Sunteți pe pagina 1din 2

ORDONANŢA

privire la dispunerea expertizei psihologice


judiciare a martorului minor

or. Căușeni 17 iunie 2018

Ofiţer de urmărire penală din cadrul Comisariatului de Poliţie al raionului Căușeni , maior de poliţie Ion
Bodişteanu, examinand materialele cauzei penale nr. 2006441213, incepută in baza semnelor
componenţei de infracţiune prevăzute in art. 186 din Codul penal,

CONSTAT:

In noaptea spre 2 iulie 2006, din portbagajul automobilului de model „Mercedes”, n/i SR NB 471, ce
aparţine lui Vasiliu Pavel, parcat in faţa casei din str. Teiului, nr. 81 or. Căușeni , persoane neidentifi
cate au sustras roata de rezervă, iar din salonul automobilului au sustras casetofonul. Potrivit
declaraţiilor lui Vasiliu Pavel, aproximativ o săptămană pană la furt, fiica sa Ionela, in varstă de 9 ani, a
venit seara acasă de la plimbare şi i-a spus că doi bărbaţi tineri au incercat să deschidă portierele
automobilului. Cand a ieşit afară, langă automobil nu mai era nimeni, portierele şi portbagajul erau
incuiate. Automobilul era parcat in aproprierea unui magazin alimentar şi a trecerii pentru pietoni. In jur
erau mute persoane, dar fiica nu a putut identifi ca persoanele care au incercat să descuie automobilul.
Mai tarziu, fiica i-a spus că pe unul dintre bărbaţi il vede adesea in ogradă, cand se joacă cu fetele. Peste
două zile fiica iarăşi i-a spus că i-a văzut pe cei doi bărbaţi stand in apropierea automobilului lui,
discutand ceva. Vasiliu Pavel nu a luat in seamă cuvintele fiicei. Insă după furt, se plimba intenţionat cu
fiica pe stradă pentru a-i depista pe cei doi bărbaţi, a stabili varsta lor aproximativă sau alte semne de
identifi care. Fiica i-a spus că bărbaţii in cauză sunt aproximativ de aceeaşi varstă cu el, adică de circa 35
ani. La 15 iulie 2018, in timpul unei astfel de plimbări, fiica i-a arătat doi bărbaţi, spunandui că aceştia
sunt cei care au incercat să descuie automobilul. 220 Aceşti bărbaţi s-au dovedit a fi : Iapărea Constantin
(29 ani) şi Scutaru Gabriel (43 ani). In cadrul audierii şi confruntării fiica a confirmat cele spuse tatălui
său. In timpul percheziţiei lui Iapărea Constantin şi Scutaru Gabriel nu au fost găsite obiectele sustrase,
insă la Iapărea Constantin au fost depistate şi ridicate o legătură de chei de la automobilul de model
„Mercedes”, pe care el, conform declaraţiilor sale, le-a găsit in stradă. Ambii au negat categoric
complicitatea lor de furt din automobil lui Vasiliu Pavel, precum şi incercarea de a o descuia. Luand in
consideraţie importanţa declaraţiilor martorului minor Vasiliu Ionela pentru stabilirea circumstanţelor
reale in cauza dată, varsta ei de 9 (nouă) ani şi neconcordanţa declaraţiilor ei despre varsta bărbaţilor pe
care i-a văzut langă automobil cu varsta lui Iapărea Constantin şi Scutaru Gabriel, conducandu-mă de art.
57, 142 şi 144 din Codul de procedură penală,
DISPUN:
1. A efectua in cauza nominalizată expertiza psihologică judiciară. A pune in sarcina expertului Serghei
Rojov, deţinătorul licenţei nr. 14, doctor in psihologie, realizarea acesteia;
2. A solicita expertului răspuns la următoarea intrebare: este aptă minora de 9 ani Vasiliu Ionela, luand
in consideraţie varsta şi calităţile individuale, de a percepe corect şi a memoriza aspectul fizic al
persoanei, a face concluzii despre varstă şi a face declaraţii juste in această privinţă?
3. A pune la dispoziţia expertului materialele cauzei penale nr. 2006441213 şi a invita părinţii minorei
Ionela Vasiliu pentru participare la efectuarea expertizei.
4. A informa procurorul despre hotărarea adoptată.

Ofiţer de urmărire penală,


maior de poliţie semnătura Ion Bodişteanu
Notă: Competenţele expertizei psihologice judiciare ţin de următoarele:
• stabilirea particularităţilor psihologice individuale ale persoanelor participante la procesul
penal (inculpat, victimă, martor) care ar fi putut să infl uenţeze esenţial comportamentul lor
intr-o situaţie extremă sau psihotraumatizantă: - nivelul dezvoltării intelectuale; - prezenţa
anumitor stări psihofi ziologice (anxietate, sugestibilitate inaltă, impulsivitate etc.) care pot
influenţa considerabil comportamentul şi mărturiile depuse;
• diagnosticul stărilor de tensiune psihică nepatologică (anxietate, fobie, stres, 221 afect etc.),
care au cauzat comiterea crimei, comportamentul inadecvat manifestat in situaţii extreme etc;
• evaluarea sferei motivaţionale a personalităţii, a tendinţelor care au stimulat săvarşirea
faptelor criminale;
• evaluarea capacităţii subiectului de a conştientiza importanţa acţiunilor proprii şi de a le
controla (in special in cazul minorilor inculpaţi şi al persoanelor cu semne de retard mintal);
• stabilirea capacităţii victimelor, martorilor de a percepe corect circumstanţele importante
pentru dosar şi de a depune mărturii corecte (pe dosare penale şi civile).

S-ar putea să vă placă și