Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Stiinte ale naturii


Clasa a III-a

Numele si prenumele elevului:


Data susţinerii testului: 29.09.2017
• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.

PARTEA I

1.Scrie trei forme de relief :

-------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------

2.Scrie trei plante și trei animale care trăiesc la munte :

PLANTE ANIMALE
----------------------------- ---------------------------------

----------------------------- -----------------------------------

------------------------------ ------------------------------------

3. Grupează următoarele animale : leu , vacă , porc, căprioară , găină , urs;

ANIMALE DOMESTICE ANIMALE SĂLBATICE

PARTEA A II-A

4. Stabilește corespondența dintre denumirea plantei și mediul ei de viață ;

Grădina de legume

Livadă

Pădure

Prun

Morcov

Varză
Brad

Păr

Stejar

5.Scrie trei exemple de activități specifice anotimpului toamna :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Scrie exemple de acțiuni prin care păstrezi igiena sălii de clasă:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina stiinte ale naturii
Clasa a III-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
PARTEA I
Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVE
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
1 - Răspuns corect - Răspuns parţial Răspuns parţial . Răspuns incorect:
si complet: scrie corect:. corect:. Nu scrie forme de
corect denumirile a scrie corect scrie corect relief
trei forme de relief denumirile a denumirea a unei
două forme de forme de relief
relief
2 - Răspuns corect - Răspuns parţial Răspuns parţial . Răspuns incorect:
si complet: scrie corect:. corect:. Le greșește pe toate
corect denumirile a scrie corect scrie corect
trei plante si a trei denumirile a denumirile a două
animale două plante si a /trei plante si
două animale animale
3 Răspuns corect - Răspuns parţial - Răspuns parţial Răspuns incorect:
si complet: grupează corec: grupează corect: grupează Nu grupează
corect trei plante și trei două plante și 1-2 plante și
animale două animale animale

PARTEA a II-a
Descriptori de performanţă:
CALIFICATIVE
ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
4 - Răspuns corect si - Răspuns parţial Răspuns parţial - Răspuns incorect:
Complet :realizează șase Corect; Corect; realizează Greșește toate
corespondențe plantă – realizează 4-5 2-3 corespondențe corespondențele
mediu de viață corespondențe plantă – mediu de
plantă – mediu de viață
viață
Răspuns parţial
5 - Răspuns corect Răspuns parţial corect scrie o - Răspuns incorrect
si complet: scrie corect corect scrie două activitate specifică Nu scrie nici o activitate
trei activități specifice activități specifice toamnei
toamnei toamnei
6 - Răspuns corect Răspuns parţial Răspuns incorrect
si complet: scrie corect scrie corect două Răspuns parţial Nu scrie nici o actiune
trei acțiuni de păstrare a acțiuni de scrie corect o
igienei păstrare a igienei acțiune de păstrare
a igienei

EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIV UL
FINAL
Rezolvă integral si corect 6 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 5 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item BINE
Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi SUFICIENT
Rezolvă integral si corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi INSUFICIENT