Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor: Carolina Chiriac

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movilița

Disciplina: Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate.


Aria curiculară: Om și societate
Profesor: Carolina Chiriac
Nr. de ore/săptămână: 1
Clasa a V-a
Anul școlar 2018-2019
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
2018-2019

NR DOMENII DE COMPETENŢE SPECIFICE DETALII DE CONŢINUT / TEMA NR. ORE / OBSERVAŢII


CRT CONŢINUT SĂPTĂMÂNA

SEMESTRUL I
1h
1 Să ne cunoaștem. Prezentarea S1
disciplinei opționalului 10- 14. 09.2018
1.2 /2.1./2.2 Prietenia. Trăsăturile de caracter ale 2h
unui bun prieten. Aprecierea S2 – S3
2 corectă a prietenilor: calităţi şi 17-28.09
defecte.
Eu şi ceilalţi: familia,
prietenii, comunitatea
1.2/2.1/ 2.2. Valori care fundamentează o 2 ore
prietenie sănătoasă.Acceptarea S4 – S5
3 diferenței; dreptate și respect;
respectarea promisiunilor făcute 1-12.10. 2018
2.2/ 3.1 lnfluența grupului de prieteni. 4 ore
4 Presiunea grupului și reacții la S6-S9
aceasta. 15-26.10
29.10-09.11
5 3h
lmplicarea în activități de voluntariat;
importanța, aspecte practice. S10- S12
1.2
12-.30.11.2019
Atitudini de risc în relațiile de
6 2.2/ 3.1 prietenie (monopolizarea prietenilor, 3h
gelozia etc.).Rezolvarea conflictelor,
împăcarea.
S13- S15
Evitarea comportamentelor
antisociale ce se manifestă în
grupurile de apartenență – hărțuirea 03- 21.12.2019
(bullying).
Universalitatea prieteniei. Niveluri ale
2.2 manifestării prieteniei: 2h
 Familia-modele de prietenie (părinții,
7 frații);Responsabilitatea civica: vecini S16- S17
și prieteni; Prieteni la nivelul
comunității; 14- 25.01.2019
 Prietenia la nivel global: dreptatea și
respectul, fundamente pentru pace.
1h
8 Recapitulare , consolidare, evaluare S18
25.01-01.02 2019
VACANȚA DE IARNĂ
21.12.2018-13.01.2019
VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
02.02-10.02.2019

SEMESTRUL II
4h
Imaginea de sine. Schimbări S1 – S4
corporale și psihologice ce anunță 11.02- 28.02,
debutul pubertății. 01.03-
3.1 Ritmuri personale ale 08.03.2019
9 Schimbările din viaţa dezvoltării.
personală. 3h
Gestionarea unor Dezvoltarea psiho-sexuală a fetelor și
aspecte specifice S5 – S7
3.1 a băieților; manifestări specifice în
pubertăţii şi termeni de prietenie și în viața 11- 29.03.2019
adolescenţei cotidiană.
Relația dintre sport ,mișcare fizică,
3.1 nutriție și sănătate-aspecte specifice
la debutul pubertății. 4h
10 Abordări sănătoase și nesănătoase în
privința dietei, a îngrijirii personale și S8-S11
a modei.
Imitația,presiunea grupului de 01-19.04
prieteni. 06-10.05.2019
Evitarea comportamentelor de risc
2h
Gestionarea eficienta a timpului
S12-S13
11. personal;moduri adecvate de
petrecere a timpului liber. 13-24.05.2019
. 2h
Recapitulare, consolidare, evaluare S14-S15
27-31.05
03-07.062019
Pe cărăile vacanței 1 oră – S16
11 10-14.06.2019

Vacanța de Primăvară
22.04-05.05.2019

S-ar putea să vă placă și