Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA

COM.STĂNCUȚA, JUD. BRĂILA


TEL/FAX: 0239665683
Email: shcoalastancutza@yahoo.com

Activitatea în anul şcolar


2018-2019
Clasa a VII-a
o oră/ săptămână

Activitate Nr. ore/ semestrul Nr. ore/ semestrul Total nr. ore
I II

Predare-învăţare 11 15 25

Evaluare 4 5 9
Recapitulare

Total 15 20 34
Planificare calendaristică

Nr Unitatea de Compe Conţinuturi de Nr. Data Termeni- Obs.


. învãţare tenţe învãţare ore Sãptã cheie
cr specif aloc mâna
t. ce ate
1 Recapitular 2011 Lectu
e şi Sem. I ră
evaluare S1 Studi
iniţială S2 i
S3 de
caz
3 ore
2 Viaţa în Persoana:unicit 1 S4 Persoană,
societate ate şi persoană Lectu
1.1 demnitatea civilă, ră
omului persoană Studi
1.2. Omul- fiinţă 1 S5 juridică, i
socială personalitate, de
2.1. Grupurile: stare civilă, caz
caracteristici, genetică, cod
2.2. tipuri genetic,
Atitudini şi 1 S6 demnitate,
3.1. relaţii drepturile
interpersonale omului,
4.1. în grup UNICEF, ONU,
Familia ca grup 1 S7 grup social,
4.2. social rolul social, Lectu
Comunitatea 2 S8 conformismul, ră
locală, naţională S9 nonconformis Studi
5.1. şi internaţională mul, i
5.2. Drepturile 2 S10 cooperarea, de
9 ore omului S11 familia, caz
Evaluare 1 S12 comunitatea
locală,
comuna,
oraşul,
municipiul,
judeţul, mediu
urban, mediu
rural, primăria,
conştiinţa
naţională,
naţiune,
cultură
3 Sistemul Statele 2 S13 stat, teritoriu, Lectu
politic moderne şi S14 comunitatea ră
în România 1.3. constituţional umană, Studi
e autoritate i
2.3. Formele de politică, de
guvernământ şi instituţie caz
2.4. regimurile politică, formă
politice de
2.5. Statele 1 S15 guvernământ,
moderne şi monarhie,
4.3. constituţionalis republică,
mul regim politic,
5.3. Evaluare 1 Sem. II constituţie,
S16 amendament,
Constituţia 1 S17 cultură, putere
României constituantă,
Scurt istoric al naţinalizare,
constituţionalis abolire,
mului în separarea
România puterilor,
Structura 1 S18 putere
Constituţiei executivă, Lectu
Valori şi principii 1 S19 putere ră
constituţionale. legislativă, Studi
Recunoaştere şi puterea i
explicare de
Evaluare 1 S20 judecătorească caz
Instituţii şi 2 S21 ,
practici S22 a abroga,
democratice stare de
Statul asediu, stare
democratic şi de urgenţă,
principiul stat naţional,
separării stat unitar,
puterilor stat indivizibil,
Autorităţile 2 S23 stat suveran şi
statului român S24 independent,
Evaluare 1 S25 privilegiu,
discriminare,
13 ore Parlament,
autoritate,
imunitate, a
ratifica,
referendum,
legitimitate,
legitim, putere,
lege, norme
morale,
juridice,
socializare,
nesupunere
civilă,
Guvernul, stat
de drept,
judecător,
avocat,
procuratura,
inamovibilitate
a
4 Raportul Cetăţenia media, mass- Lectu
cetăţean- 1.4. activă şi media, ră
stat practicile propagandă, Studi
2.6. democratice 1 S26 presă, i
anchetă, a de
2.7. Dreptul de monitoriza caz
asociere mass-media, Lectu
3.2. Partidele 1 S28 uniformizare, ră
politice opinie publică, Studi
4.4. eşantion, i
sexism, de
4.5. Societatea 1 S29 xenofobie, caz
civilă, rasism, anti-
5.4. iniţiativele semitism,
cetăţeneşti şi societate
organizaţiile civilă,
nonguvernamen regimurile
tale pluraliste,
Alegerile şi 1 S30 pluralismul
votul politic, grupuri
Mass-media şi 2 S31 de presiune
opinia publică S32 (lobby), partid
politic,
Rolul îndeplinit sindicat,
de mass-media organizaţie
în societate
Opinia publică: 1 S33 nonguvername
rolul îndeplinit ntală, vot
de mass-media cenzitar, vot
în formarea universal, egal,
opiniei publice direct, liber
9 ore Libertatea şi 1 S34 exprimat,
responsabilitate mandat,
a presei în scrutin,
producerea, sufragiu,
transmiterea şi compromis,
receptarea decizie,
mesajului consens,
propagat prin consimţământ
mass-media ul maselor
Evaluare 1 S35

5 Recapitular 1 S36
e
fnalã
Evaluare
fnală
o oră

S-ar putea să vă placă și