Sunteți pe pagina 1din 1

SARCINI DE LUCRU

SARCINA 1. Elaborați un proiect la nivelul grupului de elevi unde vă desfășurați activitatea,


având ca scop creșterea calității relațiilor interpersonale atât interne, cât și externe.

• Realizaţi o analiză de nevoi la acest nivel.

• Structura proiectului: obiective strategice, activități, resurse, termene de realizare,


responsabili, rezultate așteptate.

• Analiza riscurilor. Analizați critic strategiile propuse pentru creșterea calității relațiilor
interpersonale la nivelul grupului educational, din perspectiva punctelor tari, a punctelor
slabe, a oportunităților și a amenințărilor.

SARCINA 2. Proiectați o situaţie de învăţare nonformală (în cadrul unei instituții în afara
școlii), care să stimuleze dezvoltarea relațiilor interpersonale la vârsta adolescentei,
fundamentând acest demers pe promovarea intereselor și nevoilor elevilor.