Sunteți pe pagina 1din 2

FRACȚII ORDINARE

TEST 1
3 10 2 4 7 2 3 3 22
1) Din șirul de fracții ; ; ; ; ; , alegeți fracțiile: a) subunitare; b) echiunitare;
5 10 16 6 3 2 2 33
c) supraunitare.
2) Verificați dacă următoarele perechi de fracții sunt echivalente:
4 8 12 4 24 37
a) 3
si
6
; b) 47
si
15
; c) si .
32 25
6 17
3) Amplificați cu 7 fracțiile: a) 5 18
; b)
.
4 60 1313
4) Simplificați: a) 18 ; b) 72 ; c) 1414 .
3 3
5) Introduceți întregii în fracție: a) 2 4 ; b) 16 7 .
12 33
6) Scoateți întregii din fracție: a) 5 ; b) 8 .
2 7 9 3
7) Ordonați crescător: 5 ; 5 ; 5 ; 5 .
3 7 1 2 3 29
8) Calculați: a) 10  10 ; b) 15  15  15  ...  15 ț
1
9) Un autoturism parcurge 54 km, în felul următor: în prima zi 6
din distanță, a doua zi
2
3
din rest, iar a treia zi resul. Aflați distanțele parcurse în fiecare zi.

TEST 2
4 12 3 14 15 215
3
1) Din șirul de fracții, ; ; ; ; ; alegeți fracțiile: a) subunitare; b)
7 12 27 13 8 310
echiunitare;
c) supraunitare.
2) Verificați dacă următoarele perechi de fracții sunt echivalente:
3 9 18 73 53 36
a) 2
si
6
; b) 3
si
12
; c) si .
35 58
316
3) Amplificați cu 8 fracțiile: a) 417
; b)
.
18 24 1515
4) Simplificați: a) 24 ; b) 36 ; c) 1414 .
2 6
5) Introduceți întregii în fracție: a) 3 5 ; b) 18 7 .
17 122
6) Scoateți întregii din fracție: a) 6 ; b) 7 .
4 10 5 7
7) Ordonați crescător: 9 ; 9 ; 9 ; 9 .
3 8 1 2 3 19
8) Calculați: a) 11  11 ; b) 20  20  20  ...  20 .
2 1
9) Un elev cheltuiește 60 lei, în felul următor: în prima zi 3
din sumă, a doua zi 4
din
rest, iar a treia zi resul. Aflați sumele cheltuite în fiecare zi:
3 23 10 24 7 3 22
Răspuns: TEST 1. 1) a) 5
, . b) 10
, . c) 6
, . 2) a) 4·6=24=3·8. b)
32 16 2 33
42 119 2 5 13 11
12·15=180≠ 188=4·47. c) 29≠39. 3) a) 35
. b) 126
. 4) a) 9
. b) 6
. c) 14
. 5) a) 4
. b)
115 2 2 3 7 91
7
. 6) a) 2
5
. b) 4
5 5 5 58
. 7)
, , , . 8) a) 1. b) 29. 9) 9; 30; 15.
4 215 12 33 14 15
TEST 2. 1) a) 7 , 10 . b) 12 , . c) 13 , 8 . 2) a) 3·6=18=2·9. b) 12·18=216≠
3 27
24 128 3 2 15 17 132
219=3·73. c) 511≠311. 3) a) 32 . b) 136 . 4) a) 4 . b) 3 . c) 14 . 5) a) 5 . b) 7 . 6) a)
5 3 4 5 7 10
2 . b) 17 . 7) , , , . 8) a) 1. b) 38. 9) 40; 5; 15.
6 7 9 9 9 9