Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru nr 1

Asociaţi elementele de mai jos cu elementele structurale ale unui document

1. S.C. VIVA S.R.L


NRC J022/285/2000
CIF RO 10886878
MUNICIPIUL SUCEAVA, STR. MĂRĂŞEŞTI, NR.5, JUD. SUCEAVA
BCR SA SUCEAVA
RO85RNCB1000210011102100 RON
CAPITAL SOCIAL 20000RON
2. FACTURA AR 285016/30.03.2000
3. POPESCU VASILE
4. VÂNZARE BISCUIŢI TEMPO, 100BUCX3,2RON/BUC, TVA 9%
TOTAL FACTURĂ FĂRĂ TVA 320
TOTAL FACTURĂ INCLUSIV TVA 348,8
5.MX125463 ELIBERAT DE SPCLEP SUCEAVA

CE ELEMENT LIPSEŞTE DIN ENUMERARE?


CE REPREZINTĂ ACESTE DATE PENTRU UN DOCUMENT?

Exemplu

Specificaţi modelul, forma şi formatul documentului din imagine


Schematic, traseul documentelor se prezintă astfel

ÎNTOCMIRE

PRELUCRARE
 sortare
 exprimare valorică
 centralizarea
datelor
 verificare
ANALIZĂ
CONTABILĂ
ÎNREGISTRARE ÎN
CONTABILITATE
 cronologic
 sistematic
ARHIVARE
CLASARE
 arhiva generală
 arhiva curentă