Sunteți pe pagina 1din 3

ETAPELE LECȚIEI OB ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE ȘI FORME DE TIMP

ELEVULUI MIJLOACE ORGANIZARE


1. ORGANIZAREA Notarea prezenței elevilor Pregătirea Caiet
CLASEI mijloacelor ,manual Frontal 2 min
catalog
2. VERIFICAREA Verificarea eseului ce vizează
TEMEI comparația lui Nică din
„Amintiri din copilărie” de Ion Frontal 10
Creangă cu un alt personaj min
dintr-o carte citită recent
3. ACTUALIZAREA O1 Identificarea pronumelui -citirea
CUNOȘTINȚELOR posesiv în textul de la pagina fragmentului
100 -identificarea Manual Individual 5 min
pronumelor
posesive
4. CAPTAREA O2 Realizarea ciorchinelui cu -Notează pe
ATENȚIEI tema pronumelui posesiv caiet Ciorchinelui Frontal 5 min
-completează
la tablă
5. ANUNȚAREA Se anunță subiectul lecției
ACTIVITĂȚILOR DE “Pronumele și adjectivul Frontal 1 min
ÎNVĂȚARE pronominal posesiv”
6. COORDONAREA O2 *Se discută tabelul de la -dau exemple
ÎNVĂȚĂRII O4 pagina 101 de pronume
posesive la
*Fișe cu exerciții de tipul cazul N, Ac, D, 15
1) al: un singur obiect G min
posedat gen masc., nr. plural -Discută
al meu despre
meu: un singur funcțiile
posesor (pers. I) sintactice pe
care le poate
2) Analiză morfo- sintactică avea Individual-
apronumelor sintactice din pronumele Frontal
propoziții posesiv.
- Ai lor erau de față la venirea
mea.
- El vine aici din zburdăciun, pe
urmă se duce la ale sale și uită.

7. OBȚINEREA O3 Exercițiul 2 pag. 101


PERFORMANȚELOR “Analizați pronumele și Individual- 5 min
adjectivele pronominale Frontal
posesive din textul de mai jos,
indicând și funcția lor
sintactică”
8. OBȚINEREA Pronume posesiv sau adjectiv
FEEDBACK-ULUI pronominal? -Dau exemple Individual 5min
-Mama mea intuiește
totdeauna stările mele.
- Despre ale noastre vorbește
cu ai săi.
- Ai mei au plecat de acasă.
- Părinții mei au plecat de
acasă.

9. RETENȚIE ȘI Anunțarea temei pentru acasă


TRANSFER Alcătuiți trei propoziții care să
conțină pronume posesive și
trei exemple de propoziții cu Explicația Frontal 2 min
adjective pronominale.
Clasa: a VII- a

Unitatea de învățare: Funcționarea descrierii în narațiune

Titlul: Pronumele și adjectivul pronominal posesiv

Tipul lecției: consolidare și sistematizare

Competențele specifice:

4.1 Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea clară și
precisă a intențiilor comunicative complexe;

4.2 Exprimarea clară a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele sintactice și
morfologice în limba română standard.

Obiective:

O1: Să recunoască pronumele posesiv

O2:Să explice caracteristicile pronumelui și adjectivului pronominal posesiv

O3:Să analizeze morfosintactic un pronume posesiv referindu-se la persoana, genul, numărul și cazul acestuia

O4: Să identifice caracteristicile pronumelui și adjectivului pronominal posesiv în propoziții

Strategia didactică:

Resurse umane: 25 de elevi (clasă medie)

Timp: 50 de minute

Metode: exercițiul, demonstrația, explicația, ciorchinele

Mijloace: manual, catolog, fișe cu exerciții (pronume personal)