Sunteți pe pagina 1din 365
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Facultatea de Medicina Departamentul 10 Chirurgie MIRCEA BEURAN coordonator CHIRURGIE curs PENTRU STUDENTII dinanullV iV Editura LEX Bucuresti, 2013 Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Facultatea de Medicina Departamentul 10 Chirurgie Prof.univ.dr. MIRCEA BEURAN (coordonator) ©Copyright 2013, Editura ILEX, toate drepturile rezervate: reproducerea partials sau integrala a unor capitole, pasaje sau peisaje din aceasta carte poate fi facuta numai cu acordul scrs al Edituril ILEX. Tel.:0744,319.025, Fax: 021.420.43.42 ‘e-mail: sneagoe@zappmobile.ro wwvweileximpexo ‘©Copyright 2013, Allright reserved. The distribution of this book outside Romania is prohibited without the written permission of ILEX Publishing House Autoril poarta intreaga réspundere morala, legala si material fata de editura gi terte persoane, pentru continutul lucrarii Curs de chirurgie : pentru studenfi: anul IV siV/ coord.: prof, dr. M. Beuran. - Bucuresti : Ilex, 2013 2 vol. ISBN 978-973-7928-90-0 Vol. 1. Bibliogr.- ISBN 978-973-7928-91-7 |. Beuran, Mircea (coord) 616-089(075.8) sta de autor! ‘Manual de chirurgie generala LISTA DE AUTORI - CURS CHIRURGIE PENTRU STUDENT! ‘Mircea Bratucu Doct Prenume si Nume Gradul |Titlul | Disciptina z profesional | acadaalc : Mines cu | Asstert. [Medic specialist | Doctorand [Cinica Chirurgie dn rst Oncoogle _linesitar__lehiug | bucurest Sorin Aexandrescu |Asstent” Medic primar Doctorin | Clinica de Charge Don Stace dn nstiutl nw lunierstar—[etig_|medicid_| cto Funden! [WiharAngeleseu —Sefde cri | Medic rimar Doctor n [Cini de Chirurgie Spall Cline de Urgent8 vee Iehirg freind [elas PetigorBana Asstt Medic primar | Doctorin | Clinica de Charge in Spill lnc de Urgent [mee Juniverstar__lchiurg-_|medicnd_[sfinulPantelmon | |Mihai Barbulescu |Sefdelucrari |Medic primar | Doctorin Clinica de Chirurgie din Spitalul Clinic Coltea : chirwg [medics [on Nicuae Berevoescu |Asstent [Medic spect Doctor in | Clinica de Chrrgl in Spittal lnc Cltea eee Gniverstar_|chiurg medcing | ae Mircea Beuran Profesor ‘Medic primar |Doctorin | Seful Clinci de Chirurgie din Spitalul Clinic de niverstar enw medic | Urgent Bucuresti, Decor al Departamentul 10 Chirurgie din Facuitatea de Medicind a Universtat : de Medicina Farmacie Carol Davia din Bucuresti |Rodica inti |efdetucria | Medic primar’ [Doctorin Clinica Chirurgie din Sptlul Cle Srta Marla : chirurg medics z Alexandru Blidaru | Profesor Medic primar Doctor in _ | Seful Clinicii Chirurgie It din Institutul Oncologic a universtar—_|ehiruyg [medic _| Bucuresti : AlrandaBoloean Sefdelucrti | Medic specalst (Doctor in” |clnc Il de Chirurgie din Spall Cine Univer chirurg medicins_|de Urgent Bucuresti Rzvan Borean |Asstent Medic specialist | Doctorand |Clnica de Chirurg W din Spal lnie de _Jeniverstar —_|ehiurg | Urgent Universar Bucuresti -_ Cristian Bordea |Sefdelucriri Medic primar |Doctorin Clinica Chirurgie i din Institutul Oncologic aa etinug_(medicmnd_[Bucrest al [Rd Borden /Aaitent [Medic primar [Doctorin Clinica de Chirurgie la SpitaluluiClnc Calica cura medicins_| linica de Chirurgie din Spitalul Clinic de hin medicins_|Nefrologie Dr. Carol Davila Eugen Bratucu [Profesor Medicpprimar | Doctorin Clinica Chirurgie | din institutul Oncologic = luniversitar | chirurg medicins | Bucuresti |Traean Burcos Profesor Medic primar |Doctorin Seful Clinicii de Chirurgie din Spitalul Clinic Coltea universitar jrurg ___|medicins ae [Alexandru Carép | Asistent [Medic rezident Doctorand | Clinica de Chirurgie din Spitalul Clinic de Urgent uuniversitar chirurgie ‘fantul Pantelimon = os ‘generals | — . Eduard Catrina |Sefdelucrari |Medicprimar —|Doctorin | Clinica de Chirurgie l.Juvara din Spitalul chirurg medicins _|Cantacuzino = ‘Alexandru Chiotoria | Medic specialist |Doctorand Clinica de Chirurgie a Spitalulul Clinic de Urgenta _ chirurg Bucuresti Ciprian Girimbel sistent Medic primar [Doctorin | Clinica Chirurgie | din insttutul Oncologic uuniversitar | chirurg medicins | Bucuresti _ ‘Adrian Constantin Asistent ‘Medic specialist |Doctorin [Clinica | Chirurgie din Spitalul Clinic Sfanta Maria uuniversitar | chirurg medicins a _ Vlad Constantin |Conferenjiar Medic primar |Doctorin _Seful Clinic de Chirurgie din Spitalul Clinic de ies juniversitar _chirurg__| medicina_Urgenta Sfantul Pantelimon Silviu Constantinoiu | Profesor Medic primar | Seful Clinici Chirurgie I din Spitalul Clinic Sfanta - universitar | chirurg [Maria Radu Costea Sefdelucriri|Medicprimar —Doctorin | Clinica de Chirurgie i din Spitalul Clinic de Urgenga { chirurg smedicins _| Universitar Bucuresti Daniel Cristian [Sef delucrari | Medic primar Doctor in | Clinica de Chirurgie din Spitalul Clinic Colfea sl ehirurgy imediciné (Claudiu Daha Sefdelucrari [Medic primar [Doctorin | Clinica Chirurgie | din Institutul Oncologic chirurg medicins | Bucuresti : Constantin Dimitriu |Sefdelucréri [Medic primar | Doctorin | Clinica de Chirurgie din Spitalului Clinic Coltea chirurg medicing