Sunteți pe pagina 1din 2

Cărți pentru TITULARIZARE

pregătirea

examenului de titularizare, definitivat și gradul didactic II, elaborate în conformitate cu programa actuală de specialitate.

vă

pune

la

dispoziție

cărți

pentru

Fiecare carte este de tipul ALL IN ONE și cuprinde întregul conținut ce trebuie învățat pentru examen.

întregul conținut ce trebuie învățat pentru examen. Psihopeda g o g ie special ă - TITULARIZARE

Psihopedagogie specială - TITULARIZARE

Cuprins

Această carte se adresează tuturor cadrelor didactice care susțin examenul de titularizare la disciplina Psihopedagogie specială. Este elaborată în conformitate cu programa de specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen. În prima parte a lucrării puteți parcurge tematica științifică, iar în partea a doua, metodica disciplinei psihopedagogie specială.

a doua, metodica disciplinei psihopedagogie specială. Terapie educa ț ional ă complexă ș i integrat ă
a doua, metodica disciplinei psihopedagogie specială. Terapie educa ț ional ă complexă ș i integrat ă

Terapie educațională complexă și integrată - TITULARIZARE

Cuprins

Cartea se adresează învățătorilor și educatorilor din învățământul special, care susțin examenul de titularizare la disciplina Terapie educațională complexă și integrată. Este elaborată în conformitate cu programa de specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen. În prima parte a lucrării puteți parcurge tematica științifică, iar în partea a doua, metodica disciplinei respective.

, iar în partea a doua, metodica disciplinei respective. www.ExamenTitularizare.ro tel: 0733-623215, 0768-636821;

www.ExamenTitularizare.ro tel: 0733-623215, 0768-636821; fax: 0357-411692 e-mail: contact@examentitularizare.ro

Consiliere psihopedagogică - TITULARIZARE • Vezi programa de specialitate • Cuprins • Comandă acum !

Consiliere psihopedagogică - TITULARIZARE

Cuprins

Cartea se adresează tuturor celor care susțin examenul de titularizare la disciplina Consiliere psihopedagogică. Este elaborată în conformitate cu programa de specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen. În prima parte a lucrării puteți parcurge tematica științifică, iar în partea a doua, metodica disciplinei Consiliere psihopedagogică.

a doua, metodica disciplinei Consiliere psihopedagogică . Psiholo g ie - TITULARIZARE • Vezi programa de
a doua, metodica disciplinei Consiliere psihopedagogică . Psiholo g ie - TITULARIZARE • Vezi programa de

Psihologie - TITULARIZARE

Cuprins

Această lucrare se adresează tuturor profesorilor care susțin examenul de titularizare la disciplina Psihologie. Este elaborată în conformitate cu programa de specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen. În prima parte a lucrării puteți parcurge tematica științifică, iar în partea a doua, metodica disciplinei psihologie.

, iar în partea a doua, metodica disciplinei psihologie. www.ExamenTitularizare.ro tel: 0733-623215, 0768-636821;

www.ExamenTitularizare.ro tel: 0733-623215, 0768-636821; fax: 0357-411692 e-mail: contact@examentitularizare.ro