Sunteți pe pagina 1din 5

DATA: 12 decembrie 2018

CLASA: a III-a B
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun”
SUBIECTUL: Bradul de Crăciun
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
PROPUNĂTOR: prof. înv.primar NICOLAI ANGELA-SIMONA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială „N.I.JILINSCHI” Vernești

COMPETENŢE SPECIFICE
1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual ;
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.) ;
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
 O1 - să aplice tehnicile cunoscute de tăiere după contur, lipire, respectând ordinea operaţiilor;
 O2 – să execute corect tăierea cu foarfecele după contur : linie dreaptă;
 O3 – să asambleze prin lipire elementele componente ale lucrării;
 O4 - să decoreze brăduţii realizaţi;
 O5 – să aprecieze obiectiv lucrările expuse.
STRATEGII DIDACTICE

a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, expunerea, observaţia, explicaţia, demonstraţia, audiţia muzicală, exerciţiul, turul galeriei;

b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: coli colorate, creioane, forfecuţe, perforatoare decorative, carioci, culori, sclipici, lipici, cd
player,

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală.

d) Forme de evaluare: observaţia sistematică, aprecieri verbale, interaprecierea.

RESURSE
- bibliografice:

1.Stan Lucian, Stan Ileana - Abilităţi practice - Ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare - învăţare -
evaluare (cl.I-IV), Ed. Aramis, Bucureşti;
2. *** - Programa şcolară pentru clasa a III –a

- umane: 18 elevi

- spaţiale: sala de clasă

- temporale : 45 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI ŞI STRATEGIA DIDACTICĂ


INSTRUIRII op. DEMERSURI DIDACTICE EVALUA-
RE
Metode si Resurse Forme de
Activitatea învăţătorului Activitatea elevului procedee materiale organizare

Planşa model, Observare


1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării Elevii se pregătesc Conversaţia hârtie colorată, frontal sistematică
organizatoric optime a activităţii: pentru începerea carton colorat, individual
2 min. * pregătirea materialului didactic; activităţii. lipici,
*asigurarea liniştii şi a disciplinei pentru forfecuţe,
desfăşurarea activităţii; paiete,
perforatoare
decorative,
sclipici.

2. Captarea * Se realizează printr-o ghicitoare : Elevii răspund la explicaţia ghicitoare frontal Apreciere
atenţiei De copii este iubit, ghicitoare verbala
2 min. De Crăciun împodobit,
Verde e, majestuos
Cine e aşa frumos?
(Bradul)

3. Anunţarea Anunţ subiectul orei și obiectivele pe frontal frontal


subiectului şi a înțelesul copiilor) ,totodată prezentând și *Ascultă cu interes expunerea
obiectivelor brăduțul model. informaţiile.
2 min.
Dirijarea activităţii O1 *Solicit elevilor: *Observă şi descriu observaţia hârtie colorată individual
30 min. - să urmărească modelul; lucrarea model. carton colorat
a ) Intuirea - să aprecieze modelul din punct de vedere *Identifică materialele Aprecieri
materialului estetic; şi ustensilele necesare: verbale
- să identifice materialele necesare; lipici,foarfece, carton
colorat, hârtie colorată,
paiete, sclipici,
b) Explicarea şi - să observe etapele de lucru, demonstraţia, perforatoare decorative. foarfece
demonstrarea O1 tehnicile utilizate, să asculte explicaţiile. lipici
modului de lucru paiete
*Explic etapele de lucru. sclipici
-Îndoim coala de hârtie pentru a forma un *Urmăresc etapele de exerciţiul
pătrat; lucru şi demonstraţia; demonstraţia
-trasăm linii cu creionul, utilizând rigla; explicaţia
O2
c) Executarea - ţinem hârtia în mâna stângă şi foarfecele *Enumeră tehnicile observaţia
lucrării de către în mâna dreaptă; utilizate: trasare după CD colinde
elevi -tăiem pe linie făşii de hartie, avand grija contur, decupare,
să nu le taiem pâna la capat. asamblare, lipire, Cd player
-se asamblează elementele,fiind lipite una decorare.
câte una; Observarea
-se întinde lipici în cantitate mică pe * Ascultă, respectă sistematică
fiecare bandă de hârtie;se presează cu cerinţele şi încep să a
degetul; lucreze pe fondul comporta-
-la sfârşit,bradul se lipește pe un caton muzical propus. exerciţiul mentului
O3 colorat și se decorează, în funcţie de explicaţia elevilor
creativitatea fiecăruia. observaţia
*Solicit respectarea normelor de protecţie *Lucrează în linişte şi
ce se impun. ordine.
*Îndrum, corectez. *Realizează expoziţia. Individual Aprecieri
O4 verbale
Analiza şi *Cer elevilor să aprecieze lucrările după *Copiii expun lucrările
aprecierea următoarele criterii: şi colegii le analizează Aprecieri
lucrărilor - corectitudinea executării; *Fac aprecieri asupra panouri verbale
7 min. - aranjarea elementelor; lucrărilor expuse. Turul galeriei cu lucrările frontal interapreci
O5 - acurateţea lucrării; *Evidenţiază perechile expuse rere
-creativitatea copiilor; creative.
*Sunt receptivi la
aprecieri.
Concluzii şi * Fac aprecieri asupra întregii activităţi. Ascultă aprecierile aprecierea frontal Aprecieri
aprecieri ale *Recomand elevilor să lucreze şi acasă asupra muncii lor. frontală verbale
activităţii diferite ornamente pentru Crăciun. conversaţia
2 min.