Sunteți pe pagina 1din 1

18.

2 DOCUMENTE NECESARE PENTRU PROIECTELE


CARE INCLUD INVESTITII IN IRIGATII

 Aviz de gospodarirea apelor/Notificarea de incepere a executiei


sau
 Contract multianual de furnizare apa pentru irigatii – ANIF sau alt furnizor

AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/NOTIFICAREA DE INCEPERE A EXECUTIEI


Emitent: Administratia Nationala „Apele Romane”.
Termen de valabilitate: -

Cerințe:
 Documentul este completat, semnat şi ştampilat de emitent;
 Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului finanțării;
 Documentul trebuie să fie emis pentru investiția care va fi realizată prin proiect;
 Localizarea proiectului, regimul juridic, investiţia propusă, solutia tehnica s.a.m.d
corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate;
 Documentul este valabil la momentul depunerii Cererii de Finanţare.

CONTRACT MULTIANUAL DE FURNIZARE APA PENTRU IRIGATII – ANIF SAU ALT


FURNIZOR
Emitent: ANIF (sau alt furnizor).
Termen de valabilitate: -

Cerințe:
 Documentul este completat, semnat de ambele parti;
 Documentul se referă la sursa de apa pentru irigatii in vederea functionarii
investitiei dupa achizitionarea echipamentelor prevazute in proiect;
 Documentul este valabil la momentul depunerii Cererii de Finanţare precum si in
perioada de implementare si perioada previzionata prin proiect.