limba de lemn a vre nici că a fost înștiințată vreodată Eugen Simion, cunoscut în pri contureze ierarhii în interiorul
murilor noastre – cazul Hertei oficial despre asta. Era și compli mul rând în calitate de critic lite breslei. Pentru conducătorul aso
Müller. cat: cu carnet, cu ștampile, cu rar, nu e în cauză aici; probabil a ciației de breaslă toți scriitorii
chitanțe, ea la Berlin, noi aici, în fost pomenit incidental, ca perso sunt egali ca statut șiatâta tot.
Să ai, printro încurcătură isto Balcani, alte lumi, alte trasee. Și nalitate cu cotizația restantă. Dar Altfel se deschide o ditamai cutie RADU PAVEL GHEO
rică, un laureat Nobel printre nici numi imaginez că îi va fi cerut al considera pe romancierul Ni a Pandorei, una cu aspiranți la
membrii asociației și să nu încerci cineva vreodată să plătească vreo colae Breban „nițeluș mai impor Olimpul literar. Nu e de bine. ROMÂNII E DEŞTEPŢI
(insistent și diplomatic, zic eu) să cotizație: „Doamna Müller, naveți tant“ decât Herta Müller e un faux Aici însă (ca să divaghez puțin,
refaci legăturile cu acel autor e, în o sută de lei? Pentru cotizația USR, pas evident. Desigur, opinia critică deși nu fără rost) intervin probabil
cel mai bun caz, o eroare organi știți, vă tăiem și chitanța acum, pe a domnului Manolescu merită res orgoliile profesionale și, bănuiesc, personalitățipunte între Est și
zațională scuzabilă. Dar după loc, numai să descui biroul, stați pectată, chiar dacă e una eronată – strategiile de gestionare a lor. Vest, cei douăzeci de ani de la că
aceea să iei o măsură punitivă, să un pic, să iau chitanțierul... Când căci și criticii, cititori profesioniști, Herta Müller nu este foarte iubită derea comunismului. E o poveste
îi suspenzi dreptul de vot (de care aveți avion spre Berlin?“. totuși cititori și ei, au lecturi și în breasla scriitoricească de la care, la fel ca poveștile conspira
oricum nu se prea putea folosi), Zic însă că tocmai Uniunea opere de care se atașează, unde ju noi – ca să mă exprim eufemistic – și ționiste legate de traducerile și
mi se pare o gafă riscantă, iar asta Scriitorilor ar fi trebuit să dea do decata lor obiectivă nu mai nu pentru că ar urîo cineva perso succesul lui Mircea Cărtărescu în
sa văzut deja. Da, Herta Müller vadă de acea diplomație care li funcționează eficient. Numai că nu nal (în afară, presupun, de scriitorii străinătate, alină orgolii și liniș
nu șia plătit cotizația, dar până și niștește apele în loc să le agite și valoarea celor doi prozatori (care care o vor fi turnat la Securitate și tește frustrări, dar nu schimbă rea
propoziția asta sună ridicol – împacă în loc să înverșuneze. De nuși plătesc cotizația!) a puso în care o detestă cu râca infamului). litateat că, din perspectiva presti
recitițio numai! Are un iz de in aceea ma mirat reacția criticului discuție Domnia Sa, ci importanța Artiștii în general sunt ființe orgo giului, nu prea există scriitor ro
flexibilitate birocratică și tocmai Nicolae Manolescu, fost și actual lor – care importanță e dată de lioase, iar succesul unuia aduce mân contemporan „nițeluș mai im
de așa ceva nu avea nevoie Uni președinte al USR, care a declarat – prestigiu, care e dat și de premiul frustrare și ranchiună multora. portant“ decât Herta Müller. Iar o
unea Scriitorilor. exasperat de scandal, ceea ce e de Nobel, care o plasează pe Herta Printre scriitori circulă, de exem asemenea declarație nu e deloc
Fiindcă, așa cum se știe, reac înțeles – că „în această situație“ Müller față de Nicolae Breban cam plu, o teorie conform căreia pre menită să netezească o cale de co
ția Hertei Müller a fost rapidă și [de membri suspendați pentru pe unde e universitatea Stanford miul Nobel primit de prozatoarea municare care, cred, ar fi benefică
acidă. Recunosc, nu sunt întru neplata cotizației] „se găsesc mai față de universitățile românești. românogermană în 2009 ar fi și Uniunii Scriitorilor, și scriitorilor
totul convins că, așa cum a declarat mulți, și Eugen Simion, și Nicolae Și nici măcar asta nu contează. fost unul politic, acordat pentru a români în general, fie ei mai multi
scriitoarea, nici măcar nu știa că Breban, scriitori nițeluș mai Cred însă că pentru președintele marca astfel, prin alegerea unei cel sau mai puțintel importanți. SDC

Cotroceni ajunge Tăriceanu. Iar Foarte probabil, Dragnea va Urmează două săptămâni de

Finalul asaltului în secunda doi e semnată decizia


de revocare a șefei DNA. Plus de
capitarea altor instituții: Parchet
accepta numirea lui Gabriel
Vlase la SIE. Dacă se opune, va
avea o surpriză, pentru că opo
foc pentru România. E finalul bătă
liei. Peste 1520 de zile vom ști dacă
mai avem stat de drept, adică dacă
General, DIICOT. Plus legile jus ziția plus o parte importantă din mai avem o șansă, sau dacă Româ
Șeful statului la propus pe Ga tiției, plus coduri etc. Ar fi un de tre pesediști vor asigura majo nia iese de pe orbita democrației și
briel Vlase la șefia SIE. Decizia a zastru, urmările ar fi catastrofale. ritatea în Parlament pentru Vla se transformă în Țara lui Dragnea.
provocat stupoare. Nu doar prin Probabil că inclusiv șefia SIE sar se. Ar fi o înfrângere dureroasă Mai trebuie spus că PSD a de
tre politicieni, ci și în rândul fi aflat pe listă. 30 de zile fără Io pentru Dragnea. monstrat dea lungul timpului că
susținătorilor celor două tabere. hannis la Cotroceni este tot ceea Înclin să cred că va înghiți cu este organizat, are putere de luptă,
Au fost reacții amestecate, iar –
pentru prima dată – scena nu
FLORIN GHEŢĂU ceși doresc Dragnea și Tăriceanu.
Din acest motiv, Iohannis în
noduri propunerea lui Iohannis
șil va accepta pe Vlase. Dar ce se
dar se împiedică în momentele cru
ciale. Amintițivă de episodul Geoa
sa mai împărțit în două.
VAGONUL CU VORBE cearcă din răsputeri să nu se ajungă
la suspendare. Nu pentru că iar fi
va întâmpla totuși cu suspenda
rea? Va mai fi pus Planul PSD în
nă la Vântu, de trăsnaia lui Ponta cu
diaspora, ba chiar de acea decizie a
Dacă e să judecăm logic, nimic nu frică de popor, pentru că oricum nu aplicare? Aici e complicat de dat lui Năstase cu mandatul prezi
anticipa mutarea președintelui. demolatorilor statului de drept. se va ajunge acolo. PSD și ALDE nici un răspuns. dențial lungit la cinci ani. PSD na
Toată lumea aștepta mai degrabă În aceeași zi, adică marți, este re nus interesate de referendum, Studiind ultimele mișcări ale dovedit abilitate nici la momentul
un răspuns al președintelui la de pusă pe tapet chestiunea suspen pentru că știu că nu au nici o șansă liderului PSD, este foarte proba cu OUG 13. Modul brutal în care a
cizia Curții Constituționale cu pri dării președintelui. Ba chiar, pe la votul românilor. Dar au nevoie de bil ca Planul să fie dus până la acționat a întors o bătălie ce părea
vire la revocarea șefei DNA, Laura surse, este avansată și o dată pen cele 30 de zile, doar pentru a schimba capăt. În această cheie ar trebui pierdută pentru societatea civilă.
Codruța Kövesi. În locul unui răs tru declanșarea operațiuniiful locatarul de la Cotroceni și ași re citit și gestul președintelui. Încer Până în urmă cu o săptămână, PSD
puns tranșant al președintelui pe ger: 21 iunie. Este exact ziua când zolva ei urgențele. carea de a crea o breșă în PSD, părea iarăși pe cai mari, iar Iohan
subiectul DNA, Cotroceniul lan la Înalta Curte este așteptată Șefia SIE e trecută de Iohan pentru că va conta orice vot. Iar nis nu avea soluții. A urmat mitin
sează bomba cu Vlase. sentința în dosarul lui Dragnea. nis pe lista pierderilor colaterale. dacă UDMR și aleșii minorităților gulmamut al PSD, apoi momentul
Un deputat PSD este propus Pe de altă parte, dacă ar fi O încercare de a bloca suspenda nu vor marșa la noua fantezie de apariției Simonei Halep la Arena
la șefia SIE. Blat PSDIohannis? În blat între Dragnea și Iohannis, rea, pentru că gestul său iar vară a PSD, atunci sunt șanse Națională, pe care PSD lea gestio
politică, orice e posibil. Am mai sar mai fi chinuit Nicolicea să ex putea asigura votul de aur în Par bune ca suspendarea să nu treacă nat iarăși foarte prost.
văzut încleștări între actorii poli plice cum planul PSDALDE sar lament. în Parlament. Când nu mai ai răbdare, gre
tici, pentru ca ulterior să aflăm că putea opri doar la suspendarea în șești. Dacă PSD se împiedică și de
în spatele cortinei erau tot felul Parlament, fără să se mai ajungă această dată, atunci nu doar că
de înțelegeri subterane. la referendumul de demitere? PSD și ALDE nici nu-s interesate de România are o șansă, ci și social
Teoria blatului nu prea stă în Amenințarea cu suspendarea democrația. Pentru că dacă Pla
picioare. Ceva nu se leagă totuși. nu e o simplă poveste lansată de referendum, pentru că știu că nu au nul reușește, numi închipui cum
Cu o zi înainte, președintele Iohan capetele înfierbântate din PSD. nici o șansă la votul românilor. PSD va mai putea rezista la tăvă
nis lansa atacuri dure la adresa Dacă Iohannis e suspendat, la lugul ce va urma. SDC
4 muzică ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018
www.suplimentuldecultura.ro

DIRIJORUL ANTONIN CIOLAN

Pagini de istorie:
„Nu cer milă, cer dreptate!“
Aparițiile de cărți despre dirijorii români de
marcă ai secolului XX – și nu au fost chiar
puțini – sunt rare și, de la pasionantele
evocări semnate de Eugen Pricope
VICTOR ESKENASY
despre Constantin Silvestri și alți șefi de
orchestră, am sentimentul că nici o altă SCRISOARE PENTRU
publicație nu a ajuns la gradul de pasiune MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
și documentare al volumului semnat de ea trebuie ascultată.“
Gheorghe Mușat la Editura Junimea, (Hermann Scherchen)

Antonin Ciolan. Inegalabilul maestru


citând decizii ale Tribunalului
al baghetei. Poporului, ce nu reținuse ca rea
lă nici una dintre faptele ce i se
imputau.
O bună cunoștință de la Iași, dl Mușat subliniază în prefața la „Ordonanța definitivă“ a Tri
Alex Vasiliu, mia semnalat, ba ediția a IIa că maestrul ieșean, bunalului Poporului releva că
chiar mia și procurat un exem iar apoi clujean, a fost un om a Antonin Ciolan a fost „detașat de
plar din ediția a IIa a cărții lui cărui „personalitate ma copleșit la Academia de Muzică din Iași...
Gh. Mușat și îi sunt recunoscător. și mia influențat destinul“. „As pe data de 1 octombrie 1942, în
Autorul, fost primtrompetist tăzi știm cu toții că Antonin Cio funcția de Director General Mu
timp de 43 de ani în Orchestra lan a dus o grea luptă pentru a zical al Teatrului de Operă și
Simfonică a Filarmonicii „Tran trezi interesul și gustul publicu Balet din Odessa. Aici a funcțio
silvania“ din Cluj, membru fon lui pentru muzică, deoarece au nat până la data de 18 martie
dator al ansamblului „Ars Nova“ toritățile ieșene din acea vreme 1944“. Din documentul oficial re
în 1968, pedagog la Festivalul nu înțelegeau rolul artei în edu iese că dirijorul fusese acuzat pe
Internațional de la Bayreuth carea oamenilor...“ nedrept de autoritățile sovietice,
timp de câțiva ani, este autorul Trezirea interesului și edu de jefuirea Operei din Odessa, al
mai multor volume de amintiri și carea gustului publicului pentru cărei inventar a fost transportat
scrieri muzicale – între care muzica simfonică constituie o în întregime în România, „în co
unele despre Erich Bergel – apă nevoie permanentă, astăzi, parcă muna Corbii Ciungi, jud. Vlașca“.
rute la o editură, din păcate, cu mai mult ca niciodată. Despre Cei care ordonaseră transporta
difuzare restrânsă. cultura autorităților, fie ele de la rea în țară a inventarului material
Cu o vădită venerație pentru Iași, fie de mai pretutindeni în de la Odessa, între care un vagon
dirijorul Antonin Ciolan, Gheorghe România, și despre predispoziția întreg de costume de operă, fuse
lor să încurajeze arta, să nu mai seră însă generalul Gh. Poto
vorbim. Făget, unde era evacuat cu elevii artistică muzicală“, de chestiu peanu și oficialități române din
Gh. Mușat șia propus încă Conservatorului de Muzică din nile administrative ocupânduse administrația Transnistriei, Tra
de la prima ediție să clarifice mo Iași, și trimis la Prefectura Po directorul Operei și cel adminis ian Herseni și Liviu Rusu.
mente rămase practic necunos liției din București. „Prin faptul trativ, și – subliniind că nu a Lucrurile aveau să reintre
cute din viața lui Antonin Ciolan, că mă găsesc însă ținut împreună făcut parte din nici o mișcare po întro relativă normalitate abia
pe baza informațiilor de arhivă, cu alte persoane ce au avut însăr litică – cerea atât punerea în li în 1947, când Antonin Ciolan era
și o face în modul cel mai util, cinări în fosta administrație a bertate, cât și reabilitarea sa detașat ca dirijor la Filarmonica
publicând lizibil documente ale Transnistriei, bănuiesc că aresta pentru ași putea continua acti din București, dar asupra maes
măsurilor controversate luate rea mea ar putea fi atribui vitatea de dirijor și pedagog. trului aveau să plutească până la
împotriva dirijorului la încheie tă activității ce am avut în cali Au urmat alte memorii, ale moartea sa norii grei ai acuza
rea celui deal Doilea Război tate de director general muzical sale și ale unor foști elevi, citate țiilor nedrepte. De unde și o dis
Mondial. la Opera din Odessa. Or, în în monografia lui Gh. Mușat, și cografie minimă, cu totul nere
Adresânduse primului mi această funcțiune am fost trimis un document ce atesta, în ianua prezentativă pentru calitățile
nistru întrun memoriu la 12 de de către Ministerul Educației rie 1945, că dirijorul era deținut sale de mare dirijor. Cartea lui
cembrie 1944, dirijorul își explica Naționale, deci în serviciu co în calitate de „criminal de răz Gheorghe Mușat constituie o mai
situația: fusese arestat de jan mandat...“ Ciolan mai preciza că boi“. Ciolan avea să fie eliberat în mult decât binevenită adevărată
darmi la 19 octombrie 1944, la nu a avut decât „răspunderea iunie 1945, Ministerul Justiției reabilitare. SDC
ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018 teatru 5
www.suplimentuldecultura.ro

CALUP CONSISTENT DE obiecte simple producătoare de


SPECTACOLE, CARE MI sonorități.
S-AU LIPIT DE SUFLET Un Hamlet, prinț al Danemar
cei realizat de Victor Ioan Frunză,
Alergând, la propriu, de la o ex nu perfect, dar cu o serie de soluții
poziție la o lansare de carte, de la un și interpretări regizorale demne de
performance la o conferință, traver interes analitic: insistența pe Ham
sând locuri luate cu asalt de artiști lettatăl, cu accent pe relația filială,
stradali, străduindumă să ajung de prezența unui Hamletcopil care se
la o sală la alta în timp util și echi condează Fantoma și reapare în
pată cu atenția de bun spectator, am trupa actorilor ambulanți, cartea lui
avut oportunitatea să (re)văd un Hamlet – aici, un tom din Enciclo
calup consistent de spectacole, care pedia dello spettacolo, semn al unui
mi sau lipit de suflet. Iată câteva. Hamletregizor și al nebuniei sale
Propunerea lui Timofei Kulia lucide etc.
bin (Red Torch Teatre Novosibirsk Hedda Gabler imaginată de tâ

FITS, de 25 de ani Rusia) cu Trei surori e imaginată în


limbajul semnelor, abrogând cu
vântul rostit, fundamentul artei
scenice, și conduce spectatorii în
nărul regizor (doar 26 de ani) Bo
tond Nagy (TNRS), care operează o
curajoasă modernizare a textului și
viziunii ibseniene.
trun univers în care acțiunile, ex Stage Dogs (Teatrul Act), un
În momentul apariției în print a acestui articol, cea de-a 25-a ediție a presivitatea corporală, gestualita gen de masterclass de actorie sus
Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) se va afla pe ultima tea, mimica devin mai importante. ținut întro poveste fragmentată
Povestea prințesei deocheate despre lumea teatrului de Marcel
turnantă. Programată între 8-17 iunie, fila aniversară a unui eveniment e spectacolul lui Silviu Purcărete Iureș și Florin Piersic Jr.
pe care, ca om de teatru, nu îl poți ocoli, a adunat în orașul după piesa kabuki a lui Tsuruya Sau savurosul 9 piese de teatru
Namboku al IVlea, cu trupa Tea remixate (Unteatru București) al lui
transilvănean și în împrejurimi mai bine de 3.300 de invitați din 76 trului „Radu Stanca“ din Sibiu Alex Ștefănescu, o „rescriere“ extrem
de țări, oferindu-le 73 de spații în care să se întâlnească cu publicul. (TNRS), o dramă japoneză tra de ludică a unor piese clasice pe
dițională translată în codurile co înțelesul și uzul cultural al generației
mediei prin utilizarea traves tinere. În ritmuri și pe acorduri
ai cum să parcurgi prin prezență bursa de spectacole, secțiunea tiului, printro spectaculoasă di vocalinstrumentale (chitară).
zecile de evenimente zilnice. consacrată Universităților de Tea namică scenică și muzică live la La mulți ani, FITS! Și la cât mai
Unica soluție e să îți faci propriul tru și Management Cultural, Sec instrumente exotice și materiale/ multe ediții! SDC
decupaj, bazat pe interesele pro țiunea de Film și Platforma de arte
fesionale, pe sonoritatea numelor vizuale, nouă dramaturgie tradusă
celor invitați, pe instinct, să îți și lansată în spectacolelectură,
OLTIȚA CÎNTEC mobilizezi întreaga putere per conferințe, editarea cărților funda
ceptivă și să nu ai regrete că nu mentale din zona artelor spectaco ION BARBU
DATUL ÎN SPECTACOL vei putea fi în mai multe locuri lului, Aleea celebrităților, iden
deodată. tificarea, amenajarea și stimularea PINACOTECA DIN PETRILA
unor noi spații culturale, întâlni
Un public de toate semințiile, căci PROIECTUL E LEGAT DE rile creative.
una dintre marile realizări ale NUMELE ȘI VIZIUNEA LUI „Filosofia acestui festival este
acestui festival e că a știut să CONSTANTIN CHIRIAC promovarea marii calități artis
atragă spectatori feluriți, de toate tice, făcută printro selecție foarte
genurile și așteptările, stratifi Fiind o ediție aniversară, mă în riguroasă, descoperirea unicității
când oferta în așa fel încât să sa torc puțin în timp, urmărind zorii și diversității artistice de pe toate
tisfacă orice expectanțe. Așa se și și evoluția FITS. Proiectul acesta, continentele în dialog cu artiștii
explică numărul impresionant de care a crescut continuu, e legat de români și europeni și aducerea
spectatori din săli, piețe, străzi, bi numele și viziunea lui Constantin miracolului și a emoției în stradă,
serici, hale amenajate ca incinte Chiriac, care, în 1994, începea în biserici, în situri istorice și în
teatrale, în fața cărora evoluează marea aventură culturală. „Era spații publice, în fața spectatorilor
practicieni din toate artele spec martie și erau troiene de zăpadă. care nu au obiceiul de a merge în
tacolului (teatru, dans, muzică, Pentru mulți cei care nu văzuseră sălile de spectacole“, spune Con
arte vizuale, circ, fotografie, film zăpadă decât în filme, România stantin Chiriac în numele echipei
etc.), dar și carte, expoziții. Gene părea o țară fascinantă. La pri sale, care, în broșura festivalului,
ricul FITS 2018 e „Pasiune“, un mele ediții, oaspeții au purtat us se întinde pe patru pagini.
sentiment complex, ce cumulează turoi în buzunare pentru a se În program se întâlnesc artiști
dragoste, fidelitate, continuitate, proteja de vampiri“, declară orga consacrați și începători ce promit,
perseverență, forță, un sentiment nizatorii în tipăriturile FITS. nume sonore, dar și emergente, for
revelator pentru suita continuă, Inițial numit Festivalul Inter mule clasice și variante îndrăznețe
de un sfert de veac, a celui mai național de Teatru Tânăr Profe până la exploziv. Starurile prezen
consistent eveniment festivalier sionist, FITS a căpătat actualul tei ediții, care vor beneficia și de
din România, concurând, pozitiv, nume în 1997, când tema a fost câte o stea pe Aleea celebrităților
Avignonul și Edinburghul. „Identitate culturală“. În 2007, sunt Hideki Noda (Japonia), Ioan
Problema la Sibiu e că nu poți FITS a contribuit la desemnarea Holender (Austria), Isabelle Hup
vedea tot! Programul e abundent, orașului Capitală Culturală Euro pert (Franța), Mihail Barîșnikov
dispus pe întreaga durată a zilei, peană, alături de Luxemburg. (Rusia, USA), Peter Sellars (USA),
de la 10 până după miezul nopții Acum, identitatea FITS înseamnă Wajdi Mouawad (Canada, Franța),
și, oricât de tare teai strădui, nu spectacole de pe întreg mapamondul, George Banu (România, Franța).
ANUL XIV NR. 610
6 dosar 16 – 22 IUNIE 2018
www.suplimentuldecultura.ro

PAS CU PAS: SUBORDONAREA JUSTIŢIEI DE POLITIC

Ce fel de Românie?

1 an și jumătate, 3 premieri de la PSD numiţi de președintele Klaus Iohannis

În mod cu totul neobișnuit pentru „Suplimentul de cultură“, politică a fost suficient de abilă să pună mâna pe aproape
dedicăm coperta și dosarul acestei ediții unui subiect la zi. Mai toată puterea în România și să o deraieze în scop personal de
mult, este vorba despre un subiect politic la zi. Trăim, în opinia la parcursul său european. Mizând pe lipsa de abilitate și
celor mai mulți dintre analiștii vieții publice, un moment absența din arenă a președintelui Iohannis (președintele
hotărâtor pentru evoluția democratică a României pentru „nejucător“), i s-au redus puterile treptat până în punctul în
următoarele decenii. Cu tot specificul său, țara noastră este care Administrația Prezidențială riscă să rămână în arhitectura
împinsă cu toată forța spre modelul democratic neliberal constituțională numai cu rolul de a acorda medalii și de a
polonez sau maghiar, întregind un tablou complicat și periculos parafa acte, ca la notar. Scopul final: subordonarea justiției de
în estul Europei. Cu un Occident în derivă, cu America lui politic. Astfel, se pregătește cea mai mare hoție de după 1989:
Trump care cedează rolul de lider mondial, leadership -ul moral furtul înseși democrației românești.
și business as usual nu mai există. În acest timp, o gașcă DOSAR REALIZAT DE SILVIU D. CONSTANTINESCU

Urmărind cu atenție și îngrijorare soarta președintelui


TONI HRIȚAC țării întrun mare filosof. Privarea sa de imperative ale Constituției, care îi cer revo aceasta fiind și cauza pentru care a ajuns în
acele atribute exercitate până acum, uneori carea șefei DNA. Funcția prezidențială nu a situația de față.
chiar în exces, de foștii președinți lau adus mai fost pusă niciodată în ultimii 29 de ani De partea cealaltă, o dilemă asemănă
Karl Marx spunea că filosofii se mărginesc pe Klaus Iohannis întro postură de specta în fața unei asemenea dileme. Răspunsul toare pare să fi fost rezolvată de coaliția
să interpreteze lumea în fel și chip, dar tor de lux la festinul puterii. Și totuși, ceea său poate fi instituțional sau personal. Din PSDALDE, după tatonarea acelorași repere.
ceea ce contează cu adevărat este ca ce se cere în aceste zile de la el este un gest punct de vedere instituțional, posibilitățile Soluția pare a fi un amestec de atitudini, o
aceasta să fie schimbată. hotărâtor, situat întro zonă imposibilă, sale sunt limitate, mai ales că cvasimono interpretare „particulară“ a legilor țării și a
între prelungirea dorințelor mișcării #Re polul interpretării legii supreme se află la celei supreme prin intermediul instituțiilor
Dacă privim lucrurile astfel, atunci putem zist, de continuare fermă a luptei an o curte potrivnică. Din punct de vedere per asupra cărora deține controlul. Atât minis
spune că dorința actualei coaliții de guver ticorupție, și disciplina necondiționată a sonal, are nevoie de curaj și geniu, lucruri trul Tudorel Toader, cât și majoritatea din
nare este să îl transforme pe președintele unui soldat în fața comandamentelor care par să îi fi lipsit în ultima vreme, Curtea Constituțională au adoptat poziții
ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018 dosar 7
www.suplimentuldecultura.ro

personale, neuzuale, în dezacord cu par constituție, și renunțând la sprijinul politic Problema cea mare a președintelui este se va dovedi a fi la adversari, iar funcția pre
cursul legislativ de până acum, în dezacord al alianței care la făcut președinte, Traian aceea că, neacționând preventiv, sa lăsat dus zidențială va deveni irelevantă. Dacă se va sa
cu partea activă a societății civile, creând Băsescu șia construit o fortăreață și o ca întro zonă fără alternative și posibilități de ne crifica pe sine, printrun gest „personal“, va
astfel o nouă normă instituțională pe care marilă cu care a speriat aproape tot spectrul gociere. Adversarii lau pus la zid și de acum pierde, probabil, puterea acum, dar va câștiga
o pun cu nedisimulată satisfacție în fața politic. Aberant pe alocuri și lipsit de spirit urmează bătaia de joc la adresa sa și umilința. șansa pentru sine sau altul pe viitor și ar putea
președintelui. Grație lor aflăm acum că de constructiv, Băsescu a lăsat totuși să se vadă Dacă va alege soluția instituțională și o va re revigora Președinția. În această logică – a sal
fapt Constituția sa aplicat greșit în ultimii că în politică este destul de multă libertate voca, chiar și prin tertipuri, pe Laura Codruța vării funcției prezidențiale active, în măsura în
30 de ani și că degeaba votăm președintele. individuală. Exact acest lucru se întâmplă Kövesi își va sacrifica viitorul politic și va primi, care aceasta mai este un deziderat – cred că va
Președintele se confruntă cu un mo acum în toată lumea, unde personalități cu pe deasupra, și reproșurile suporterilor săi. Ce rianta a doua, care presupune și asumarea
ment al adevărului în ceea ce privește diverse orientări sunt jucători cu vederi le va putea spune, oare, ca săi motiveze, întro unei suspendări, ar fi singura opțiune ra
competența și flerul său politic. Pe aceeași personale în arena politică. viitoare campanie electorală? Puterea efectivă țională a președintelui. SDC

punctul de vedere: dreptate pentru borfași organismul față de care nu există cale de

Ceasurile au fost date până la capăt.


Niciodată de când urmăresc fenome
nul politic (foarte mulți ani ca jurnalist, și
de mai puțin timp ca cetățean neimplicat în
apel și ale cărui decizii, nerespectate, în
seamnă aproape a instiga împotriva ordinii
constituționale. Și, totuși, acolo suntem: în
punctul în care „ordinea constituțională“

în urmă cu un deceniu mod direct în publicistica activă) nu am


simțit o deznădejde mai mare. Nu pentru că
miar fi dispărut simțul critic sau pentru că
văd întro parte doar alb, iar în alta doar
ajunge să strivească democrația!
Dușmanii unei justiții independente
au fost prea multă vreme subestimați, la fel
și capacitatea acestora de a submina siste
negru. Constat doar că procesul început în mul speculândui foarte abil greșelile. Căci
GEORGE ONOFREI suspendarea președintelui Klaus Iohannis ianuarie 2017 este incontestabil: actualii nu există român rațional care să cauționeze
(pe sistemul folosit în Republica Moldova, guvernanți au reușit, în timp record, cât neau toate prostiile făcute în numele luptei
de suspendare a președintelui fără referen trimis după himere economice și neau anticorupție și care, nerezolvate la timp, au
Nu știu câte jafuri colosale se vor mai pro dum) pentru ași rezolva semnăturile pe amețit cu cele mai aberante măsuri fiscale, dat permanent muniție dușmanilor. Adică
duce în secolul acesta, dar operațiunea niște acte. săși creeze o arhitectură instituțională celor mai iscusiți hoți, politicienilor de ca
aproape de final a resubordonării justiției În fundal: două Românii, o societate tot după bunul lor plac, un mecanism înspăi rieră. Nu cred că îi este nimănui comod să
de politic în România probabil se va cali mai divizată și mai radicalizată. Mulți din mântător care execută comenzile fără greș. recunoască acum, în ceasul al 12lea, că e
fica întrun eventual top 10. tre noi ne simțim, după un an și jumătate Aproape că rămâi fără cuvinte când vezi foarte posibil ca efuziunea exagerată gene
de guvernare a noii puteri, cea a regimului Curtea Constituțională a României „ziua ca rată de cătușe (explicabilă pentru un popor
La momentul scrierii acestui text, veștile personal al lui Liviu Dragnea, istoviți, hoții“ castrând președintele de prerogati care sa simțit în mod permanent tâlhărit
sunt următoarele: Sebastian Ghiță a fost batjocoriți și aproape gata să recunoaștem vele sale, ordonândui ce decrete să emită de clasa politică „democratică“), excesul de
achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție că, de data asta, ticăloșii au fost mai buni. și contrazicând 30 de ani de cutumă de zel în instrumentarea unor dosare care îi
întrun nou dosar, PSDALDE pregătesc Mai buni în ași impune cu tot disprețul mocratică. Curtea Constituțională, adică vizau pe mai marii zilei, precum și metasta
zarea unor uscături în unele parchete anti
corupție au oferit muniția suficientă celor
care astăzi luptă, vezi Doamne, pentru
„drepturile și libertățile românilor“. Din pă
cate, a fost prea târziu să mai avem o dis
cuție rațională pe aceste teme, căci oștirile
antijustiție au fost bine mânate în luptă de
Liviu Dragnea, singurul „nebun“ din poli
tică din ultimul deceniu care a fost în stare
să promită întregii clase politice izbăvirea:
adică distrugerea inamicului, DNA, prin
schimbarea nerușinată a legislației în fa
voarea infractorilor. Care infractori vor ră
mâne deacum, probabil, negustori cinstiți,
în lipsa unor instrumente adecvate sau a
voinței de le mai dovedi hoția.
Suntem la un final de epocă în ceea ce
privește justiția din România, oricum ai
privi. De aici se despică două drumuri: cel
trasat de regimul personal al lui Liviu Drag
nea, punerea în lesa politicului a procura
turii și desființarea legislației penale care
ar mai putea vătăma politicieni (și ieșirea
țării, sub o formă sau alta, din Uniunea Eu
ropeană), precum și cel al normalității,
curățarea sistemului judiciar de uscături,
garantarea independenței totale a Justiției
prin reformarea Constituției, dosare in
strumentate cu foarte multă acribie și cu
mai puțin zgomot, dar care să ducă, în cele
din urmă, la dovedirea infractorilor și con
damnarea acestora. Politica și Justiția ar
trebui să fie, în orice stat normal, două su
biecte: a) separate!, b) plictisitoare. SDC
ANUL XIV NR. 610
8 dosar 16 – 22 IUNIE 2018
www.suplimentuldecultura.ro

Care e dilema
la zi din care
nu putem ieși?
ANDREI CRĂCIUN

PSD/ ALDE au o problemă cu statul paralel. Ce este statul paralel?


Statul paralel este statul în care nu poți trece dincolo de lege fără
să fii pedepsit, cum sa întâmplat, de mii de ani, pe meleagurile
carpatodanubianopontice.

Ceea ce înseamnă că PSD/ALDE are o problemă cu orientarea occiden


tală a României. Pasul următor este forțarea ieșirii din UE și întoarcerea
la un despotism de tip oriental, cu vătaf la vârf.
Poporul? Grăjdari pe tarlaua baronetului de Teleorman. Am cunoscut
câini dresați cu vocabular mai bogat decât paravanul cu mantie plantat la
Palatul Victoria. Așa că viitorul e lesne de imaginat: va fi încurajat în conti
nuare analfabetismul și va fi premiat servilismul. Cine nu este bugetar va de
veni. Bătrâna canalie Soros nici nu știe cel așteaptă: se va tăvăli în chinuri.
Opoziția politică este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. PNL, PMP
(băsismul remanent) și UDMR votează cot la cot cu PSD/ ALDE pentru
privilegii și tot cot la cot redeschid calea spre o Românie preoccidentală.
Știați că tocmai a fost votat în Senat ca primarii să primească și ei
Doar zgomotul ne scapă
pensii speciale (un fleac, 650 de milioane de euro dintrun foc)? Știați că
tocmai au votat ca penalii să poată face parte din nou din Guvernul Ro RĂZVAN CHIRUȚĂ lună, sa abătut de la mult dorita direcție bună și stră
mâniei (hehe)? bate încă istoria împleticinduse pe mai multe cărări,
Știați că prefecții vor fi din nou ce au mai fost și mai mult decât atât, întro luptă între bine și rău al cărui final nu e garantat
adică oameni ai Partidului, cadre de nădejde? În Parlament, singur USR Liniștea nu e bună pentru România, o demonstrează pentru nimeni.
se opune. Atât că, în mentalul colectiv al românului, USR nu există. istoria noastră recentă. Obsesia oricărui dictator de Prin urmare, faptul că PSDul lui Dragnea face gă
Bucureștiul a fost asaltat, la mitingul ca o reclamă la detergent, de o pe planetă e să fie liniște în țara pe care o supune cu lăgie de un an și jumătate nu poate fi, paradoxal, decât
mulțime de voturi. Au fost, e drept, mai puțini oameni. Un om e întemeiat mână de fier. în dezavantajul acestei formațiuni antiromânești. Când
pe libertate și pe demnitate. Nu era cazul. Voturi multe, oameni puțini, au făcut gălăgie și când au intrat cu bocancii printre
așadar. Și tone de gunoi rămase ca o dovadă palpabilă a trecerii Regimurile comuniste, de exemplu, au creat un uriaș porțelanuri, pesediștii au pierdut alegerile: Năstase a
cetățeanului pesedist pe la București. aparat de represiune doar pentru a obține liniște. devenit prea lacom și a pierdut; Ponta a devenit prea
Acum, ce se întâmplă, și cetățeanul din capitală plutește pe norii pro Imediat după 1989, Ion Iliescu lea vândut românilor sigur pe el, șia bătut joc de diasporă și a pierdut.
priilor flatulații, de zici că ar fi întemeiat o metropolă, nu că ar supraviețui tot liniște. O liniște mincinoasă, o liniște sub care această Dar românii au obiceiul să uite repede și să ierte
în Prelungirea Voluntari, colț cu Chiajna și Chitila. El disprețuiește oas țară a fost recucerită rapid de foștii nomenclaturiști și de ușor. Așa că singura șansă ca PSD să iasă învins sau
petele fără dentiție, îmbrăcat în alb ca porumbelul (deși e mai degrabă foștii securiști. Dar, în acei primi ani haotici, care vine ine măcar mai slab din anul electoral 2019 este să ne țină
papagal). El îl disprețuiește de la înălțimea civilizației de șaorma cu de vitabil când o societate își modifică radical regimul peste în tensiune, să facă zgomot, să facă greșeli. Să ne țină
toate și sămânță de dovleac care ne guvernează capitala. noapte, haos care ia luat pe majoritatea românilor pe ne mereu în alertă și să ne amintească zilnic că democrația
Pe de altă parte, porumbeii lui Dragnea au probleme grave de logică: pregătite, liniștea a fost îmbrățișată cu speranță. se câștigă și se menține greu, nu se dă dea gata.
umblă pe drum oameni cu părul alb fără dinți în gură, de îi arată cu de Chiar și unul dintre cele mai mari tunuri financiare Desigur, gălăgia nu e suficientă. Trebuie comple
getul ca pe maimuțele de la zoo niște copii cu treizeci de ani mai tineri. postdecembriste sa dat tot în numele liniștii. Poate mai tată de acțiuni ferme ale partidelor de opoziție, trebuie
Porumbeii lui Dragnea nau bani de plombe și săși dreagă F4ul din ficat, țineți minte acel „Dormi liniștit, FNI lucrează pentru tine“. ca din această zonă să apară cât mai mulți politicieni
dar problema lor e să nu cadă la pușcărie, pe cameră, liderii coaliției care Fraierii care au mușcat au speră să își asigure liniștea fi cinstiți, care să capitalizeze enervarea electoratului.
ia condus atât de bine că a fost nevoie să se scoale în crucea nopții ca să nanciară, participând la o schemă piramidală, iar Momentan, cred că partidele de opoziție au fost
facă o eternitate până în capitală, fiindcă – ce să vezi? – autostrăzile șmecherii care au devalizat schema chiar au obținuto. mai degrabă timide în lupta cu Dragnea. Strada a dus
sau furat încă dinainte să se nască. Logică, nene Iancule! Liniște a fost și în anul alegerilor parlamentare din greul și prea puțini politicieni sau mișcat pentru a
Problema de fond rămâne: cum aduci împreună două țări pe care 2016 și din nou a fost o capcană. Guvernarea Cioloș a duce mesajul în Parlament, de exemplu. Partidele nu
nu le mai unește nici Simona Halep? Una care se uită către trecut și una adus o mult dorită normalitate la conducerea statului au atins nici jumătate din forța și eficiența străzii.
care se uită către viitor, oricât de greu iar fi și ei. și mulți au crezut că țara o va lua în sfârșit în direcția Iar asta e păcat, căci strada, oricât de entuziastă și
Una în care contează siguranța locului de muncă (nu contează ce știi bună. Sau relaxat și, am multe mărturii de genul ăsta, bine intenționată, nu poate vota legi bune, care să ne
să faci, nici dacă meriți salariul, salariul e sacru, e ca adunarea vechimii nu au mai fost preocupați de vot, de politică. Lea ador elimine lacunele și chichițele exploatabile din prezent,
la bugetar) și una în care lumea devine tot mai mică și ca să reușești să mit vigilența, oricum scăzută și până atunci. A fost ca decât, indirect, prin oamenii politici în care să aibă în
înaintezi trebuie să fii competent, nu omul cuiva. doul otrăvit pe care PSD ni la făcut o dată cu retragerea credere. Dacă opoziția nu va înțelege că românii sau
Să nu cădem în maniheism, fiindcă sunt nenumărate nuanțe între de la guvernare în 2015, prin demisia lui Victor Ponta. trezit și așteaptă altceva decât ipocrizie și complicități,
acest alb și acel negru. Dar problema de fond asta e: cum aduci împreună Liviu Dragnea, un baron rudimentar, obsedat de nu am făcut nimic.
două mulțimi aflate de decenii întrun război civil politic, economic și controlul feudal al Teleormanului, a profitat și, după PSD va rămâne puternic pe scena politică, iar toată
spiritual. Sigur, varianta DragneaTăriceanu e o reconciliere cu Drag ce a obținut cea mai mare victorie electorală a PSD de gălăgia se va transforma întrun asurzitor semnal de
neaTăriceanu pe post de Mandela. Dar e exclus. la Ion Iliescu încoace, a vrut să își lărgească feuda la golire a acestui dificil spațiu dealvaledealvale în care
Mandela ieșise din pușcărie, nu stătea să intre în ea. SDC toată România. Țara a luato brusc razna, în numai o ne ducem existența. SDC
ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018 dosar 9
www.suplimentuldecultura.ro

Rezumatul unei teribile confruntări


ION BOGDAN LEFTER de dinaintea și din timpul celui și alta de modificare a codurilor românești, care a împiedicat pâ PSDALDE & comp. a dat peste
deal Doilea Război Mondial, al penale (inclusiv cel de procedură). nă acum oroarea. cap și economia, sistemul națio
partidului lui Adolf Hitler). Con Dimineața devreme, președintele Protestele societății civile, ale nal de impozitare, sa îndatorat
11 noiembrie 2016: startul cam fuziile doctrinare de pe scena po României, Klaus Iohannis, face o organizațiilor neguvernamentale, masiv de pe piața bancară inter
paniei pentru alegerile parla litică românească post1989 au mișcare fără precedent și des ale instituțiilor reprezentative ale națională etc.
mentare programate pe 11 favorizat atari prestații, pe funda cinde neanunțat la sediul guver sistemului de justiție, firește că și Aici suntem: majoritatea par
decembrie. lul mai general al melanjurilor și nului, participă la ședință și, în ale opoziției politice, cu susținerea lamentară și guvernamentală in
al diluărilor tot mai vizibile în ul numele democrației și al impor fermă a președintelui Iohannis și stalată după alegerile din decem
Pe primul loc în toate sondajele: timele decenii pe suprafețe mari tanței pe care o are pentru țară cu o constantă susținere a aliaților brie 2016 își urmărește neabătută
Partidul Social Democrat – PSD, ale planetei, de unde interpretă continuarea demersurilor anti externi, respectiv a Uniunii Euro obiectivele, iar țara... rezistă. Teri
o jumătate din fostul Front al Sal rile conform cărora am fi intrat corupție, împiedică adoptarea pene și a democrațiilor cu greutate bilă confruntare, cu final necu
vării Naționale – FSN, „născut în întro epocă „postideologică”. celor două acte normative. Pre în sistemul occidental cu care Ro noscut, deocamdată; dar e o certi
focul revoluției“, după 22 decem mierul de atunci, Sorin Grin mânia are parteneriate speciale, tudine că, timp de un an și aproape
brie 1989, devenit apoi, dea lun CAMPANIA PENTRU deanu, promite că guvernul nu va au reușit să împiedice planul jumătate, democrația românească
gul anilor, Front Democrat al PARLAMENTARELE DIN 2016 acționa în acest sens. antijustiție. postcomunistă șia demonstrat so
Salvării Naționale – FDSN, Partid 31 ianuarie 2017: întro nouă Majoritatea a schimbat între liditatea, împiedicând alterarea
al Democrației Sociale din Româ Revenind la campania pentru ședință de cabinet, inopinată, timp strategia și a trecut la ero sa, transformarea întrun regim
nia – PDSR, cu diverse episoade parlamentarele din 2016: chiar și întro zi de marți, seara târziu dări mărunte, progresive ale re autocratic. Mai avem de trecut
de absorbție a altor mici forma cu asemenea antecedente, PSD (miercurea fiind ziua obișnuită de gulilor statului de drept și ale proba rezistenței până la capăt în
țiuni politice sau de desprindere surprinde – pe de o parte – prin reunire a echipei de miniștri), e democrației, întețind incredibil și fața asaltului, pentru a reveni
a câte unui grup, a câte unei aripi, promisiunile unei bunăstări eco adoptată Ordonanța de Urgență a discursul propagandistic de susți apoi la consolidare și la dezvol
devenit PSD în urma fuziunii cu nomice și financiare imposibil de Guvernului nr. 13/ 2017, în care nere a campaniei sale. În căutare tare, în continuarea a ceea ce Ro
adevăratul – și mult mai micul – atins practic, dar seducătoare, sunt incluse prevederile din pre disperată de susținere populară, mânia a făcut deja, transfor
Partid Social Democrat din Ro firește; și – pe de altă parte – prin cedentele două proiecte, cele blo dar neavând cum săși țină enor mânduse spectaculos dea lun
mânia, continuator al acelui PSDR îngroșarea stridentă, mult peste cate pe 18 ianuarie. Coaliția mele promisiuni electorale, coaliția gul perioadei postcomuniste. SDC
din deceniile precomuniste și ceea ce mai comisese, a notelor PSDALDE își etalează astfel
deținător al multrâvnitei titula naționaliste din discursul său po urgența primă, dorința cea mai
turi (minus „...din România“), litic, xenofobe, generalantiocci fierbinte, obsesia: șefii centrali și
prestigioase, de circulație inter dentale, cu accente antisemite locali și rețelele lor clientelare co
națională, deci cu potențial de le (tema George Soros – evreulun rupte să scape de justiția care
gitimare pentru structura politică guramerican conspirator univer funcționează de câțiva ani din ce
aspirantă la dominația asupra sal, deci și antiromân). în ce mai bine, mai eficient, mai
zonei de stânga. 11 decembrie 2016: PSD amenințător, anchetând și con
Întro deja lungă istorie obține un rezultat foarte bun la damnând foști sau actuali parla
posttotalitară, PSD șia negat urne, de circa 45% din voturi. mentari, foști sau actuali înalți
proveniența din Partidul Comu Micul său aliat, Alianța Liberalilor demnitari, primari, consilieri lo
nist din România – PCR, cel de și Democraților – ALDE, carei cali, funcționari din aparatul de
dinainte de 1989, gestionarul re reunește pe dezertorii din Partidul stat. Dacă mersul dosarelor nu
gimului dictatorial de extremă Național Liberal – PNL, reușește să mai poate fi controlat, ca până
stânga, pliat pe noile realități, dar intre în Parlament, cu puțin peste atunci, prin influență politică,
a avut – FSN/ FDSN/ PDSR/ PSD – pragul legal de 5%. Împreună soluția ar fi așadar alterarea regu
mereu atitudini ambigui, de fapt depășesc, „la mustață“, 50 de pro lilor din sistemul de justiție, care
cultivând bivalența trecutpre cente, formează majoritatea. să devină mult mai permisiv, exo
zent, în căutare de susținere po 4 ianuarie 2017: se instalează nerând o multitudine de forme de
pulară pe temele actualității, dar noul guvern PSDALDE, cu sus hoție din banii publici.
și prin specularea reflexelor psi ținerea Uniunii Democrate a Ma
hosociale prelungite din vechiul ghiarilor din România – UDMR și ERODĂRI MĂRUNTE,
sistem. a Grupului Minorităților Etnice, PROGRESIVE ALE REGULILOR
Nau fost doar amestecuri – altele decât cea maghiară. (Cum STATULUI DE DREPT ȘI
intenționate, fără nici un dubiu – se explică asocierea ultimelor ALE DEMOCRAȚIEI
între stânga democratică și ex două formațiuni e altă temă de
trema stângă antidemocratică, ci discuție, de analiză.) Aceeași zi, noaptea: la o oră după
și contaminări cu dreapta libe 18 ianuarie 2017: doar două ce Ordonanța 13 e prezentată în
rală, sub presiunea reformistă a săptămâni mai târziu, guvernul conferința de presă de după
realităților politice și mai ales are pregătite pentru adoptare ședință, Piața Victoriei, unde se
economice ale perioadei, și chiar două acte normative despre care află sediul guvernului, se umple
cu extrema dreaptă, din nou în nu anunțase nimic public și care de protestatari și România intră
descendența fostului PCR, care ar fi adus modificări în funcțio întro perioadă care a crescut
glisase în anii ’70’80 ai secolului narea sistemului de justiție de deja la un an și aproape jumă
trecut către ceea ce a fost uneori care să beneficieze liderii coaliției tate de tentative ale majorității
numit „naționalcomunism“, ală și clientela lor politicoadminis parlamentare și guvernamentale
turare de contrarii teoretic in trativă coruptă, vizată de anchete PSDALDE & asociații de a
compatibile (denumirea fiind un ale parchetelor și de procese în împiedica funcționarea justiției
calc după „naționalsocialismul“ instanțe: o ordonanță de grațiere și de rezistență a societății
ANUL XIV NR. 610
10 dosar 16 – 22 IUNIE 2018
www.suplimentuldecultura.ro

bine temperat, cum ar spune Vin

Bine am venit în țara mea?


tilă Mihăilescu, nu se află pe ordi
nea de zi a puternicului clipei.
Dimpotrivă, se află în căutarea
unei democrații clientelare. Și
atunci câtă democrație ne ră
mâne?
RADU CUCUTEANU intră aici). „Golania“ a fost un câmp dintre ele vizează chiar termenul Să nu uităm, aceștia sunt ai noștri, în Cum spuneam, răsturnările se
de luptă pentru libertate. Solidari pus în circulație zilele acestea: cu o mare măsură sunt cei care acum trei mantice sunt și astăzi la ordinea
zările pe care lea creat în timp prin minimă cultură, săi spun chiar po decenii au mai ieșit în stradă, cei care zilei, prin umor. Denumirile asu
undele sale de șoc au contribuit la litică, emițătorul ar fi trebuit să știe au râs și au plâns la Revoluție, cei mate de golani în Piața Univer
Se spune că trăim vremuri inte edificarea unei societăți civile, câtă că termenul are deja o anumită în care șiau luat bastoane pe spinare sității, când încă mai luai bătaie
resante, poate printre cele mai a fost și câtă este. cărcătură în spațiul cetății, de la și care șiau luat porția de libertate fiindcă aveai barbă sau ochelari, nu
interesante pe care leam putea Soljenițîn încoace, care vorbea de și prin bâtele minerilor. Alături de ei mai zic de plete (vremuri care spe
cunoaște. Perfect adevărat, recu MECANISMELE RĂMÂN spre „șobolanii roșii“ (de altfel, pre se află un nou val, care caută Occi răm să nu revină vreodată), fiindcă
nosc, dar oare nu ne e dor uneori ACELEAȘI ȘI ASTĂZI luat de aici, a devenit și titlul unui dentul, pentru care lumina nu mai aveai rochiță sau păreai studentă,
să ne plictisim? În plus, să fim film românesc de la început de ani vine de la răsărit și care vrea să sau când mai ajungeai fără smocuri
sinceri, nici ele, vremurile, nu Dar nu e o evoluție ce să aparțină ’90, primul film „particular“ de înțeleagă și să construiască o socie de păr acasă după o vizită la poliție,
sunt chiar unice întru totul. Să doar acelui moment. Probabil că ră după Revoluție). Or, urmând ge tate democratică. Vorbim aici des au tocmai rolul de a trece de aceste
ne aducem aminte. dăcinile răsturnării de înțeles se nealogia sistemului pe care îl re pre revolte morale, care produc traume și transmit această pornire
mantic se pot afla în clipa în care prezintă, ridicolul este mai mult convulsiuni în întreaga societate și spre asumare a unei identități
Acum aproape trei decenii au ieșit Ceaușescu a folosit o sintagmă ase decât evident: de la PCR, via FSN, care, încetîncet, o rup în două. Tre abordate în răspăr: golan profesio
în stradă niște oameni în București mănătoare, cea de „huligani“, pe tu, conducător al PSD, să riști un buie observat și faptul că această ru nist, golan manipulat, golan con
și, în căutarea democrației, au ajuns când nu știa că se află la începutul asemenea termen arată neputință pere este „contra fibrei“, că nu mai vins, pui de golan, supergolan.
să ocupe Piața Universității. Cu sfârșitului său. Semantica inversată, și ridicol. Dar se pare că te accep putem vorbi despre diferențe ge Ar fi lesne și sunt sigur că
noaștem reacția lui Ion Iliescu și a și atunci, și acum, a devenit baza tăm așa cum ești. neraționale, în ciuda discursului mulți, în ei, fac apel la Miron Cos
celorlalți deținători ai noii vechi unei apropieri, a unei identificări. Ba Alta este însă direcția în care PSD, ci de afectarea întregii societăți. tin cu a sa vorbă „Iară nu sint vre
puteri. Cum știm și fenomenul năs mai mult, a unei uniri între oameni. evoluează astăzi lucrurile. Trebuie mile supt cârina omului, ce bietul
cut atunci, acolo. Mai mult decât Astăzi, în siajul aceleiași gândiri, spus că mecanismele rămân aceleași: ÎN CĂUTAREA UNEI om supt vremi“. Dar lucrurile sau
atât însă, a fost momentul în care apare un nou termen, cel de „șobo altădată FSN, azi același PSD orga DEMOCRAȚII CLIENTELARE schimbat trebuie să vedem un lu
acei oameni sau ales cu un nume, lani“. Nea venit aplicat din înălțimi nizează contramitinguri (deși, cru simplu: că „vremile“ ni le facem
o sintagmăsimbol până în ziua de suverane de actualii conducători, culmea, în trecut fără lipsa imensă Revenind puțin la ce spuneam an și singuri.
azi. Ei sunt „golanii“. întro situație asemănătoare cu cele de bunsimț de a le denumi „pro terior, confiscarea și deturnarea de În contextul dat, trebuie să
Să vă spun drept, pe atunci despre care vorbeam. Un termen teste“) și bat monedă pe aceeași sens a unui asemenea termen, cel spun că și eu sunt un șobolan. Care,
eram prea mic ca să pot înțelege ce aruncat cu dispreț și scârbă față de falsă scindare a generațiilor („Dacă de protest, subliniază din nou lipsa cum făceau alții acum 28 de ani,
sa întâmplat. Ulterior am cunoscut cei care nu sunt și nu pot fi de acord e studenți ei crede că e mai deș nu doar de scrupule, ci și de cul caută democrația. Ca să completez
fenomenul și lam încadrat întro cu parcursul pe care insistă să ne tepți decât noi?“). tură politică a emitentului. Să deții cu o declarație (ștearsă, dar nu mai
posibilă evoluție a României ce ar fi ducă astăzi cei de la putere. Față de Numai că lucrurile în mare pâinea și cuțitul și să te autopro puțin vituperantă) a doamnei pri
putut avea șansa să fie mai puțin valorile democrației și ale Europei de măsură nu mai merg așa. Cea mai testezi, tu față de tine însuți până mar de capitală, pot spune că
strâmbă decât a fost. Și iam admi care ne îndepărtăm pas cu pas. bună dovadă e prezența în număr la urmă, înseamnă, sămi scuzați miam găsit și identitatea cu ade
rat pe unii dintre oamenii ăia. Încă Evident, există și diferențe în ridicat a persoanelor în vârstă la imaginea, să te pupi singur în vărat: sunt un șobolan veninos.
o fac (nu, Marian Munteanu nu tre situațiile amintite mai sus. Una proteste – în adevăratele proteste. oglindă. Dar căutarea unui viitor Bine am venit în țara mea? SDC
ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018 călătorii 11
www.suplimentuldecultura.ro

Bățul de bambus
Nu mai simt nimic. Nu mai aud, nu mai gust, nu mai văd, nu mai ating,
nu mai sunt atinsă, nu mai miros, mi-am anihilat toate simțurile, în toate
dimensiunile și în toate formele. Nu mai iau viața la mișto, nu mai
dansez, nu mă mai mișc.

DESIRÉE HALASEH Fain. Dar, dacă era să urmez ve Iatămă aici, întro adâncă
chile tipare, aș fi zis ceva drăguț, amorțire, puțin amuzată, puțin
ironic, voit erotic, nonșalant sau întristată cu voința de a începe
retoric. Normal, retorica mă sau termina absolut nimic. Nu
Particip pasiv la filmul vieții mele, ajută să nu aud răspunsuri și să eram acolo și nu existam nici
trec toate prin fața ochilor mei și nu mi se pună întrebări atunci măcar în vreo realitate paralelă
mă lasă nemișcată. Câteodată mă când de fapt vreau doar să fiu un posibilă. Voiam să fac ceva pros
întreb dacă mai locuiește cineva animal însetat. De carne, de toate tesc, să mă târâi în patru labe, să
în interiorul coastelor mele, sub și de tot în supraplin, să dea pe scot limba, să spun o idioțenie și
pielea asta, între oasele astea. dinafară și pentru un sfânt de să sparg bolul de cristal în care
Uite, acum ceva vreme eram pe un timp SĂ SIMT ȘI EU CEVA. Ceva pluteam incert de ceva vreme. În
câmp de grâu neîncolțit, mă ju viu, inexplicabil și irepetabil. Da, realitate nu am făcut nimic. Mam
cam cu mâinile în pământ lângă ăsta e tiparul meu cel mai iubit, mulțumit doar să dau titluri fap
cineva care tăcea. Tăcea cam alungat și risipitor (ah, cât de telor de nefăcut, vorbelor de ne
mult, dar asta mia plăcut un pic. bine i se potrivește) care mă zis. Sa ridicat și am înțeles că e
Măcar un răgaz de la toate bull privește de o vreme de după gar gata. Măcar miam păstrat demni
shiturile pe care le debităm dul curții – casei – camerei – pă tatea de a spune prima hai să
atunci când suntem emoționați și tratului – cu latura deo mână – mergem, oricum nu mai are rost.
vrem să părem foarte stăpâni pe în care mam retras de luni bune. La primul semafor a coborât subit
situație. Îmi plăcea și mă neliniș Ce luni bune, mă mint frumos, din mașină.
tea liniștea aia. În stomacul meu probabil ani, probabil veacuri, A doua zi am ajuns la cabine
nu se mai făcuse un mic foc care probabil miliarde de eoni înain tul de Terapie. Cu două psihote
să mă mănânce ușor, dar sigur. tea vieții mele. rapeute. E la modă faza asta,
adicătelea nu ești nebun de legat,
te tratezi cum se cuvine de simțit
lumea și de nesimțit zero, nul,
nimic niciodată. Cum naiba să le Ganesh, zeul-elefant la umbra unui mănunchi de bambus, India, Auroville
explic eu asta lor? Doamnelor, eu
cred că mam blocat. Cu totul. obligație. Mereu un detaliu mi adaptez repede și nu am nevoie
Trebuie doar să plec de aici și nor, jerpelit, nevertebrat și fără de nici un anestezic major care
sigur îmi va fi bine. Pai dacă știi picioare care mă abate de la drum sămi atenueze inadaptabilitatea
care e Soluția de ce ai mai venit și nui așa, eu mă supun cu drag. culturală cronică? Realitatea e tot
la noi? Mie bine în India, e caldă, colo timpul mai fantastică decât fan
Aș vrea, doamnelor, să simt și rată, veselă, cu brațele deschise, tasticul, lucrurile frumoase își pot
eu ceva. Ceva ce e al meu. Ce mia mai îmi dă una, mai mă îmbră întoarce fața hidoasă oricând
izvorât din cel mai adânc colțișor țișează și, fie vorba între noi, eu către tine, astfel încât sunt mereu
al minții, sufletului, dracu’ știe ce cam fac aceleași lucruri celor mai în expectativă. Dădusem la un
subconștient conștient al divini iubiți dintre pământeni și să fiu a moment dat peste conceptul de
tății prăfuite ce a mai rămas în dracului dacă a fost vreodată rău, horreur du domicile, la grande
mine sau ceva similar, știți? E greșit sau nepotrivit. Ți se schim maladie. Validarea unei afecțiuni
vreo pastilă, vreo tehnică, vreun bă fața, zice una dintre psihotera nu o face mai puțin virulentă. Dar
leac, vreo măselariță ce pot în peute, atunci când vorbești de sentimentul că nu ești singurul
cerca? Ele râd, râd și eu și faza e drum. Mersi, știu bine, și acum ce? bolnav de pe fața pământului îți
că pe dinăuntru sunt ca bățul de În teorie zenui zen ca lerui ler și confirmă că cineva, undeva, lu
bambus și firul de trestie, goool, fierul fier (nu mă întreba de ce am crează la tratament. Întro bună zi
gol. Miau dat un contract de scris asta, am o chestie cu trinita nu vom mai suferi de mal d’Afri
prestări servicii în două exem tea, deși de când mă știu mă scald que, nici de vreo nostalgie orien
plare, o chitanță unică și reco în dualitate pură, cine oare la tală fără sfârșit. Deschizi flaconul,
mandarea de a încerca: Blocajul e chemat și pe al treilea la masa amesteci cu apă și a trecut. Bine ai
un personaj, ce zici? Un prieten, noastră? Eu?!). Adicătelea eu sunt revenit acasă!
un dușman, o bucată de țesut viu și pot fi bine oriunde, oricum, nu În rest, lumea din Iași mă
cu personalitate. Ce e, de unde am devenit sclava contextului. place mai mult când mă îmbrac în
vine, care îi sunt intențiile și mai Am plecat oricum. Am schim negru, e așa, un soi de complici
ales planurile de viitor? bat foaia și am întors roata. Cât va tate stradală care mă distrează,
Din toată treaba asta eu am ține de data asta? Cât voi putea dar de mâine port galben sau așa
înțeles că sunt bine, plec de dra merge zâmbind pe străzile de ceva, galben muștar cu o kurta,
Grădină de bambus gul plecatului și mă întorc din acasă, spunând că e minunat, mă fără papuci și fără probleme. SDC
ANUL XIV NR. 610
12 in memoriam 16 – 22 IUNIE 2018
www.suplimentuldecultura.ro

La moartea unui profet


Nam nici o îndoială că Lucian
Pintilie a fost un mare profet, de
aceea securiștilor lea fost frică
de el. A avut destinul profeților,
calomniat, exilat, denunțat că
nuși iubește țara, deși numai iu
birea adevărată ceartă cu cele
mai grele cuvinte. Filmele sale
sunt ceea ce Titu Maiorescu spu
nea despre teatrul lui Caragiale:
„o secțiune prin corpul societății
românești“, de aceea sunt atât de
crude cu noi.

IOANFLORIN FLORESCU

Profeții apar în istorie atunci când


popoarele se lasă manipulate și
anexate de instituțiile puterii (de
orice fel, inclusiv religioase), când
conștiințele individuale sunt golite
de orice bunsimț și umplute în
schimb cu un amestec toxic de min sa jucat neîntrerupt din ’45 până Ardelean, colonel în rezervă (2003) primetime: „Sparge! Distruge! Rolul profetului în astfel de
ciuni, clișee, lozinci și superstiții. târziu în anii ’90, dar personajul e deja o lume fără scăpare. Omoară!“. Cui nui place, să se vremuri este săși șocheze com
Reconstituirea (1970) nu este colectiv, când nu e pe stadioane „Neam suprimat de tot“, se care în Spania sau să posteze pe patrioții, punândule în față oglin
un film despre „un caz“, comu sau în fața televizoarelor, umblă autoironizează personajele din Facebook poze cu pisici. Politica da dezumanizării lor, în speranța
nism, procuratură și milițieni, cât în continuare printre noi, ame De ce trag clopotele, Mitică? și filosofia de viață se fac în zoa de a le trezi conștiințele și de a
filmul unui personaj colectiv mai nințător, ca un golem infernal (1980). Omul suprimat e un am iele băii comunale în care se bo restabili astfel raportul corect
odios decât toate celelalte, pentru scăpat din mâinile creatorului balaj umblător în care se poate tează laolaltă securiști vechi și dintre instituții și om. Asta au
că este infinit mai puternic și său. Mai mult decât comunismul, împacheta orice servește unei pu noi, demagogi și martiri ai ende făcut filmele lui Lucian Pintilie și
potențial mai rău: mulțimea de pe pare a spune filmul, problema ro teri corupte: prostie, ură, igno pendenți, plagiatori și analfabeți, de aceea ele sunt zguduitor de ac
stadionul din apropiere. Nu o mânilor va fi deacum înainte ro ranță, frică, violență, cultul da personaje imbecile, isterice sau tuale, pentru că, dincolo de recu
vedem până la sfârșitul filmului, mânii înșiși, ziua lor de mâine cilor sau iconițe cu Arsenie Boca. melancolice, instabile și confuze, zita politică schimbătoare, ele
dar urletele ei, care răzbat din când trăită în permanența sumbră a Astfel împachetat, omul suprimat traduse în dragoste și mântuite de vorbesc despre manipularea, amă
în când, ne arată că ea este acolo, în fantomelor trecutului, ca în Ba poate fi chemat să voteze, să plan patriotism. girea, abrutizarea și îndobitocirea
cadru, abuzul se petrece lângă ea și lanța (1992). Interesant că în Re teze panseluțe în Piața Univer Pintilie a scos țara la carnaval sistematică a românilor.
cu consimțământul ei. Mai mult, constituirea (filmările au început sității sau săl scuipe în stradă pe și a lăsato acolo, să ne spălăm pe Filmele lui Pintilie ar trebui vi
când în cele din urmă ajunge la în 1968) pare să mai plutească în Patapievici. E deajuns o scânteie cap cu ea în dimineața centenaru zionate în mod organizat în toate li
locul fărădelegii, ea este manipulată aer o speranță (crima e totuși un pentru ca România să se aprindă lui, când se va da cu ceață artifi ceele din România. Priviți, copii, prin
să linșeze victima, nu pe adevărații accident), dar în Prea târziu (1996), ca mahalaua ațâțată de îndemnu cială și vor bate peste noi clopo acest deșert au rătăcit părinții voștri.
autori ai crimei. Filmul acesta Terminus paradis (1998) sau Niki rile Miței Baston, acum și în tele unei Biserici absente. Măcar voi să nu muriți proști. SDC

Scris de un preot român din ne zice din cărţi şi din viaţă. până voi scrie eu romanul). Am o poştă şi preot misionar la Edin-
diasporă, volumul Jurnal scoţian „Când or să mi se termine toate mie de poveşti cu el, pe care – cu burgh. A făcut parte dintre coordo-
reuneşte o parte din textele de poveştile personale, când n-o să rare excepţii, deşi în ultima vreme natorii traducerii Septuagintei în
pe blogul cu acelaşi nume pe mai am niciun fel de «inspiraţie», nu ne-am văzut decât de două ori limba română (2004-2011). Este
care Ioan-Florin Florescu a în- probabil că o să mă aşez la masă şi pe an – le spun aproape zilnic coautor al volumului IX din ediţia
ceput să-l ţină, cu intermitenţe, o să scriu simplu, fără să adaug, să apropiaţilor mei. Dincolo de frăţia critică a Bibliei de la 1688 editată
după ce s-a mutat cu familia în interpretez sau să comentez ceva, noastră, l-am considerat mereu un de Centrul de Studii Biblico-Filolo-
Scoţia, în vara anului 2011. „Este un roman despre viaţa fratelui fel de samurai al creştinismului gice al Universităţii „Al.I. Cuza”
un nume oarecum înşelător, pen- Padre: de la excepţionala sa ortodox, alternând perioadele de din Iaşi şi a publicat la Editura
tru că nu e vorba de un jurnal coborâre din tren la Pojorâta, la luptă cu cele de zen…“ (Florin Universităţii volumul În multe
propriu-zis şi nici nu este exclusiv venirea în Iaşi, la cariera lui de Lăzărescu) chipuri de Scripturi. Studii de tra-
«scoţian». Cred că cel mai bine ziarist pentru «Monitorul», la cea ductologie biblică românească
l-aş putea defini ca un blog scris de preot navetist, la cea de redac- (2015). În prezent se ocupă de o
în Scoţia cu gândul la România.“ tor la Polirom, la cea de cercetător AUTORUL ediţie critică a Tetraevanghelului
La mii de kilometri de casă, într-o ştiinţific al Universităţii Cuza din de la Sibiu şi scrie articole pe
lume în care cel mai mult îi lip- Iaşi şi până azi, când am aflat IOAN-FLORIN FLORESCU (n. 1970) blogul său („Jurnal scoţian“,
seşte să vorbească româneşte, întâmplător pe net că este preot este preot şi cercetător ştiinţific. http://ioanflorin.wordpress.com),
acest „român de pretutindeni”, cu misionar în Scoţia (plus că Dum- Din 2011 locuieşte în Scoţia, unde citate în mai multe rânduri în presa
minunatul său dar de povestaş, nezeu ştie ce-o să se mai întâmple este angajat al unei companii de din ţară. SDC
ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018 opinii 13
www.suplimentuldecultura.ro

Oscarurile atât de panda


Oricine are un copil, nepot, prie de ce este periculos acest lucru. MĂDĂLINA COCEA
ten de o vârstă mică, este rugat Animalele drăgălașe din desene
să mediteze câteva secunde la animate aparțin de specii fie exo DE VEGHE-N LANUL
următoarea întrebare: care este tice, fie pe cale de dispariție. La DE CULTURĂ
animalul lui de pluș preferat? fel și cele mai populare jucării
Acum: care sunt desenele ani de pluș (în afară de urși): tigri,
mate preferate și ce animale lei, girafe, leoparzi, urși panda, Atunci când sunt smuciți de turiști,
apar acolo? Probabil că prin răs maimuțe, urși polari, lupi și go ținuți legați de un copac în pauze și
punsuri se găsesc mai puțin ani rile. Pentru că le văd atât de des, înconjurați de zgomote, leneșii mor
male precum țap, găină sau oaie copiii și chiar oamenii mari în aproximativ 6 luni de zile.
și mai mult ursuleț, girafă, devin atât de familiarizați cu im Divertismentul cu animale
panda, tigru. Produsele noastre aginea lor, încât nu conștien are, în această privință, o pro
pentru copii au o problemă de tizează că speciile sunt în peri blemă opusă filmelor de la Holly
reprezentare, iar asta poate pune col. Văzândule mereu, imaginația wood. În fiecare an, atât de la
chiar animalele cele mai iubite noastră le consideră la fel de Oscaruri, cât și la Globurile de
în pericol. obișnuite și răspândite precum Aur, se vorbește despre cât de su
câinii sau pisicile. Iar asta, din breprezentate sunt minoritățile
Dacă aveți în viața voastră un păcate, înseamnă că nu facem de tot felul în filme. Cât de puține
copil de până în 3 ani, probabil o foarte multe eforturi ca să le aju roluri principale sunt oferite ac
cunoașteți pe Sophie Girafa. Este tăm să nu dispară. torilor de culoare, cât de puține
un serial de desene animate și Un efect neintenționat ase femei sunt regizori sau cât de
una dintre cele mai populare mănător îl au documentarele cu puține filme tratează subiecte
modalități de a opri copiii din animalele sălbatice. Neam îndră specifice minorităților sexuale. În
plâns, prin fraza „Hai, ne uităm la gostit de leneși (animalele, nu oa îmbrățișeze, mângâie sau să atin exemplu, în excursiile din Ama 2016, protestul împotriva acestor
un episod cu Sophie Girafa?“. În menii), anaconde, tigri, mai gă tot felul de animale sălbatice. zon, turiștilor li se oferă posibili dezechilibre a căpătat un nume:
2010 au fost vândute în Franța muțe, aligatori, delfini. Așa că, Prețul nu este exorbitant, ini tatea să îmbrățișeze și să se #OscarsSoWhite (Oscaruri atât
800.000 de girafe de jucărie, de printre fotografiile din vacanță, mioarele curg pe Instagram, dar fotografieze cu un leneș. Pentru de albe). În lumea animală, mi
opt ori mai mult decât numărul selfieurile cu animale exotice au animalele au de suferit. Pentru a asta, numeroase exemplare sunt noritățile sunt la putere, din pă
de girafe care există în întreaga devenit aproape o obligație. Gră nu agresa turiștii sau pentru a sta capturate și folosite special pen cate cu consecințe nefaste pentru
lume. dinile zoo, delfinariile sau diverși suficient de liniștite la poze, dre tru fotografii. Leneșii sunt stresați ele. Este rândul pisicilor și câini
Ziarul „The Guardian“ a tras „întreprinzători“ sezonieri le sorii le sedează, le țin în condiții ușor, de prea mult zgomot și prea lor să se plângă de discrimi
un semnal de alarmă și a explicat oferă turiștilor posibilitatea să mizerabile și le hrănesc prost. De multă agitație în propriul habitat. nare. SDC

Explozie de blues britanic


spectacolului numit Greenwich
Music Time, din 7 iulie 2016.
O paranteză: clădirile Cole
giului Naval Regal, înființat în
1873, au fost eliberate de cursanții
„Nu putem noi să ascultăm cât dubiu amploarea afacerii. Succe lăcrămoasă, irigată cu extract din militari și date circuitului public.
poate el să cânte!“ – îmi zice de sul se materializează, de exemplu, malț de cereale, maturat cores Administratorii au găsit că e
unăzi prietenul a cărui pățanie și în locul întâi la albume de blues punzător în butoaie scoțiene, dar foarte nimerită organizarea unor
cu Beth am rezumato mai pe cucerit aproape instantaneu de ma emoționat și ma întinerit evenimente culturale, între care
primăvară. recentul buchet de roze. 14 piese, (măcar pe timpul repetatelor un festival poprock, garnisit cu
totalizând șase minute peste re audiții) energia transmisă de Joe + diverși consacrați, unii ușor
Fraza se referea la noua și luxoasa DUMITRU UNGUREANU gulamentara oră și jumătate, rea Michael Rhodes, bass + Reese Wy trecuți spre vârsta a treia.
apariție semnatăgarantată de Joe duc mireasma intactă a blues nans, keyboards + Anton Fig, Probabil că distribuția aduce
Bonamassa: pachetul de trei LP ROCKIN’ BY MYSELF rockului englez, hrana generației drums + Russ Irwin, rythm guitar și public preponderent din
uri, două CDuri și un DVD/ Blu mele, cam de pe la 19661969, & backing vocals. Înregistrat de aceeași categorie, drept care lo
ray cu titlul British Blues Explo când cei mai mulți dintre noi am Eric Roa, mixat de Kevin Shirley curile disponibile sunt asigurate
sion (2018, J&R Adventures). Nam cazul titlului de față, prima ob fost înțărcați cu țuică de prune și (director și producător muzical pe scaune demontabile. Asta in
rezistat la gratuitatea unei video servație vizează pofta dea cânta hrăniți cu pâine de la brutăria de ani buni pentru Bonamassa) și duce o doză de nefiresc în atmos
audiții preliminare. E drept că, la și se poate formula astfel: jos pă C.A.P. Mai toate cântecele au fost masterizat de Bob Ludwig, con fera de concert – cel puțin din
fel ca pățitul meu companion, lăria! Sau, adaptând o expresie consacrate de clasicele trupe certul se impune între cele mai câte se vede în episodul Bona
sunt edificat asupra performan cam vulgară, însă consacrată: să Cream, Led Zeppelin, Yardbirds bune capturate vreodată, din câte massa: pe cât de mult se con
țelor celui mai în vogă chitarist la fie mama lor a dracului, le iese și ori de nume devenite legendare miau auzit urechile. sumă și dăruiesc interpreții pe
ora asta (din zona bluesrock). le merge! încă din timpul vieții: John Ma Să nu uit amănuntul că ma scenă, pe atât de cuminți stau
Și de fiecare dată când i se Am scris „i se editează“, fiind yall, Eric Clapton, Jeff Beck. Reau teria dublului CD a fost detonată spectatorii, nici zece din cele
editează materialul vreunui con că actualmente „Joe Bonamassa“ zindule acum în versiunea lui întrun concert susținut de Joe câteva sute nu se agită, nu trepi
cert, nu mă interesează mai deloc este un brand, un (™) bine valori Bonamassa, nam avut nici un Bonamassa & band în aer liber la dează, nu se perpelesc de plă
valoarea lui (evident, atestată de ficat deo echipă profesionistă, moment senzația că ascult vechi The Old Royal Naval College, si cere.
mulți ani), ci forma în care se care administrează un patrimoniu turi sau încercări de băgare tuată fix în „buricul Pământului“, În fine, o chestiune secun
aflau la momentul respectiv Joe și ce tinde să devină colosal. Siteul în seamă ale vreunui vedețică ca să fac o figură de stil de dară, dar nu prea: oare cât va re
grupul de acompaniament. Iar în jbonamassa.com oglindește fără vândut la TV. Oi fi eu întro fază spre meridianul zero, în cadrul zista Joe ritmului autoimpus? SDC
ANUL XIV NR. 610
14 www.suplimentuldecultura.ro
16 – 22 IUNIE 2018

Yuval Noah Harari: „Cred“, scrie Harari în noua lui


carte, „că am învățat mai multe de
Cinci învățăminte din 21 de
lecții pentru secolul 21, extrase

câteva lecții
spre mine și despre oameni în gene de revista „The Standard“:
ral observândumi atent trăirile în
acele zece zile decât învățasem în n Nici o activitate umană nu va fi
toată viața mea până atunci. Nu la adăpost în fața amenințării

pentru Sapiens
este o evadare din realitate. Este o viitoare a automatizării.
modalitate de a lua contact cu rea n Odată ce Inteligențele Artifi
litatea“. ciale vor lua decizii mai bune de
Fiind convins că „oamenii cât noi cu privire la carierele și,
gândesc în povești“, Harari se în poate, chiar relațiile noastre, con
Popularul autor israelian lansează la sfârșitul lui august o nouă carte, treabă: „Cum ai putea trăi întro ceptul nostru de umanitate și de
eră a minunilor, când toate ve viață va fi silit să se schimbe.
21 de lecții pentru secolul 21. chile povești au căzut și nici o po n Spre anul 2100, acel un procent
veste nouă nu șia făcut apariția foarte bogat din populație va deține
Cele două cărți care lau transfor autor în conferințe, în 21 de capitole mare experiment multicultural pentru a le înlocui?“. Răspunsul, nu numai majoritatea averii, dar și
mat pe Yuval Noah Harari în ve organizate în cinci părți: Provoca din lume, Uniunea Europeană“. spune Harari, este ca toți să încer cea mai mare parte din frumusețea,
detă a librăriilor, Sapiens și Homo rea tehnologică, Provocarea poli „După secole de teribile văr căm să medităm, ca el, în tradiția creativitatea și sănătatea lumii.
Deus, sau vândut în peste 12 mi tică, Disperare și speranță, Adevăr sări de sânge, francezii, germanii, budistă, singura cale de n Sar putea ajunge la folosirea
lioane de exemplare în întreaga și Rezistență, lecțiile autorului des italienii și britanicii au construit, a ne cunoaște celor mai moderne rachete nu
lume. pre felul în care putem face față vii în sfârșit, un mecanism care să gândurile. „Și cleare și bombe cibernetice
Noua lui carte va fi lansată torului care ne așteaptă. asigure armonia continentală, dar e bine să ne pentru rezolvarea unor dis
abia pe 30 august, dar circulă deja Ce este cu adevărat nou în englezii au aruncat o rangă în an înțelegem noi pute doctrinare despre tex
printre specialiști și se anunță a fi carte este faptul că Harari discută grenajele acestei mașini miracu cât mai bine tele medievale.
unul dintre bestsellerurile toam șocul Brexit și cel al alegerii lui Do loase“, regretă Harari, care crede mințile îna n Oamenii au trăit întot
nei. O carte care, spre deosebire nald Trump. Brexit, în special, pare că Brexitul a fost „o ultimă încer inte să o facă deauna întro eră a post
de precedentele, vorbește despre a contrazice complet credințele lui care furibundă a maselor de ași algoritmii adevărului. Homo sapiens
lumea de astăzi. Harari, care consideră că, deși cri folosi puterea politică înainte de pentru noi!“ este o specie posttruth a
„The Standard“ spune că 21 de zele și problemele noastre sunt a fi prea târziu“, adică a deveni cărei putere depinde de a
lecții prezintă în mare parte mate globale, identitățile locale „au irelevante întro lume a viitorului crea ficțiuni și a crede
rial deja publicat sau prezentat de creat o criză care zguduie cel mai dominată de cyborgi și algoritmi. în ele. SDC
El rămâne încrezător însă în fap
tul că un eveniment ca Brexit nu
va opri drumul civilizației. „Pe
termen lung, direcția istoriei este
LUCIAN AMARII (JUP) clară“, afirmă Noah Harari.
Dar, pretinde autorul, asta
SUPLIMENTUL LUI JUP nu înseamnă automat că uma
nitatea va învăța să colaboreze.
Astfel, „dacă proiectul euro
pean eșuează... asta ar arăta că
această încredere în valorile
liberale de libertate și tole
ranță nu este de ajuns pen
tru a rezolva conflictele
culturale ale lumii“, scrie
el. „Dacă germanii și gre
cii nu vor putea cădea
de acord asupra unui
destin comun și dacă
500 de milioane de eu
ropeni nu vor putea ab
sorbi câteva milioane
de refugiați, ce șansă au
oamenii să depășească
conflictele mult mai
profunde care afec
tează civilizația glo
bală?“
Harari povestește
că, aflat la Oxford, nu
prea știa ce să facă cu
viața lui. La vârsta de 24
de ani a urmat un curs de
zece zile de meditație
Vipassanā, care urmează o
tradiție transmisă de Buddha,
dar care este accesibilă și
nebudiștilor.
ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018
www.suplimentuldecultura.ro
15

PE SCURT Prima balerină


n Sylvester Stallone sa aliniat și
el la ultima modă: procurorii din
bărbat dansează
Los Angeles anchetează o recla
mație pentru agresiune sexuală
în Frumoasa adormită
de care sar face vinovat actorul.
Presupusa agresiune sar fi petre Pentru prima oară în istorie, un este mult mai complicată, fiindcă
cut în timpul unor filmări în Is bărbat interpretează un rol femi balerinele trebuie să se confor
rael, în 1987. În noiembrie anul nin în cadrul unei companii inter meze, în marile companii, unei
trecut, Stallone a fost acuzat, de naționale. Numele „ei“ este Chase norme estetice specifice, care in
asemenea, că ar fi forțat o tânără Johnsey și, deși născut bărbat, sa clude o siluetă subțire și „anumite
de 16 ani să facă sex cu el și garda declarat „gender fluid“, iar zilele idei despre armonia proporțiilor“.
lui de corp în 1986. trecute a debutat pe scena Coli Iar, în ceea ce privește spectacolele
n A încetat din viață Philippe de seum Theatre din Londra în spec clasice precum Lacul lebedelor
Baleine, romancier francez și fost tacolul Frumoasa din pădurea sau Frumoasa din pădurea ador
redactor șef al revistei „Paris adormită. Bun venit în lumea mită, balerinele care formează acel
Match“. El ia inspirat desenato nouă, în ceasul „woke“, termen corps de ballet nu trebuie să difere
rului Hergé personajul JeanLoup provenit de la afroamericani ce foarte mult în ce privește fizicul.
de la Batellerie din populara serie definește astăzi noua realitate pro În vreme ce unii văd povestea
de benzi desenate Tintin. gresistă, „conștientă“ de proble lui Johnsey ca pe o victorie a noi
n În anii ’90 a fost o serie de mele de justiție socială și rasială. lor idei de toleranță, alții se tem,
animație difuzate de MTV. Ceva „Vreau să fiu privit ca o bale dimpotrivă, că includerea baleri
mai târziu, un film cu Charlize rină“, spune Chase Johnsey, bale nului american reprezintă un alt
Theron în rolul principal. Astăzi, a încheiat al treilea sezon, ar putea n Ewan McGregor va juca în rolul rinul născut în Statele Unite. „Am caz de „infiltrare a bărbaților întrun
Aeon Flux se transformă întrun să fie salvat de Amazon Studios. principal în Doctor Sleep, adaptarea părul făcut, port machiaj și haine domeniu feminin deja foarte
serial TV „live action“ pe care îl va Fanii au susținut serialul cu hash continuării lui The Shining, scris de de femeie. Pot să joc roluri de fe competitiv“. SDC
produce pentru MTV Jeff Davis tagul #SaveLucifer, iar cei de la Stephen King. McGregor va juca rolul meie și, artistic, asta vreau să fac.“
(creatorul seriei Teen Wolf) și Amazon negociază acum cu Fox fiului lui Jack Torrance, personaj in Johnsey sa operat pentru ași
producătoarea Gale Anne Hurd pentru a obține drepturile asupra terpretat de Jake Nicholson în The feminiza trăsăturile și spune că
(Terminator). seriei. Tot Amazon Studios a salvat Shining, filmul lui Stanley Kubrick. încă de la 14 ani sa antrenat să
n Avengers: Infinity War a intrat serialul The Expanse, anulat recent n David Lynch (foto) a scris o nouă danseze ca o balerină.
în clubul exclusivist al filmelor de SyFy. carte, parte memorii, parte biografie, Tamara Johnson, directoarea
care au încasat peste 2 miliarde n Jennifer Salke, directorul Ama ajutat de colaboratoarea sa, Kristine companiei English National Bal
de dolari la boxoffice, anunță zon Studios, a făcut precizări des McKenna. Cartea, numită Room To let, care ia oferit lui Chase un
„Forbes“. Avengers 3 este astfel al pre viitorul serial Stăpânul inelelor. Dream, va fi publicată săptămâna vii contract pe termen redus, se teme
patrulea cel mai mare succes din Seria va debuta cel mai târziu în toare. Ea retrasează activitatea artis ca alegerea lor să nu fie privită
toate timpurile, după Avatar, Ti 2021, iar în prezent Amazon nego tică a lui Lynch, așa cum o povestește numai ca o încercare de ași face
tanic și Star Wars 7. ciază cu regizorul Peter Jackson el, dar și așa cum o comentează cei publicitate și se apără: „Vrem să
n După ce a fost anulat de postul pentru al convinge să se implice în mai apropiați colaboratori ai lui, în reflectăm lumea în care trăim“.
Fox, serialul Lucifer, care tocmai acest proiect, întrun fel sau altul. câteva zeci de interviuri. SDC „The Independent“ consideră
că, spre deosebire de lumea teatru
lui, în ce privește baletul problema

Mai ’68 nu este pe placul chinezilor schimbării sexului interpreților

Francezii abia așteptau inaugura și sunt deosebit de atente mai generalului de Gaulle, apreciat în
Marcă înregistrată – Editura Polirom și
rea în China a unei expoziții des ales în iunie, luna a reprimării China fiindcă a recunoscut repu „Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
pre „revoluția“ din mai 1968, dar demonstrațiilor din piața Tia blica populară în 1964. Nici afi colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
autoritățile comuniste nau fost nanmen, din 1989, soldate cu mii șele cu Mao nau avut prea mari împreună cu „Ziarul de Iași“.
încântate de idee. de morți. șanse să încânte, fiindcă autori
Astfel, expoziția L’art c’est vous! Multe dintre exponate, de ase tățile chineze nu aprobă repre Adresă: Iași, Bdul Carol I, nr. 4, etaj 4, Film: Iulia Blaga
CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111, Teatru: Oltița Cîntec
L’année ’68 nu șia mai deschis menea, nau avut darul să placă zentările „independente“ ale con
fax: 0232/ 214111
porțile la Beijing, după ce marți chinezilor, cum ar fi caricaturile ducătorilor comuniști. SDC Caricatură: Lucian Amarii (Jup)
Ministerul chinez al Culturii a re Redactorșef: George Onofrei
Grafică: Ion Barbu
fuzat să își dea acordul. Redactorșef adjunct: Radu Cucuteanu
Actualitate: Cătălin Hopulele
Expoziția, care trebuia să fie in DTP: Adina Arnăutu
Publicitate: tel. 0232/ 252294
augurată al centrul Ullens dedicat Rubrici permanente: Bobi (Fără zahăr),
Distribuție: Mihai Sârbu, tel. 0232/ 271333.
artei contemporane, strânge lao Mădălina Cocea, Dragoș Cojocaru,
Media Distribution S.R.L., tel. 0232/ 216112
laltă numeroase fotografii care Andrei Crăciun, Florin Ghețău,
Radu Pavel Gheo, Florin Lăzărescu, Abonamente: tel. 0232/214100
surprind manifestațiile studen
țești care au paralizat Franța acum George Onofrei Tarife de abonament: 45 lei pentru 3 luni;
Carte: Doris Mironescu, Eli Bădică, 91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
50 de ani, caricaturi din epocă, dar
Florin Irimia, Marius Miheț, Cristian Prețurile includ și tarifele poștale.
și afișe ale diferitelor grupări care
îl glorificau pe președintele Mao. Teodorescu, BogdanAlexandru Stănescu,
Ideea unei asemenea expoziții Alina Purcaru, Cătălin Constantinescu „Suplimentul de cultură“
Muzică: Victor Eskenasy, este tipărit cu sprijinul
în China sa dovedit a fi o idee
Dumitru Ungureanu Adevărul Holding
nu tocmai înțeleaptă: autoritățile
chineze reprimă cu mare severi Responsabilitatea juridică pentru conținutul articolului îi aparține autorului.
tate orice mișcare contestatară Pagini realizate de DRAGOȘ COJOCARU Manuscrisele primite la redacție nu se înapoiază.
16 fast food ANUL XIV NR. 610
16 – 22 IUNIE 2018
www.suplimentuldecultura.ro

O lungă scrisoare pentru o scurtă despărțire


Câteva conversații despre o fată foarte înaltă e primul lungmetraj
românesc ce abordează frontal relația dintre două femei.

în decoruri autentice, ambele vi avea loc doar întrun lift, dar cât
zând autenticitatea maximă până suspans era acolo!
la a mima documentarul, ambele Fiind preluat de un distribui
cu titluri lungi care inconștient ar tor consacrat pentru filmul inde
trebui poate să compenseze lipsa pendent – Transilvania Film –,
bugetului și defectele inerente Câteva conversații poate ajunge la
IULIA BLAGA debutului. cât mai mulți spectatori amatori
Acțiunea se desfășoară mai de producție underground autoh
FILM ales în mica locuință a uneia din tonă, care vor aprecia și curajul
tre fete, precum și în alt aparta abordării unui subiect încă tabu.
ment, cu ocazia unui party. Cum
Dacă Legături bolnăvicioase, de faci în condițiile astea ca povestea ...ȘI UN CRUCIȘĂTOR
Tudor Giurgiu, înfățișa în 2006 le să țină spectatorul în priză, deși AMERICAN
gătura dintre două studente mai ideea tocmai asta e – că relația
mult sugerândo și integrândo apare pe internet și se consumă în „Superproducțiile astea sunt niște
întro comingofage story stili spații închise, evaporânduse la mașinării uriașe. Pentru ca un
zată, nostalgică à rebours și posibilul contact cu exteriorul? scenariu să fie modificat sau niște
îmbrățișând frumusețea Bucu Cred că Olteanu a mizat mai ales decizii să fie luate, se pune în
reștiului, Bogdan Theodor Ol pe naturalețea dialogurilor și a mișcare o industrie înăuntrul in
teanu vine cu o poveste intimistă interpretelor Silvana Mihai și Flo dustriei“, mia spus Toby Jones în
în care nuși părăsește nici o clipă rentina Năstase. interviul dat anul trecut la Can
eroinele, urmărind în spații în Fetele sunt, întradevăr, foar nes. Vorbea despre Jurassic World:
chise cum relația lor se înfiripă, te bune și fac clic. Dar, la un mo Fallen Kingdom, de J.A. Bayona, Cum era de așteptat, sunt mai și buni) dă seriei o sevă care pare
crește și se încheie brusc (pentru ment dat, atenția spectatorului unde are pentru prima oară un rol mulți dinozauri decât au fost în inepuizabilă. SDC
că uneia dintre ele îi e teamă de lenevește pentru că în scenariul secundar. Al cincilea film din seria orice alt film precedent, precum
comingout). Câteva conversații scris de regizor împreună cu Ana începută în 1993 mi se pare cel mai și inevitabile tușe ecologice care l Câteva conversații despre o
despre o fată foarte înaltă e însă Ivan și Denisa Niță prea multe nu spectaculos de până acum. Prefer să ancoreze filmul în prezent, dar fată foarte înaltă – de Bogdan
mai degrabă din aceeași para se întâmplă și, în lipsa unor această serie altor crucișătoare cu seria șia păstrat fiorul primar pe Theodor Olteanu, cu: Silvana Mi
digmă cu Autoportretul unei fete opțiuni regizorale mai ferme, dia supereroi tocmai pentru că aici nu carel speculează cu succes încă hai, Florentina Năstase, Denisse
cuminți (2015), de Ana Lungu: logurile devin monotone, iar există supereroi și pentru că dino de la primele scene, când un sub Moise, Ana Ivan, Carol Ionescu,
ambele sunt nu doar filme de naturalețea capătă în timp ceva zaurii forțează patina retro. Mi se marin trimis să ia mostre din Nicoleta Hâncu, Ana Covalciuc
debut (cum era și filmul lui Giur mimat. Filmul se epuizează din pare apoi că personajele umane trun schelet de dinozaur e în
giu), dar ambele sunt producții păcate prea repede. Cu povestea sunt mai bine conturate decât în ghițit de o gură imensă ce se cască l Jurassic World: Fallen Kin
independente realizate cu entu de acum, ar fi putut fi un bun alte superproducții, iar de când a din beznă când te aștepți mai gdom – de J.A. Bayona, cu: Chris
ziasm și pe gratis de echipă & ac scurt sau mediumetraj. Întrun apărut cuplul interpretat de Chris puțin. Această spaimă ancestrală Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe
tori, ambele povești intimiste alt lungmetraj independent cla Pratt și Bryce Dallas Howard speculată prin ambivalența dino Spall, Justice Smith, Daniela
despre personaje feminine, am ustrofobic românesc – Elevator, (adică din 2015), seria a câștigat în zaurilor (care sunt în egală mă Pineda, James Cromwell, Toby
bele cu puține personaje și filmate de George Dorobanțu – acțiunea umor. sură periculoși și endangered, răi Jones

Afaceri externe cu vite drept nu mai clipea, ci ieșea une


ori în afară, când Anușka părea că
se uită în depărtare. Făcea un zum
zăit ciudat, apoi un soi de clic, după
Cu toții suntem la curent cu poves Paul McCartney. Întrun final, celălalt capăt era prinsă de coar care urechea stângă începea să vi
tea văcuței din Bulgaria care a tre Penka a fost grațiată. Mare bucu nele unei vaci. Omul sa recoman breze. Evident, asemenea gest nu a
cut fraudulos frontiera către Serbia
și, după două săptămâni, când a
rie, mare veselie. Dar despre vaca
Anușka nul veți auzi pe Paul
dat cu numele de Piotr și nu mai
știu cum și a spus, în limba rusă,
BOBI trecut neobservat, iar cei de la
direcția sanitar veterinară Seme
fost repatriată, nu știu ce autorități
sanitar veterinare ultracompetente
McCartney vorbind prea curând.
Totul a început în vara lui
că vine din localitatea Kurkovici,
regiunea rusă Briansk, la rândul
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ nivka au hotărât că Anușka trebuie
eutanasiată. A fost ultima lor hotă
au vrut să o eutanasieze. 2016, undeva în nordestul Ucrai ei aflată foarte aproape de gra ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE râre luată în această viață, fiindcă
nei, în localitatea Leonivka, un sat niță, iar această vacă a fost repe vaca a scos prin nara dreaptă o
Noroc că sau găsit destule canale în comuna Arhîpivka din raionul rată păscând lângă primăria lor țeavă de mortieră și ia pulverizat.
media care să vadă o potențială Semenivka, regiunea Cernihiv, și, cum nimeni nu a revendicato, Da, domnule Paul McCartney, Tot satul o iubește pe Anușka,
mare știre în asta și noroc de Sir deci la mama naibii. Era o di el crede că este un caz de trecere Anușka se întorsese după mai iar ea paște fericită. Firul pe care
mineață răcoroasă de duminică, transfrontalieră bovină, iar acum bine de trei luni. Se vede că depăr îl vedeți nu este pus acolo ca să o
când lumea se adună, cu mers îi caută stăpânul. A pierdut cineva tarea de casă te schimbă. Bovina țină priponită. Este un cablu de
agale, în curtea bisericii. Domnul vaca asta? Cu lacrimi de bucurie avea acum niște urechi tare ciu internet de mare viteză, mufat în
ăla cu cămașă verzui nu era de în ochi, moș Leonid Azarov sa date, din metal, rotunde ca două fundul ei, prin care toți copiii au
prin partea locului. Ținea în mână apropiat și a pupat vaca fix pe bot. pâlnii. Ca două antene parabolice acum acces la cele mai bune sai
610 un capăt de funie, funie care la Anușka, teai întors acasă! minuscule, aș putea spune. Ochiul turi de jocuri și informații. SDC

S-ar putea să vă placă și