Sunteți pe pagina 1din 6

OPȚIONAL ”MAI ÎNTÂI CARACTERUL”

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ 2020 – 2021

Arie curriculara: OM SI SOCIETATE


Disciplina: OPȚIONAL „MAI INTAI CARACTERUL”
Clasa: a -a
Tipul de curriculum abordat: curriculum la decizia şcolii(C. D.Ş.)
Număr ore: 1/ săptămână; 33/ an
P-Î – predare-învăţare; R – recapitulare; E – evaluare; LDCD – la dispoziţia cadrului didactic

NUMĂR
UNITATEA DE SĂPTĂMÂNĂ/ OBSER-
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE
ÎNVĂŢARE DATA VAŢII
ALOCATE
SEMESTRUL I
1.1. Raportarea deschisă şi pozitivă la 6 ore S1 – S6
I. Ce stiu despre propria persoana 14.09-23.10.2020
mine?/Ce stim 1.2. Explicarea, în limbaj propriu, a unor  Elemente ale cunoaşterii de sine (6 săptămâni)
particularităţi caracteriale şi a celor din jur
despre noi? 1
1 Cartea mea de vizită: caracteristicile 1) 15.09.
2.1. Promovarea unor comportamente
pozitive, în mediul de viaţă cunoscut mele, cine sunt eu, cine suntem noi?
2 Cu cine mă asemăn? (Joc ”Daca as 2) 22.09
1
2.2. Analizarea modalităţilor de fi….as vrea sa fiu)
manifestare a diferitelor trăsături de 3 Steaua stimei de sine/Joc ACRONIM
caracter, în contexte familiare de
relaţionare 1 3) 29.09
- Eu, tu, noi: cum mă văd eu, părerea pe care o
am despre mine, cum ne vedem noi
- participarea la discuţii/conversaţii
exploratorii de autocunoaştere (ex. „Ce ştiu?”,
1
„Ce aş vrea să ştiu?”)
- realizarea de asocieri sau comparaţii asupra
profilului caracterial propriu, pe modelul „Eu
mă asemăn cu...”
- implicarea în jocuri de rol/dramatizări, cu
scopul de recunoaştere a unor atitudini
pozitive/negative în contexte de viaţă familiar
- construirea unor explicaţii simple pentru
nevoia de autocunoaştere

 Manifestări ale caracterului


4 Felul meu de a fi - oglinda persoanei
mele: cum sunt?; cum aş vrea să fiu?; 1
cum este bine să fiu?-joc ”Doua litere 4) 06.10
importante: EU”
5 Modelul meu din familie/alt domeniu-
joc ”Fântâna emoțiilor”
”Cutia/comoara cu valori” 2 5) 13,20.10
- exerciţii de reprezentare art-creative (desene,
postere, colaje) pentru ilustrarea unor trăsături
de caracter
- exerciţii de exprimare a unor trăiri personale
- alcătuirea unor liste cu comportamente care
să ilustreze trăsături de caracter (personale, ale
unor personaje date)
- exerciţii de argumentare: „ce îmi place/ce nu
îmi place” în comportamentul meu
1.1. Raportarea deschisă şi 10 ore S7 – S18 (S7-vacanța
II.Cum sunt eu? pozitivă la propria persoana  Trăsăturile mele/ ale noastre 26.10.2020- ciclului primar)
26.01.2021
Cum suntem noi? 1.2. Explicarea, în limbaj propriu, (10 săptămâni)
a unor particularităţi caracteriale
1. Înțelepciunea 1 1) 03.11
2.1. Promovarea unor

2
1 2) 10.11
2. Integritatea
1
3) 17.11
3. Convingerea 1

1 4) 24.11
comportamente pozitive, în mediul
de viaţă cunoscut 4. Auto-disciplina
1
5) 08.12
2.2. Analizarea modalităţilor de
manifestare a diferitelor trăsături de 5. Hărnicia 1
caracter, în contexte familiare de 6) 15.12
relaţionare 1
3.1. Recunoaşterea unor 6. Bunatatea
comportamente adecvate/ 1 7) 22.12
neadecvate în mediul din care face 7. Loialitatea
parte 1
3.2. Manifestarea disponibilităţii de 8. Curajul 8) 12.01.2021
corectare a propriului comportament
9. Modestia
9) 19.01.2021
10. Recunoștința

10) 26.01.2021

SEMESTRUL AL II-LEA
II.Cum sunt eu? 1.1. Raportarea deschisă şi 1. Atitudini pozitive/ negative şi 4 S19-S26 S26-Scoala
Cum suntem noi? pozitivă la propria persoana consecinţe ale acestora în diverse 08.02-02.04.2021 Altfel 29.03-
02.04.2021
1.2. Explicarea, în limbaj propriu, situații - Așa DA, așa NU 1) 09,16,23.02
a unor particularităţi caracteriale 02.03
- dedicarea unei zile de școală unei trăsături de
3
2.1. Promovarea unor caracter și exersarea unui comportament
comportamente pozitive, în mediul specific
de viaţă cunoscut -exersarea unor tehnici de modificare
atitudinală în relaţionare cu ceilalți elevi
2.2. Analizarea modalităţilor de (laudă, sensibilizare, încurajare între egali,
manifestare a diferitelor trăsături de atribuirea de roluri sau de responsabilităţi)
caracter, în contexte familiare de -exerciţii de redactare de scrisori de
relaţionare felicitare/de mulțumire către un coleg, în
3.1. Recunoaşterea unor scopul susţinerii atitudinilor şi
comportamente adecvate/ comportamentelor pozitive în clasa de elevi
neadecvate în mediul din care face -realizarea unui afiş/colaj/pliant/regulament al
parte clasei, pe tema promovării trăsăturilor pozitive
3.2. Manifestarea disponibilităţii de de caracter
corectare a propriului comportament
2. Ce îmi place/ ce nu îmi place din felul 3
în care mă comport/ ne comportam

 alcătuirea de liste conţinând 2) 09,16,23.03


comportamente manifestate frecvent la
nivelul clasei/ al cercului de prieteni/ al
familiei
 analizarea unor studii de caz (din viaţa
clasei, din viaţa cotidiană, din texte
literare) în scopul identificării modului
în care se exprimă diferite
comportamente
 conversaţie privind comportamente
necesare în anumite contexte
 realizarea portretului/profilului
caracterial al colegului de bancă sau al
unui prieten (prin descriere, desen,
colaj, poster) – evidențierea calităților
morale (este bun, harnic, prietenos...)
 redactarea unor scurte compuneri cu
4
tema „Eroul meu”, care să evidențieze
trăsăturile de caracter ale modelului
ales
 explicarea/discutarea unor texte,
imagini sau citate motivaţionale cu
privire la caracter

III. 3.1. Recunoaşterea unor 8 ore S27 – S35


Reușita si fel de a fi comportamente adecvate/ 12.04
neadecvate în mediul din care face 1. Personaje cunoscute si exemplele lor de 3 18.06.2021
parte caracter (9 săptămâni)
3.2. Manifestarea disponibilităţii de -familia si caracterul 1
corectare a propriului comportament -personalitati din diverse domenii 1 1. 13,20,27.04
-Eu cine as vrea sa fiu? 1

2. Formarea pozitivă a caracterului: 3


- deprinderi necesare: comunicare pozitivă,
înţelegere şi colaborare, adaptare, alegeri şi 1 2. 11,18,25.05
decizii privind conduita personală/ de grup 1
- manifestări ale deprinderilor în situaţii de 1
viaţă familiare
-atitudinea mea fata de ceilalti
 prezentarea de atitudini caracteriale
adecvate/ neadecvate în diferite grupuri
(familie, clasă, şcoală, grupul de
prieteni)
 alcătuirea de liste cu valori şi atitudini
pozitive, dezirabile
 exerciții de identificare a unor
consecinţe ale diverselor
comportamente, pornind de la exemple
date (din viața clasei, din povești, filme

5
sau desene pentru copii)
 participarea la jocuri de rol pe tema
manifestării diferitelor trăsături de
caracter
3. Cum se educă un bun caracter. Lauda ca 3. 8,15.06
mod de educare a caracterului 2
-abordarea pozitiva, modele
-cum imi pot corecta comportamentul 1
1
 exerciţii de observare, în mediul
familiar, a unor manifestări caracteriale
adecvate/ neadecvate
 exersarea unor manifestări caracteriale
adecvate unui context dat
 exerciţii de apreciere a consecinţelor
unor manifestări caracteriale
neadecvate (de exemplu: aşa da - aşa
nu)
 exerciţii de consolidare a unor abilităţi
pentru manifestarea unui
comportament de calitate în situaţii
date (Ce fac eu?; Cum fac eu?; Pentru
cine fac eu?)
 discuţii individuale şi în grup pentru
recomandări şi măsuri de corectare a
unor manifestări caracteriale
neadecvate

S-ar putea să vă placă și