Sunteți pe pagina 1din 3

Individual differences and speeding meta-analysis

Manual codare

În continuare veți găsi explicat fiecare cod trecut în tabelul de centralizare a informațiilor.
Suplimentar, mai tineti cont ca acolo unde nu aveti informatiile necesare in articol scrieti ”N.E.”

Operator: numele persoanei care a facut codarea (ex: Sandra)


Study: titlul fisierului (ex: "arnausabats2012"). Daca un articol/teza raporteaza mai mult de un studiu, si
toate sunt eligibile, atunci scrieti fiecare studiu pe randuri separate, folosind identificatorul ”nume
fisier_StudyN” (ex: ”arnausabats2012_Study1” pe urmatorul rand va veni ”arnausabats2012_Study2”).
Daca un articol raporteaza mai multe studii si doar unul dintre ele este eligibil, atunci mentionati si
studiul pe care l-am folosit in meta-analiza (ex: ”arnausabats2012_Study3”).
Informatii lot participanti
N initial: numarul de participanti recrutati pentru cercetare (lotul total anterior excluderii cazurilor
extreme sau altor exceptii - daca este cazul)
N final: numarul de participanti pe care s-au facut analizele (lotul ramas in urma excluderii datelor
extreme sau altor exceptii - daca este cazul - verificarea se poate face cu N raportat in Nota tabelului de
corelatii)
% women: procentul de femei din componenta lotului (daca este raportata frecventa, transformati in
procent; daca sunt raportati barabtii, faceti diferenta). Atentie! treceti doar valoarea numerica, nu si
simbolul de procent
Mean age: varsta medie a lotului de participanti (atentie, daca e studiu comparativ, sau experimental de
unde vom lua datele de la pretest, atunci verificati ca informatia sa fie pentru intreg lotul si nu doar
pentru un grup. Observatia e valabila si pentru %femei si N initial/final)
Nationality: nationalitatea participantilor dupa cum e rapotat in descrierea lotului de participanti. In
cazul in care acolo nu e raportata, atunci o deduceti din afilierea autorilor (sau a autorului principal)
Sample type: aici veti trece direct (doar) codul numeric, dupa cum urmeaza: 1 daca sunt studenti, 2 daca
e populatie generala, 3 daca sunt doar batrani, 4 soferi de profesie, 5 alta categorie.
Sample type driving: aici veti completa doar daca anterior ati pus 4 (soferi de profesie) si veti scrie tipul
de sofer (copy-paste din descrierea oferita in manuscris, ex: taxi, truck etc.).
Sample type other: aici veti completa doar daca anterior ati pus 5 (alta categorie) si veti scrie despre ce
categorie este vorba (copy-paste din manuscris).
Incentive: 1 daca participantii au fost recompensati pentru participare si 2 daca nu au fost
recompensati.
Incentive quote: daca ati pus anterior 1, atunci veti trece cu copy-paste modalitatea recompensarii, (Ex:
course credits, vouchers, money etc.)
Experience driving: experienta medie la condus a participantilor exprimata in ani (daca e exprimata in
alt ceva, atunci convertiti in ani)
Mileage: media numarului de mile de sofat parcurse de participanti. Am trecut mile, pentru ca vom
incerca sa tintim catre un jurnal APA (deci, american ). Daca sunt raportate in kilometri, atunci
convertiti in mile.
Mileage time: time-frameul (perioada) fata de care s-a facut raportarea (ex: de cand are permisul, pe
luna, in ultimul an etc.)
Driving frequency: media frecventei in ce priveste sofatul
Driving frequency time: perioada la care se face raportare (ex: în general, în ultimul an etc.)
Informatii referitoare la criterii
Incidents: numarul (mediu) de incidente raportat de lotul inclus in studiu
Incidents time: time-frameul (perioada) fata de care s-a facut raportarea incidentelor exprimata in ani
(de ex. daca participantii au fost intrebati cate incidente au avut in ultimele 6 luni, atunci treceti 0.5)
Accidents: numarul (mediu) de accidente raportate de participanti
Accidents time: perioada fata de care s-a facut raportarea, exprimata in ani
Tickets: numarul (mediu) de amenzi de circulatie raportate de participanti
Tickets time: perioada fata de care s-a facut raportarea, exprimata in ani
Informatii despre design si operationalizare
Study type: 1 daca este corelational transversal (cross-sectional); 2 daca este corelational longitudinal; 3
daca este comparativ (Ex: loturi de contrast, barbati vs femei, sau orice alta impartire a lotului pe baza
unei variabile eticheta); 4 daca este studiu experimental sau cvasi-experimental (implica manipulare
experimentala cu sau fara randomizarea participantilor), de la care noi vom prelua datele pretest; 5
altceva
Study type other: daca anterior ati pus 5, aici veti trece descrierea tipului de design.
Procedure VI: veti nota modalitate prin care au fost colectate datele pentru variabilele independente
(individual differences), astfe: 1 creion-hartie, 2 teste computerizate, 3 online survey, 4 simulator
Procedure VD: veti nota modalitate prin care au fost colectate datele pentru variabilele dependente
(speeding), astfe: 1 creion-hartie, 2 teste computerizate, 3 online survey, 4 simulator
Simulator: daca la unul din punctele anterioare ati trecut 4, atunci veti trece o referire catre tipul de
simulator utilizat, asa cum e mentionat in manuscris (denumire / model / producatori)
VI_1 (individual diff): denumirea constructului vizat (Ex: extraversion, impulsiveness, attutide towards
speeding, divided attention etc.)
Operationalizare VI_1: titlul instrumentului cu care s-a facut masurarea VI mentionate anterior, cu
referinta catre autori cf. APA (ex: NEO Personality Inventory (Costa & McCrae, 2001))
Consistenta VI1: consistenta interna (Cronbach’s α) pentru instrumentul ce masoara constructul
anterior mentionat
VD_1 (Speeding): descriere a modului in care s-a masurat speedingul (denumire instrument daca este
unul consacrat, sau daca sunt itemi dezvoltati de autori special pentru asta, mentionati ca atare etc.)
Consistenta VD1: consistenta interna (Cronbach’s α) pentru instrumentul ce masoara speeding (in cazul
scalelor sau a utilizarii unui set de itemi)
... : ma astept, ca cel putin pentru VI-uri (individual differences) sa gasiti in general mai multe constructe
masurate (ex: daca e personalitatea, sa fie un model multi factorial ca BFF etc.), si pentru fiecare
construct suplimentar sa introduceti coloane in plus (VI_2; Operationalizare VI_2; Consistenta VI2; VD_2
etc.)
Efect
r: pagina din manuscris la care se afla matricea de corelatii dintre variabilele studiului sau unde sunt
raportate in text (daca lipseste o matrice de corelatii). Coeficientii de regresie nu sunt eligibili. In cazul in
care lipsesc corelatiile, atunci scrieti ”de contactat autorii”.