Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Nu vă mândriţi cu predarea unui număr mare de cunoştinţe. Stârniţi


numai curiozitatea. Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu să le supraîncărcaţi.
Puneţi în ele scânteia. (Anatole France)

Data:
Unitatea şcolară:
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Patrimoniul unităţii economice
Clasa: a IX-a
Propunător:
Profesor coordonator: Tipul de lecţie: Lecţie de recapitulare (fixare a
cunoştinţelor)
Titlul lecţiei: “Documente de evidenţă”

Obiective specifice:

1. Reactualizarea cunoştinţelor privind documentelor de evidenţă.


2. Sistematizarea privind clasificarea, întocmirea,verificarea
documentelor.
3. Dezvoltarea capacităţii de sinteză, sistematizare şi de reproducere
logică a cunoştinţelor referitoare la documente de evidenţă.
4. Rezolvarea de aplicaţii practice privind documentele de evidenţă.

Obiective operaţionale:

La finalul lecţiei elevii vor fi capabili:


1. Să precizeze care sunt documentele de evidenţă.
2. Să dezvolte capacităţi de sinteză.
3. Să utilizeze terminologia specifică privind documentele de evidenţă.
4. Să aplice cunoştinţele dobândite în rezolvarea de aplicaţii practice.

Strategie didactică:
a) Metode şi procedee :
- Explicaţia ;
- Conversaţia ;
- Expunerea ;
- Fişe de lucru .
b) Forme de organizare a activităţii elevilor :
- Activitate frontala
- Activitate individuala
c) Resurse :
- Timpul - o oră didactică(50 min.);
- Capacităţile receptive normale ale elevilor.
d) Mijloace didactice
- Tabla ;
- Videoproiector ;
e) Material bibliografic :
- Patrimoniul unităţii economice, Manual pentru clasa a IX-a ;
 - https://www.google.ro/search?q=model+registre+jurnal+imagini

DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ

PLAN DE RECAPITULARE

1.DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ :
1.1.DOCUMENTELE – IMPORTANŢA ŞI ÎNTOCMIREA LOR
2.CLASIFICAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ
 2.1. STRUCTURA DOCUMENTELOR
 2.2.CONŢINUTUL ŞI CLASIFICAREA
DOCUMENTELOR

3.ÎNTOCMIREA, VERIFICAREA, CORECTAREA ,CIRCUITUL,


CLASAREA, PĂSTRAREA ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR
 3.1.ÎNTOCMIREA UNUI DOCUMENT
 3.2. VERIFICARE SI CORECTAREA DOCUMENTELOR DE
EVIDENŢĂ
 3.3.CIRCUITUL, CLASAREA, PĂSTRAREA ŞI VERIFICAREA
DOCUMENTELOR